Pressmeddelanden

How should we fund private organizations that improve social welfare?

2014-04-09 11:05 CEST Handelshögskolan i Stockholm In his doctoral dissertation, Financing of Nonprofits and Social Enterprises, Andreas Nilsson contributes to making the efforts of socially responsible investors and philanthropists more effective.

Bloggposten leder till en heldag med 250 möjligheter

2014-04-09 10:55 CEST Högskolan i Jönköping Sverige håller på att delas, skrev Charlotta Mellander, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, på www.vertikals.se i december. Det ledde till en stor diskussion. Bakgrunden var en analys som visade att över 250 kommuner förlorar sina unga – och de återvänder inte. Den 27 augusti arrangeras en heldag om utmaningarna som detta innebär för små och mellanstora kommuner.

PwCs globala arbetsgrupp om Airport City Stockholm: Tillväxt med stor potential för Sveriges ekonomi

2014-04-09 10:00 CEST Airport City Stockholm PwC har på uppdrag av Airport City Stockholm beräknat vilket bidrag flygplatsstaden kring Arlanda ger till Stockholmsregionens och Sveriges ekonomi samt vad effekterna för svensk ekonomi blir om dagens 20 000 arbetsplatser blir 50 000 till år 2030. Rapporten visar att de företag och arbetstillfällen som finns i Airport City Stockholm har högt förädlingsvärde och bidrar till många nya jobb.

The Absolut Company bland jättar i växande plattform för hållbart varumärkesbyggande

2014-04-09 09:12 CEST Sustainable Brand Insight The Absolut Company är senaste nytillskottet i SBI Platform, en mötesplats för hållbart varumärkesbyggande som drivs av Sustainable Brand Insight. I plattformen deltar sedan tidigare bland annat H&M, Espresso House, E.ON och Preem.

2014-04-09 09:00 CEST Helsingborgs stad Turism- och besöksnäringen blir allt viktigare för framtida hållbar tillväxt. Helsingborg arbetar aktivt med destinationsutveckling och har sett en positiv trend de senaste åren. Årsomsättningen och sysselsättningen inom branschen ökar enligt den senaste mätningen.

2014-04-09 09:00 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen En ny undersökning som Sifo utfört på uppdrag av tidningen Bioenergi visar att kunskapen om bioenergins roll i Sveriges energisystem fortsätter att vara dålig, även om den ökat något.

Rekordförsäljning:  Fairtrade-märkt ökar med 29 procent

2014-04-09 08:45 CEST Fairtrade Sverige 2013 blev ett rekordår för Fairtrade. Försäljningen av Fairtrade-märkta varor ökade med 29 procent, vilket är den största ökningen på fem år. Det är ett tydligt tecken på att både konsumenter och företag lägger allt större vikt vid konsumtion av socialt hållbara produkter. Svenska konsumenter handlade 2013 Fairtrade-märkt till ett värde av över två miljarder kronor.

Patienterna förlorare när Södersjukhusets satsning på bästa sjukhusmaten hotas

2014-04-09 08:30 CEST Södersjukhuset AB Hösten 2014 skulle Södersjukhusets egna tillagningskök för patientmat ha varit klart, efter drygt två år av omfattande förberedelser. I samarbete med kocken Markus Aujaulay har ett nytt måltidskoncept tagits fram för att skapa en god måltidsupplevelse för våra patienter. Nu har Locum stoppat arbetet med att bygga ett tillagningskök i Södersjukhusets lokaler, mitt under pågående upphandling.

Priset avgör när företagen vill ta miljöhänsyn

2014-04-09 08:25 CEST Visma Vismas Affärsbarometer: Miljöhänsyn är viktig när företagen värderar sina inköp, men när det kommer till beslut är det pris och kvalitet som avgör.

2014-04-09 08:00 CEST Energigas Sverige Biogas kan spela en viktig roll i energiomställningen. Men vilket mål är rimligt att sätta upp för biogasen i Sverige och vilka styrmedel behövs för att nå dit? Det är några av frågorna som ska få svar genom ett unikt samverkansprojekt som tar krafttag för det nationella biogasarbetet.