Pressmeddelanden

2014-05-06 06:00 CEST Uppsala Vatten och Avfall Uppsala Vatten och Avfall AB tar nu emot både rena, trasiga och fläckiga kläder och textilier på återvinningscentralerna. Kläderna kommer att återvinnas och bli till nya produkter eller återanvändas.

2014-05-05 09:27 CEST Värmdö kommun Förbättringsdagen den 15 maj är en uppföljning av Värmdö kommuns arbete "Förenkla helt enkelt" som påbörjades 2011-2012. Syftet med förbättringsdagen är att skapa ett bra företagsklimat på Värmdö.

Klart vilka avloppsprojekt som får dela på HaV-miljoner

2014-04-30 07:36 CEST Havs- och vattenmyndigheten I mars utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV, 3,5 miljoner för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Nu är det klart vilka projekt som får dela på pengarna. - Vi fick in så många intressanta förslag att vi valde att skjuta till mer pengar, totalt får de elva projekt som valts ut dela på drygt 4,7 miljoner kronor, säger Åsa Gunnarsson på HaV.

2014-04-29 16:06 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Under dagen har en vattenläcka uppstått vid vattenverket i Svalöv. Läckan kommer att åtgärdas under natten med början cirka kl 23. Medan läckan lagas kan boende i centralorten Svalöv samt Torrlösa drabbas av dåligt vattentryck och missfärgat vatten.

10 miljoner till rening av läkemedel och miljögifter i avloppsvatten

2014-04-28 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, utlyser nu tio miljoner kronor till projekt som renar avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen. - Även låga koncentrationer av läkemedel kan påverka vattenmiljön, exempelvis kan östrogen hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan ändra beteendet så att de blir glupskare, modigare och mindre sociala, säger Margareta Lundin Unger

10 miljoner till rening av läkemedel och miljögifter i avloppsvatten

2014-04-28 07:30 CEST Svenskt Vatten AB Havs- och vattenmyndigheten, HaV, utlyser nu tio miljoner kronor till projekt som syftar till att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen. Svenskt Vatten har fått i uppdrag av HaV att ansvara för utlysningen. Pengarna ska gå till projekt kring forskning, utveckling och utvärdering av nya reningstekniker. Utlysningen startar i dag och pågår i en månad, fram till 30 maj.

2014-04-25 08:22 CEST Värmdö kommun - Årsredovisningen är ett viktigt redskap för oss att kommunicera om vår verksamhet och hur vi använt skattebetalarnas pengar. Därför känns det bra att nu kunna göra det på ett enkelt och effektivt sätt som dessutom sparar både miljö och pengar, säger Hans Ivarsson, Ekonomichef i Värmdö kommun.

Nu är det dags för Stora Biltvättarhelgen – två dagar när du kan göra en enkel men viktig insats för miljön

2014-04-25 08:00 CEST Svenskt Vatten AB En helg som gör skillnad, 26 och 27 april vill vi uppmana alla bilägare att tänka till kring biltvätt och hur vi alla kan bidra till ett renare vatten. Här är några enkla tumregler för dig som vill tvätta din bil.

2014-04-24 12:40 CEST Värmdö kommun Kommunfullmäktige har antagit årsredovisningen och miljöbokslutet för 2013. Kommunstyrelsen och övriga nämnder beviljas även ansvarsfrihet.

Monter med egen demoyta hett på Entreprenad Expo Borgeby 2014!

2014-04-24 11:39 CEST Mentor Communications AB Entreprenad Expo 25-27 september satsar på en ökad upplevelse för besökarna. Mässan, som har en trogen besökargrupp i framförallt södra Sverige, kommer även att bjuda in danska besökare.