Pressmeddelanden

3-dagarsterapi ger dig lösningen för ditt livsproblem , på just 3 dagar!

2014-04-10 19:10 CEST Psykologisk Orientering Terapiformen är unik, psykologisk orientering innebär alltid snabb inlärning av den processkarta som leder till lösning av ditt livsproblem. Efter dessa 3 dagar är lösningen klar för dig att följa, och erfarenheten visar att samtliga som fullföljer förbättrar sin livskvalité oavsett om det handlar om missbruk, ångest, depressioner eller andra svåra tillstånd.

2014-04-10 18:57 CEST Studieförbundet Vuxenskolan Demokratminister Birgitta Ohlsson och ElseMarie Brisenhorn, Handisam, skriver i Aftonbladet om vikten av tillgänglighet i vallokalerna. Det är bra men räcker inte, skriver Niklas Lundgren, förbundssekreterare på Studieförbundet Vuxenskolan i ett svar till ministern. - Åtta av tio med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte. Det är ett demokratiproblem. Den frågan lyfts för sällan.

Jonas Ludvigsson blir ordförande i Svenska barnläkarföreningen

2014-04-10 18:09 CEST Universitetssjukhuset Örebro Jonas Ludvigsson, barnläkare i Örebro, valdes på torsdagen till ordförande i Svenska barnläkarföreningen (BLF). Han är vald på två år.

2014-04-10 15:48 CEST RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning Diskrimineringsombudsmannen meddelade idag att barnmorskan som vägrats anställning på grund av att hon inte vill medverka vid aborter –inte är diskriminerad av arbetsgivaren. – Det är med stor glädje vi tar emot dagens besked från DO. Beslutet visar att en enskild vårdutövares samvetsbetänkligheter inte får gå ut över patienters rätt till vård, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU.

2014-04-10 15:35 CEST FundedByMe I veckan stängde extra bolagsstämman en emission som fulltecknades på en vecka med 200 investerare. Inom några dagar öppnas ytterligare en mindre emission för att alla som signerat för teckning skall kunna vara med i bolaget.

2014-04-10 14:22 CEST NS Sensus Det blossar upp till debatt via Öppet Brev från docent/läkare Rune Eliasson, friska vårvindar i debatten om rätt till vård via skolmedicin och alternativ vård. Allmänhetens intresse finns i denna fråga/debatt utifrån att allmänheten själva få välja på en marknad med fri konkurrens. Läs mera

ETIOPIEN: Sydsudanesiska flyktingar behöver akut hjälp

2014-04-10 12:55 CEST Läkare Utan Gränser Tiotusentals människor har flytt undan våldet i Sydsudan och sökt skydd i läger i Gambella-regionen i Etiopien. Där råder brist på vatten, mat och sanitet och flyktingarna har dessutom drabbats av en rad allvarliga sjukdomstillstånd, däribland mässling som är ytterst smittsamt.

SSE students to develop marketing techniques in Kyrgyzstan

2014-04-10 11:57 CEST Handelshögskolan i Stockholm The 2014 Gun and Einar Larsson scholarship (GELS) has been awarded to Johannes Meder and Adam Novak, both students at the Stockholm School of Economics, for their project on developing a set of marketing techniques in Kyrgyzstan.

2014-04-10 11:11 CEST Västerås stad Sen februari månad har ett flertal av Vård och Omsorgs hemtjänstkunder haft störningar i sina planerade besök från oss. Det har gällt kraftiga förskjutningar i tid på dagen och sämre kontinuitet då kunderna fått besök av flera olika medarbetare. I några enstaka fall har vi uteblivit från besök.

2014-04-10 10:42 CEST Röda Korset En så kallad överbelastningsattack har stängt ner Röda Korsets serverar, Det innebär att www.redcross.se och organisationens intranät just nu ligger nere. –Vår hemsida är under attack just nu. Vi kommer att fortsätta ta ställning för humanitet och för allas lika värde! säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Röda Korset.