Pressmeddelanden

Marit Paulsen besöker Helsingborgs Hamn för att lyfta upp exportfrågor på den politiska agendan

2014-05-07 07:00 CEST Helsingborgs Hamn AB Exportfrågor låg högt på agendan när Marit Paulsen under tisdagseftermiddagen besökte Helsingborgs Hamn. Paulsen välkomnades till Hamnens vardag för diskussion kring logistik, exportindustrin, dess koppling till EU och den inre marknaden.

Telemar appointed as Value Added Reseller for Inmarsat Global Xpress

2014-05-06 15:24 CEST Telemar Scandinavia AB Inmarsat, the leading provider of global mobile satellite communications services, has signed an agreement with Telemar SpA, appointing the specialised managed satellite services provider as a Value Added Reseller (VAR) for Global Xpress, serving the Government market in Europe.

2014-05-06 11:00 CEST TransFargo Deutsche Transport Compagnie, DTC är TransFargos nya partner från och med den 1 maj 2014. DTC kommer att vara TransFargos partner gällande transporter till och från Nürnberg-området i Tyskland.

2014-05-05 16:40 CEST FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut Forskningsprojektet SUPPORT kommer att demonstrera ny teknik för förbättrad hamnsäkerhet under två dagar i Göteborg. Media inbjuds närvara tisdag 6 maj.

BIG Travel börjar sälja en för Sverige helt ny reseprodukt, Hideaways

2014-05-05 14:53 CEST BIG Travel Sweden AB BIG Travel och onlinearrangören Hideaways har tecknat ett avtal om samarbete. Samarbetet innebär att BIG Travels kunder nu får tillgång till en unik produkt och att BIG Travel blir leverantör av flygbiljetter till Hideaways.

Den nordiska LNG-marknaden växer – Rederier och industrier kommer att dra fördel av ett långsiktigt konkurrenskraftigt utbud av flytande naturgas från Skangass

2014-05-05 14:21 CEST Skangass AS Gasums förvärv av Skangass kommer att ge ett långsiktigt och konkurrenskraftigt utbud av flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden. I och med det geografiska enandet av de finska, norska och svenska marknaderna genom förvärvet kan hela marknaden erbjudas konkurrenskraftig LNG både för kunder inom rederinäringen och industrin utanför gasnätet.

Vattenburen kollektivtrafik - så ska Stockholm lyckas

2014-05-05 11:25 CEST KTH Forskare vid KTH har studerat hur den vattenburna kollektivtrafiken kan tänkas fungera i Sveriges huvudstad. Bland annat har de studerat om fler kollektivresor på vattnet kan sänka belastningen på landbaserad kollektivtrafik och om det går att öka resorna utan en större miljöbelastning som följd. Svaret är ja. Resultatet som KTH-forskarna kommit fram till gäller många kustnära städer i världen.

s/s Storskär ett levande teknikmuseum

2014-05-02 09:53 CEST Swerea Dryga 100 år fyllda är ångfartyget s/s Storskär ett levande teknikmuseum – en kulturskatt i full drift. Men att driva en gammal ångbåt är ingen enkel uppgift och ibland behövs det hjälp för att kunna hålla ångan uppe.

Destination Gotland AB fortsätter att bedriva åretrunttrafik 2017-2027 med statligt stöd

2014-04-29 18:07 CEST Destination Gotland AB Vi har med glädje mottagit beskedet att Trafikverket beviljat fortsatt stöd till vår Gotlandstrafik.

Pantburkar håller sjöräddarna flytande

2014-04-29 13:31 CEST Sjöräddningssällskapet I somras skänkte Returpack 10 öre per importerad burk som pantades i svenska automater till Sjöräddningssällskapet. Hela arton miljoner pantlösa burkar samlades in. Pengarna har använts till att förse våra 2 000 frivilliga sjöräddare med var sin egen, specialutvecklad flytväst. I dag överlämnade Returpack de första västarna till Sjöräddningssällskapets station på Rörö i Göteborgs skärgård.