Pressmeddelanden

Flerdimensionella betyg förutsäger studieframgång

2014-10-03 11:20 CEST Högskolan Väst Betyg är bra på att förutspå framtida studieresultat och därför ett bra instrument för urval till både gymnasieskola och till högre studier. En bidragande orsak är att lärare inte bara väger in ämneskunskaper utan även sociala aspekter och elevbeteende när de sätter betygen, något som emellertid inte har stöd i skolans styrdokument. Det visar en avhandling i pedagogik vid Göteborgs universitet.

2014-10-03 10:50 CEST Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson gläds åt att skolledarnas viktiga uppdrag som pedagogiska ledare lyftes i dagens regeringsförklaring. Matz Nilsson hälsar Gustav Fridolin välkommen som utbildningsminister och påminner om tidigare överenskommelser kring satsningar på förstärkta utvecklingsinsatser och säkrad rekrytering till skolledaruppdragen.

Medalgon och Skolcoacherna i nytt samarbete - erbjuder Coachingutbildningar för lärare

2014-10-02 11:48 CEST Medalgon Utbildning och Agentur AB Medalgon och Skolcoacherna återupptar samarbetet med nya Coaching utbildningar. Metoder som Coaching tar ibland tid innan de får acceptans bland användare. Skolcoacherna har missionerat flitigt under flera år och nått viktiga milstolpar i form av acceptans från flera Stockholms-kommuner samt inte minst Skolverket som banar ytterligare väg för Coaching som en erkänd metod för bättre skolresultat.

Nytt samarbete gällande kurser inom Kommunikation och Förändringsarbete för organisationer och enskilda

2014-10-02 09:03 CEST Medalgon Utbildning och Agentur AB Medalgon inleder ett samarbete med MetaNoova Utbildning. Samarbetet innebär marknadsföring av MetaNoovas kurser som övergripande är inriktade på Kommunikation och Förändringsarbeten av olika slag, för både individ- och organisationer. MetaNoovas inriktning är ett utmärkt komplement till vårt nuvarande utbud av föreläsningar vilket ger våra kunder ett mervärde med tillgång till längre kurser.

Smärta hos barn - tolka, bedöma och lindra

2014-10-01 16:18 CEST Teknologisk Institut Ingen annan vet hur ont det gör, än barnet du har framför dig. Att bedöma och tolka smärtan är en svår och daglig uppgift i ditt arbete.

Så vill Lernia få fler Luleåbor i arbete - Nordström besöker Lernias elektrikerutbildning

2014-10-01 13:31 CEST Lernia Under gårdagen besökte Helena Skåntorp, VD för Lernia tillsammans med Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens vice ordförande, Lernias elektrikerutbildning i Luleå. I samband med besöket presenterade Lernia sin Vitbok – ”Förslag för en effektivare arbetsmarknadspolitik”.

Studiefrämjandet arrangerar sista kvällen på Stockholm Jazz Festival i K-märkta Bryggarsalen

2014-10-01 13:18 CEST Studiefrämjandet Fri entré, jazzmeny och k-märkt miljö spär på mysfaktorn när man avnjuter Stockholm Jazz Festivals sista kväll i Bryggarsalen och får lyssna till artister i världsklass; Marie Lalá, Jonas Lindberg & The Other Side, Lily Hayden, PATATA & Freddy King och Subfive på scenen.

Hög kvalitet på Högskolan Västs utbildning i pedagogik

2014-10-01 09:17 CEST Högskolan Väst Pedagogikutbildningen vid Högskolan Väst håller god kvalitet. Det visar Universitetskanslersämbetets utvärdering av landets utbildningar som leder till en kandidatexamen i pedagogik. Högskolan Väst får omdömet Hög kvalitet på samtliga utvärderade examensmål.

Ny utbildning av affärsinriktad dataanalytiker, Certifierad Business Data Analyst

2014-09-30 16:52 CEST Dataföreningen Kompetens Dataföreningen Kompetens och Stockholms universitet lanserar en ny utbildning och certifiering av affärsinriktad dataanalytiker, eller Business Data Analyst som rollen kallas internationellt. Kursprogrammet är på åtta dagar, fördelat på fyra tillfällen. Mellan kurstillfällena ägnar sig kursdeltagarna åt självstudier och projektarbeten. I programmet ingår certifieringen DFK-CBDA.

2014-09-30 15:53 CEST Högskolan i Halmstad Studie- och yrkesvägledningen i Halland ska stärkas genom ett pilotprojekt som genomförs av Högskolan i Halmstad.