Pressmeddelanden

2014-01-27 15:44 CET Alingsås kommun Det senaste året har det genomförts stora förbättringar på Vattenverket i Alingsås och i dagarna har UV-ljus installerats, för att ytterligare säkra kvaliteten på dricksvattnet.

Precisare larm effektiviserar driftsövervakning

2014-01-23 08:37 CET Induo AB Genom installation av driftslarm på pumpanläggningar kan Pumpsnabben snabbt sortera ut inkommande larm och sätta in rätt insatser vilket sparar både pengar för slutkunden och möjliggör en effektivare larmhantering. Pumpsnabben använder det webbaserade programmet PROjobb där driftlarm integrerats som en tjänst, lösningen ger möjlighet att förhindra att allvarliga skador uppstår.

"Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön"

2014-01-22 09:48 CET Havs- och vattenmyndigheten I juni beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att bevilja Göteborg Hamn AB en 10-årig dispens från förbudet att dumpa muddermassor i havet. Beslutet överklagades - nu har ärendet avgjorts i Mark- och miljödomstolen. - Domstolen går i stort på vår linje. Särskilt tillfredställande är att vårt krav på låga halter av tributyltenn, TBT, i muddermassorna fick gehör, säger Björn Sjöberg på HaV.

2014-01-22 08:01 CET Värmdö kommun Värmdö kommun går med i nätverket Klimatkommunerna. Antagandet av Stockholms läns klimat- och energistrategi och medlemskapet i Klimatkommunerna är en del i Värmdö kommuns arbete för att nå uppsatta miljömål. Global utveckling börjar lokalt och Värmdö kommun bidrar till en bättre värld genom ett aktivt miljö- och klimatarbete, säger Monica Pettersson, (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

ABUS introducerar nytt koncept för service och utbildning

2014-01-21 09:25 CET ABUS Kransystem AB ABUS Sverige Gruppen erbjuder koncept för service där vi utgår från tre olika behovsstadier; 1. Basservice 2. Standardservice 3. Plusservice ABUS har även infört ett utbildningssystem för alla tekniker I ABUS Sverige Gruppen, där alla tekniker har genomgått utbildning och blivit godkända och erhållit ett utbildningsintyg.

2014-01-21 08:57 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp I samband med att NSVA utför VA-arbete under onsdagen kommer boende i Annelöv i Landskrona kommun att med början ca kl 10 tidvis vara utan vatten eller ha lägre vattentryck än normalt.

ABUS ställer ut på Underhållsmässan i Göteborg 11-14 mars 2014

2014-01-21 08:40 CET ABUS Kransystem AB Välkommen att besöka ABUS monter B10:22 på Underhållsmässan i Göteborg 11-14 mars 2014. Vi visar upp vårt lätta lyftprogram bestående av lättraverser, svängkran och kättingtelfrar samt visar upp vårt nya service- och utbildningskoncept.

2014-01-20 08:30 CET Ideon Från NASA-duschar till giftfri uppfödning av kycklingar; Water Innovation Accelerator på Ideon i Lund skapar framgångskoncept av svenska vatteninnovationer – och söker nu fler vatteninnovatörer.

2014-01-16 10:59 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp I samband med att NSVA utför VA-arbete i Annelöv under lördag 18 januari kan boende i området drabbas av dåligt vattentryck och eventuellt bli helt utan vatten kortare stunder.

Green Landscaping har fått i uppdrag att sköta fyra centralparker i Stockholm

2014-01-16 10:10 CET Green Landscaping Sedan första december 2013 sköter Green Landscaping Berzelii Park, Kungsträdgården, Strömparterren och Norra Bantorget åt Stockholms Stad. Det är ett prestigeprojekt och ett bevis på Greens kompetens och konkurrenskraft inom parkskötsel. Kontraktet spänner som längst över drygt 7 år och är värt ca 3 MSEK per år.