Pressmeddelanden

21 miljoner till effektivare sanering av förorenade områden

2014-06-10 14:43 CEST Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Ett av riksdagens miljömål är målet om en giftfri miljö. Hur kan saneringstakten av förorenad mark öka så att riksdagens miljömål uppfylls? Går det att utveckla en platsspecifik metodik för riskbedömningar som skyddar mark- och vattenmiljön? Idag beviljade Formas forskarråd medel till tre forskargrupper som ska studera några av dessa frågor.

ZeroMissions Johanna Grant blir ny ordförande i Gröna Bilisters styrelse

2014-06-10 11:52 CEST U&We På 20-årsdagen den 29/3 hölls ett årsmöte under festliga former. Till ny ordförande föll valet på Johanna Grant och övriga ledamöter består av Jesper Johansson, Marielle Fredriksson, Per Östborn och sittande styrelseledamot Martin Prieto Beaulieu. Med två ledamöter under 35 år innebär detta en klar föryngring av styrelsen, därtill att Gröna Bilister har fått sin första kvinna på ordförandeposten.

Green Landscaping erbjuder sina kunder ny miljöanpassad ogräsbekämpning

2014-06-10 10:40 CEST Green Landscaping Green Landscaping och NCC har tecknat ett leverantörsavtal kring en ny metod för ogräsbekämpning. Green Landscaping kan därmed erbjuda sina kunder att effektivt ogräsbekämpa gator och torg med den miljöanpassade, kemikaliefria metoden NCC Spuma®.

Derome expanderar bygghandelskedja till Bohuslän

2014-06-10 10:00 CEST Derome AB Derome Byggvaror & Träteknik förvärvar Bjurströms Trä med anläggningar i Uddevalla, Lysekil och på Orust. Därmed expanderar Derome sin bygghandelsverksamhet geografiskt och stärker positionen som Västsveriges mest expansiva bygghandelskedja.

2014-06-10 09:00 CEST Bonnier Business Media Sweden Bonnier Business Media Sweden köper aktiemajoriteten i MiljöRapporten Förlag, ett kunskapsföretag inom miljö och hållbarhet som arrangerar utbildningar och konferenser, ger ut omvärldsbevakningen MiljöRapporten Direkt samt tidningen MiljöRapporten.

Pressinbjudan: Internationell konferens om grönare städer och trädskötsel

2014-06-10 07:57 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Utbildning i skogsbruk på nytt sätt hos Stora Enso Skog

2014-06-09 16:38 CEST Zebra Reklambyrå Stora Enso Skog genomför med jämna mellanrum utbildningar för egen personal, men också för samarbetspartners som skogsentreprenörer. Tidigare användes olika trycksaker som undervisningsmaterial, men eftersom dessa snabbt blev inaktuella när regler och instruktioner ändrades, fanns ett behov av ett modernt verktyg som kunde vara mer kontinuerligt uppdaterat.

Log Max Interface nu till dasa5

2014-06-09 12:49 CEST Log Max AB Log Max introducerar nu ett nytt Interface som gör det möjligt att installera våra aggregat på basmaskiner med styrsystemet dasa5.

Från skog på rot till träprodukt

2014-06-09 09:54 CEST Luleå tekniska universitet Bättre egenskaper i trä kan tas tillvara och produktionsflödet i skogs- och träbranschen kan bli effektivare genom bättre analysmetoder visar ny forskning vid Lule tekniska universitet.

2014-06-06 12:42 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen vid Kungsgården i Sandviken tas bort på den nya markägarens begäran under veckan efter pingsthelgen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, arbetar nu för att undersöka hur snabbt en ny återvinningsstation kan ställas ut. – Det är alltid olyckligt när en återvinningsstation försvinner, säger Mia Steinbach, regionchef på FTI.