Pressmeddelanden

​Ungskogsgödsling kräver rätt granar

2014-12-15 07:00 CET Skogforsk Det krävs ett speciellt genetiskt urval av granar för att optimera tillväxten vid behovsanpassad gödsling av ungskog. Det visar nya resultat från Skogforsk.

2014-12-14 23:44 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Lös luciakronan som den skulle? I jul kommer miljontals trasiga lampor att by-tas ut i svenska hem och det är viktigt att de hanteras rätt. Lampor kan innehålla bly och kvicksilver vilket förstör och försvårar återvinningen om de blandas med glasflaskor och andra förpackningar. Vill du bidra till att rädda planeten, lämna inte lampor dessa vid obemannade återvinningsstationer.

Dan Binkley utsedd till KSLA:s Wallenberg-professor 2015

2014-12-12 14:25 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Prof Dan Binkley, Dept of Ecosystem Science and Sustainability, Colorado State University,USA, har utsetts till 2015 års KSLA Wallenbergprofessor, nummer två i ordningen. Professor Binkley kommer att knytas till Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU i Umeå för att stärka och bredda intresset för ämnet skogsskötsel. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar professuren.

Martinsons i stort avtal med Folkhem och Rikshem

2014-12-12 13:19 CET Martinsons Martinsons har tecknat ett femårigt samarbetsavtal för byggande av bostadsrätter med Folkhem Trä, ett bolag som bildats av Folkhem och Rikshem. Avtalet kan ge ett ordervärde på över en miljard för det västerbottniska träförädlingsföretaget.

Läge att köpa skogsfastighet - om du gör din hemläxa

2014-12-12 07:00 CET Skogssällskapet Den som gör en grundlig analys av pris, virkesförråd och andra värden kan just nu göra en bra affär på fastighetsmarknaden, eftersom antalet spekulanter är få. Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson analyserar marknaden.

Fåglarnas Big Bang kartlagd i internationellt mastodontprojekt med svensk medverkan

2014-12-11 20:15 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En analys av hela arvsmassan hos 48 fågelarter visar att en närmast explosionsartad utveckling i fåglarnas släktträd tog fart för 66 miljoner år sedan. Släktträdet bekräftar många släktskapsteorier som tidigare har ifrågasatts, och bjuder även på nya överraskningar. Bakom studien står en stor internationell forskargrupp, med medverkan från SLU och Uppsala universitet.

2014-12-11 18:28 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Den 11 december 2014 valde KSLA in 25 nya ledamöter. Nya ledamöter i Skogsavdelningen är Lennart Ackzell, Jönköping; Peter Holmgren, Bogor, Indonesien; Håkan Olsson, Umeå, samt Camilla Sandström, Dikanäs. Dessutom:Daniela Kleinschmit, Uppsala/Münden, Tyskland; Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund/Maurik, Nederländerna, samt Björn Wahlroos, Salo, Finland.

2014-12-11 18:26 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Den 11 december 2014 valde KSLA in 25 nya ledamöter. Nya ledamöter i Jordbruksavdelningen är Pär Bygdeson, Danderyd; Andreas Davelid, Huskvarna; Eva Kaspersson, Stockholm; Per Lindahl, Kristianstad; Ulrik Lovang, Gammalkil, samt Gunnar Palme, Gnesta. Dessutom: Christina Gestrin, Esbo, Finland; Carolyn Glynn, Uppsala/Saginaw (MI), USA, samt Albert Rolland, Saint-Amand-les-Eaux, Frankrike.

2014-12-11 18:23 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Den 11 december 2014 valde KSLA in 25 nya ledamöter. Nya svenska ledamöter i Allmänna avdelningen är Mats Denninger Tystberga; Thomas Hahn, Segeltorp; Jakob Lundberg, Stockholm; Ingrid Petersson, Stockholm; Lisbet Rausing, Sussex, England; Henrik G Smith, och Håkan Tunón, Uppsala. Två utländska ledamöter valdes in: Guðrún Gísladóttir, Reykjavik, Island, och John R Porter, Roskilde, Danmark.

2014-12-11 18:17 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA Professor emeritus Per-Ove Bäckström, Umeå, och fil.dr.h.c. Christina Möller, Stockholm, har valts till hedersledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 11 december 2014.