Pressmeddelanden

Inga tecken på PFAA i vattnet som levereras inom NSVA

2014-10-07 14:00 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp I februari 2014 tog Livsmedelsverket initiativ till en landsomfattande kartläggning av perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvattnet, efter fynd av höga halter på flera platser i Sverige. I samband med denna kartläggning hittade NSVA förhöjda halter av perfluorerade ämnen på två ställen i Båstads kommun, bland annat i en brunn i Förslöv som fortfarande är stängd.

Trådlöst nätverk för alla väder

2014-10-07 12:38 CEST Induo AB Induo lanserar en robust, trådlös nätverksenhet för krävande applikationer. Indunium Wi310 är en damm- och vattentät nätverksenhet som är avsedd för montering utomhus eller i krävande miljöer. Den är inte bara IP68 klassad utan även utrustad med inbyggt åskskydd. Wi310 kan användas för en rad olika nätverksfunktioner genom dess sju olika driftslägen.

Risk för missfärgat vatten i samband med spolning i Bjuv

2014-10-07 11:00 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp I fredags började NSVA den årliga storspolningen av dricksvattenledningsnätet i Bjuvs kommun. Till följd av de problem som varit med lukt och smak på vattnet i kommunen har NSVA valt att använda en ny metod för att med utökad kraft spola ledningarna och därmed göra dem extra rena. Detta har visat sig effektivt då många drabbats av missfärgat vatten i samband med spolningen.

Två miljoner till projekt mot giftiga båtfärger

2014-10-07 10:28 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger drygt två miljoner kronor till projektet ”Ren båtbotten utan gift”. Projektet leds av Naturskyddsföreningen i samarbete med Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. -Syftet är att minska användningen av giftiga båtfärger genom att informera båtägare och andra om miljövänliga alternativ, säger Björn Sjöberg.

Samlaren till fler matbutiker

2014-10-07 10:05 CEST VA SYD Välkomna till invigningen av Samlaren på ICA Kvantum Malmborgs Mobilia onsdagen den 8 oktober klockan 12.

HM Konungen får inblick i vatten- och avfallsteknik på UMEVA

2014-10-07 08:56 CEST Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Den här veckan kommer kung Carl XVI Gustaf till Umeå för ett två dagar långt besök i samband med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) teknikresa. UMEVA kommer att visa på den affärsmässiga potentialen i kunskaperna som ett samhällsnyttigt bolag besitter.

HaV utreder massdöd av japanska jätteostron

2014-10-07 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten I mitten av september upptäcktes massdöd av japanska jätteostron i vattnen utanför Strömstad. Därefter har liknande fynd gjorts i vattnen utanför Lysekil, i Hakefjorden och även på flera ställen i Norge. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar nu 200 000 kronor på att undersöka orsakerna till massdöden.

Nu kan Uppsalas matfett återvinnas

2014-10-07 06:00 CEST Uppsala Vatten och Avfall Nu tar Uppsala Vatten emot flytande matfett och -oljor på återvinningscentralerna. Fettet återvinns och går in i tillverkningen av nya produkter.

Reningsverk på hjul. UMEVA börjar med miljövänligare slamtömning

2014-10-06 14:19 CEST Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Som ett led i att minska verksamhetens miljöpåverkan kommer UMEVA från 2015 börja arbeta med slamavvattnande teknik vid tömning av enskilda avlopp i hela kommunen. I ett första skede kommer försöksverksamhet att påbörjas under hösten 2014 i Hössjö med omnejd. Det är 79 fastigheter som deltar i försöket.

2014-10-06 08:00 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp I samband med underhållsarbete på vattenledningsnätet måste NSVA tyvärr stänga av vattnet till kunder i Härslöv och Vadensjö med omnejd från tisdag 7 oktober kl 23 till onsdag 8 oktober cirka kl 06.