Pressmeddelanden

2015-02-18 07:00 CET Sustainable Brand Insight Listen over varemærker i Sustainable Brand Index 2015 er nu komplet.

2015-02-18 07:00 CET Sustainable Brand Insight The list of Finnish brands in Sustainable Brand Index 2015 is released today.

2015-02-18 07:00 CET Sustainable Brand Insight Urvalet av varumärken till Sustainable Brand Index 2015 är nu klart. Listan i samtliga länder har utökats ytterligare sedan 2014 och i Sverige ser vi t.ex. nya varumärken som Orkla Foods, Starbucks och Colgate-Palmolive på listan. På nordisk nivå är över 700 varumärken är med i 2015 års undersökning.

Styrelsebalansdagen 19 maj

2015-02-17 17:32 CET Styrelsebalans i Sverige AB Gender Diversity A Global Perspective Gender Diversity – A Global Perspective”. Fredrik Reinfeldt visar vägen mot balans med tungt sällskap från Stanford University, KTH, The Boston Club mfl. Mångfaldens betydelse ur ett globalt perspektiv, vikten av integrerade kulturer för affären och hur går man från ord till handling.

Mistra och Formas storsatsar på humanistisk miljöforskning

2015-02-17 13:15 CET Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Mistra och Formas finansierar ett forskningsprogram inom miljöinriktad humaniora som ska ledas av Linköpings universitet. Forskarna ska utveckla en plattform där miljöproblemen undersöks utifrån humanistiska perspektiv. Totalt omfattar programmet 50 miljoner kronor och det är den första svenska satsningen i sitt slag.

2015-02-17 11:29 CET Lärarnas Riksförbund Med ett årligt fortbildningsstipendium vill Lärarnas Riksförbund, Netsmart och Natur & Kultur stödja lärare och lyfta arbete med digitala verktyg. – Efter denna fortbildningsdag tror vi att lärarna på dessa skolor kommer att känna sig mer rustade inför sin användning av ny teknik och digitala läromedel, säger Helena Linge, Lärarnas Riksförbunds andre vice ordförande.

8 av 10 värdesätter hållbar inredning på arbetsplatsen

2015-02-17 07:30 CET Input interiör Hur stor är kännedomen om skadliga kemikalier och cancerogena ämnen i möbler och inredning? Och hur viktigt är det att inredningen på arbetsplatsen är hållbar för miljön? Svaren ges i en opinionsundersökning kring hållbar inredning och återbruk på arbetsplatsen, genomförd av Novus på uppdrag av Input interiör.

2015-02-16 17:59 CET Svensk Fågel I dagarna söker landets niondeklassare till gymnasiet. En fråga som blir allt viktigare vid valet av skola är maten och var den kommer ifrån. Enligt en Novusundersökning anser nio av tio svenskar att svensk närproducerad kyckling ska serveras i skolan. Men vid en granskning visar det sig att verkligheten är en annan – på många håll dominerar billig kyckling från länder som Thailand och Brasilien.

Vår Gård, Saltsjöbaden segrade i SSQ Award 2014

2015-02-16 17:52 CET SSQ Award SSQ Award genomfördes under 2014 för 13:e året. Utmärkelserna delades ut av SSQ Juryledamöterna Rikard Bergsten, VD på Svensk Klassificering, Visita och Bengt Klaesson, konsult inom mötesbranschen, under en prisceremoni på Vår Gård den 16 februari 2015.

2015-02-16 14:12 CET IDG Vi fyller våra hem med fler och fler uppkopplade prylar. En unik undersökning på M3.se, PC för Alla och Macworld, där 3 200 personer svarade, visar att så många som varannan är ganska orolig eller väldigt orolig för strålningen från mobiltelefoner, mobilmaster, mikrovågsugnar och andra prylar vi omger oss med, på stan och i våra hem.