Pressmeddelanden

En av Sveriges äldsta utbildningsanordnare öppnar sitt hus i Helsingborg!

2015-11-24 12:37 CET Hermods AB I nära samverkan med arbetslivet, kommuner och Arbetsförmedling bedriver Hermods utbildningar och tjänster inom olika sektorer. Målet är att utbildningarna och tjänsterna ska ge studerande och deltagare de kunskaper och kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Järfällas näringsliv tar ett allt större socialt ansvar

2015-11-24 12:34 CET Järfälla kommun Många kommuner runtom i Sverige samarbetar aktivt med det lokala näringslivet för att utveckla socialt ansvarstagande och engagemang. Järfälla kommun är inget undantag. Även här väljer allt fler lokala företag att engagera sig i sociala frågor.

Kammarrätten fastställer Förvaltningsrättens dom: Scouterna behöver inte ställa resegaranti vid medlemmarnas resor

2015-11-24 11:28 CET Scouterna I dag meddelade Kammarrätten sin dom i fallet som handlar om Scouterna ska ställa en resegaranti i samband med resor som anordnas för barn, unga och ledare inom organisationen. Scouterna, som icke vinstdrivande ideell organisation, är fortsatt undantagen från paketreselagen som styr resegarantin.

2015-11-24 11:20 CET Arvika kommun ​Söndagen den 29 november kl 15.00 blir det musikteater på Arvika Bibliotek med mycket julstämning, spänning och givetvis julsång. Medverkar gör Daniela Fogelholm, Charlotte och Anders Wihk. Ålder 2-10 år. Biljetter 10 kr, tfn 0570-818 41, 818 39.

Nu lanseras Kid-Do – en helt unik produkt som löser vardagsstressen för barnfamiljer.

2015-11-24 11:00 CET Two of a Kind HB Minska stress och tjat med hjälp av magnetbilder som är lätta att förstå. Kid-do är barnens egen “att göra lista” som på ett tydligt och pedagogiskt sätt skapar ordning och rutin för hela familjen. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. När barnet vet vad som ska hända varje dag blir sysslorna snart en vana.

Vi söker volontärer som kan översätta handbok för ensamkommande!

2015-11-24 10:46 CET Skyddsvärnet Vi söker volontärer som kan översätta vår handbok för ensamkommande barn från svenska eller engelska till följande språk: somaliska, arabiska, dari, tigrinja, amarinja. Idag finns handboken på svenska och engelska. Handbokens syfte är att fungera som ett verktyg för ensamkommande flyktingbarn att bättre förstå asylprocessen när de kommer till Sverige.

2015-11-24 10:30 CET Apotekarsocieteten

Får 60 miljoner för säkrare matförsörjning

2015-11-24 09:47 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sida finansierar ett internationellt forskningsprogram kring livsmedelsförsörjning med 60 miljoner kronor under fyra år. Bakom programmet star forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs och Lunds universitet samt Stockholm Environment Institute.

Stort industriintresse för WASP

2015-11-24 08:57 CET Linköpings universitet (LiU) Sveriges enskilt största forskningsprogram Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP har mötts av ett stort intresse från industrin, 52 ansökningar har kommit in till de 20 platserna för industridoktorander.

Insikter i maskars ämnesomsättning värdefulla för förståelse av fetma

2015-11-24 08:34 CET Umeå universitet För att förstå vilka molekylära mekanismer som kontrollerar kroppens absorbering av näringsämnen har forskare vid Umeå universitet studerat ämnesomsättningen hos rundmaskar. Rytmiska fenomen i maskens tarmar visar sig vara avgörande för tarmcellernas normala absorbering av fettämnen, visar en ny avhandling vid Umeå universitet.