Pressmeddelanden

Små medel för vinterväghållning orskar högre kostnader för halkolyckor

Små medel för vinterväghållning orskar högre kostnader för halkolyckor

2017-12-15 14:12 CET
Det finns ett tydligt samband mellan de resurser som läggs på vinterväghållning och kos...

Logiwaste lanserar mobil sopsug. Första kontrakten signerade.

Logiwaste lanserar mobil sopsug. Första kontrakten signerade.

2017-12-15 10:09 CET
Logiwaste utökar med ett affärsområde för mobil sopsug. Därmed kan Logiwaste erbjuda sa...

Logiwaste launches mobile waste collection solutions. First contracts signed.

Logiwaste launches mobile waste collection solutions. First contracts signed.

2017-12-15 09:46 CET
Logiwaste expands with a business area for mobile waste collections solutions. By that,...

​Mälarenergi är en av världens bästa producenter av fjärrkyla.

​Mälarenergi är en av världens bästa producenter av fjärrkyla.

2017-12-15 08:56 CET
Världen tittar på Sverige som har de bästa lösningarna för fjärrkyla och fjärrvärme. De...

Klart med fiskekvoter i Västerhavet: Ökning för kolja och torsk och nya regler för ålfiske

Klart med fiskekvoter i Västerhavet: Ökning för kolja och torsk och nya regler för ålfiske

2017-12-13 12:08 CET
​EU:s fiskeministrar är nu överens om 2018 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och N...

Reningsverket i Täfteå stängs

Reningsverket i Täfteå stängs

2017-12-13 07:55 CET
Under våren 2018 påbörjas arbetet med att stänga avloppsreningsverket i Täfteå. Avlopps...

Mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen kan sparas

Mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen kan sparas

2017-12-12 10:37 CET
​Bra, energiklassade blandare har funktioner som minskar varmvattenanvändningen. Men hu...

Fuktkalibrering  vid valfri temperatur i egen kammare

Fuktkalibrering vid valfri temperatur i egen kammare

2017-12-08 11:02 CET
Nu är det ännu enklare att kalibrera. Sedan oktober erbjuder Intab kalibrering av relat...

Blanda och ge tillsammans med Kiviks Musteri

Blanda och ge tillsammans med Kiviks Musteri

2017-12-05 07:30 CET
Kan man förbättra världen genom att blanda frukt- och bärdrycker hemma i köket? Ja, det...

Klart för muddring av Barnarpasjön 2018

2017-12-04 12:00 CET
Mark- och miljödomstolen har beviljat Jönköpings kommuns ansökan om att få muddra hela ...