Pressmeddelanden

Fortsatta problem med dricksvattnet i Löberöd och nu även Harlösa.

2014-08-20 15:05 CEST VA SYD

2014-08-19 17:24 CEST SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat avtal med GlaxoSmithKline (GSK) och Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) i vaccinupphandling B. Upphandlingen är den andra vaccinupphandlingen i ordningen och omfattar även fyr- och femvalenta vacciner vilka inte omfattades av den första vaccin-upphandlingen. SKI:s ramavtal kan nu tillgodose hela behovet av barnvacciner.

15,7 miljoner i ersättning för sälskador på fisket

2014-08-19 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger ersättning till 14 länsstyrelser för skador orsakade av säl på fiske. Pengarna, totalt 15,7 miljoner kronor, ska gå till yrkesfiskare som fått skador på fiskeredskap och fångster, orsakade av säl.

2014-08-18 16:02 CEST Greasolux Fett är ett problem i våra avloppssystem. Inte enbart genom att det blockerar ledningar och utrustningar – utan även att det av fettet bildas illaluktande och korroderande svavelväte när okontrollerade bakterier tillåts verka i fetterna. Nu erbjuds ett miljövänligt, kostnadseffektivt och lätthanterligt alternativ för att minska fettet i avloppssystemet. Greasolux!

Fortsätt koka dricksvattnet i Löberöd

2014-08-18 15:18 CEST VA SYD

Koka dricksvattnet i Löberöd, Eslöv

2014-08-15 13:58 CEST VA SYD

Störningar i vattenförsörjningen i Väsby under söndagen

2014-08-10 10:55 CEST Upplands Väsby kommun På grund av en läcka i en huvudledning från Norrvatten sjönk trycket i vattenledningarna. I princip hela Väsby påverkades. Samtliga abonnenter ska nu ha sitt vatten tillbaka. Öppna vattenkranen försiktigt då det finns luft i ledningarna. Spola vattnet ett tag tills det är helt klart innan vattnet ska användas för att dricka. Missfärgat vatten kan förekomma.

Lyckad laxlek i Säveån: "Kan rädda hotad och unik vildlax"

2014-07-23 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten För första gången på över hundra år har det skett en lyckad laxlek i Säveån, uppströms Hedefors vattenkraftverk i Lerums kommun. - Detta är en historisk händelse. För första gången på mer än hundra år har nu laxen åter lekt uppströms Hedefors damm. Detta kan på sikt rädda den hotade och unika vildlaxstammen i Säveån”, säger Niklas Egriell på Havs- och vattenmyndigheten. HaV.

Flygfoto avslöjade värmeläckor

2014-07-15 08:20 CEST Öresundskraft Öresundskraft tar hjälp av flyg och avancerade värmekameror för att upptäcka och förebygga skador på fjärrvärmenätet i Helsingborg, något som sparar stora pengar.

Airmaster ozonaggregat för ventilation och vattenrening!

2014-07-10 14:00 CEST Swema Trading AB Airmaster BLC 2000-D, ett effektivt ozonaggregat som används antingen med slanganslutning mot ventilation och vattenrening eller som bärbart luktsaneringsaggregat.