Pressmeddelanden

Schysst mot miljön – tänk på vad du häller i avloppet

2015-02-11 09:00 CET VA SYD ​Det finns idag en mängd olika ämnen i vår omvärld som inte är bra för varken oss eller vår natur. Miljöbudskapen är många, men något vi inte alltid tänker på är att det vi häller i avloppet kan påverka vår miljö.

Stort intresse för att hjälpa HaV förstå problemen i Hanöbukten

2015-02-09 08:33 CET Havs- och vattenmyndigheten Plastskräp i vattnet och på stränderna, döda fiskar och sjöfåglar. Det är några av de observationer från Hanöbukten som allmänheten och fiskare rapporterat in till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, den senaste månaden. - Ju mer kunskap vi får desto större chans att vi kan förståsituationen i Hanöbukten, säger Fredrik Ljunghager.

2015-02-09 07:00 CET Alla tiders Kalmar Kalmar kommun och Kalmar Vatten samordnar en rad olika förbättringar längs Slöjdaregatan under våren och hösten 2015. Kalmar Vatten ska byta ut gamla vatten- och avloppsledningar, en så kallad VA-sanering. Eftersom gatan grävs upp ser Kalmar kommun till att bygga en ny gång- och cykelväg som ska förbinda Norra vägen och Funkabovägen. När arbetet är klart kommer gatan ha fått ett rejält lyft.

Miljontals kronor att spara med bra ytskydd - Ytskydd2015 ett steg i rätt riktning

2015-02-06 09:55 CET Mentor Communications AB Ytskydd2015 (4-5 februari i Göteborg) samlade över 290 ytskyddare från Sverige och våra nordiska grannländer. Under två dagar träffades leverantörer, kontrollanter, beställare och konsulter för att utbyta erfarenheter, delge varandra det senaste inom lagar och regler, utrustning och tekniker. Nytt i år: branschinriktade spår om broar/hamnar, avfallsverk, kraftvärmeverk/fjärrvärmeverk med mera.

2015-02-05 18:14 CET Värmdö kommun Kommunstyrelsen i Värmdö har beslutat att gå vidare med planerna på ett nytt seniorboende i Brunn samt förbättrad vägsträcka och ny cirkulationsplats vid Älvsby industriområde. Slutgiltiga beslut förväntas tas i kommunfullmäktige den 18 februari.

2015-02-05 09:40 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Under förmiddagen har en akut vattenläcka inträffat på Vaktgatan i Helsingborg. Vattnet kommer att stängas av för boende på Vaktgatan 1 A-C, Vaktgatan 3 A-D cirka kl 10 för lagningsarbete.

HaV pekar ut 33 viktiga insatser för att kunna förbättra Sveriges havsmiljö

2015-02-05 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår 33 åtgärder för att få en bättre havsmiljö i Östersjön och Nordsjön. Det handlar bland annat om att minska övergödning, miljöfarliga ämnen och främmande och invasiva arter samt öka skydd för fisk och skaldjur som påverkas negativt av fiske. - De flesta av dessa åtgärder ger effekt först på lång sikt, säger Marie Berghult, enhetschefpå HaV.

Mälarenergi redovisar ett bra resultat för ett varmt och händelserikt 2014

2015-02-04 10:44 CET Mälarenergi AB Mälarenergis nettoomsättning 2014 uppgick till 2 753 miljoner kronor och resultat efter finansnetto för verksamhetsåret blev 313 miljoner kronor. Koncernen har investerat 1 146 miljoner kronor under året i bl a underhåll och förnyelse av ledningsnätet för att säkra leveranser till kund. Den största händelsen 2014 var idrifttagandet av den nya samförbränningsanläggningen Block 6.

HaV ger halv miljon för att kunna sanera Östersjöns miljöfarliga vrak

2015-02-04 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nästan 500 000 kronor till ett projekt för sanering av miljöfarliga vrak i Östersjön. Pengarna ska gå till att ta fram säkra och effektiva metoder för vraksanering även ner till 100 meters djup. - Målet är att kunna utveckla ett samarbete med länderna kring Östersjön, säger Catarina Hedar på HaV.

2015-02-03 11:45 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp I samband med VA-arbete måste NSVA tyvärr stänga av vattnet till kunder runt brandstationen på Ängelholmsvägen i Båstad från tisdag 3 februari kl 23 till onsdag 4 februari cirka kl 05.