Kontaktpersoner

Emma Sandsjö

Malmö Aviation Kommunikationschef för Braathens Aviation där Malmö Aviation och Sverigeflyg ingår.

Jonas Axelsson
Michael Zettergren

Enköping Centrumsamverkan

Lena Kempe
Ola Nilsson
Åsa Malmqvist

STUA - utvecklar besöksnäringen! Ansvar för redaktion och marknadsföring av destinationssidan VisitSörmland.

Johan Borgstedt

STUA - utvecklar besöksnäringen! Ansvar för processtöd, produktutveckling & riktlinjer för företagens och destinationscoachernas samverkan i Destinationsutveckling Sörmland.

Pernilla Nordström
Alexander Andersson