Pressmeddelanden

How to be a winner in glocal management

2014-12-17 14:53 CET GU School of Executive Education AB Björn Axelsson and André Knüppel, who both graduated in June 2014 from the Executive MBA programme at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg, have developed their thesis work into the book "How to be a winner in glocal management. The challenges of institutional duality".

Är beröm kontraproduktivt? Kan alla bli en ny Zlatan?

2014-12-17 13:05 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Vad har en 10 år gammal intervju med Jesper Juul av SVD för samband med Mattias Lundberg? Svar synpunkter på barns självkänsla och uppfostran. Mattias Lundberg är psykolog och docent i psykologi. Han skrev under hösten 2014 ett blogginlägg som lästes över 170000 ggr på en vecka med titeln ”Vuxna, ni lurar våra barn, Sluta!”.Intresset för inlägget, som blev både hyllat och utskällt..

Marknaden för reparbete under stark tillväxt

2014-12-17 08:00 CET Klätterservice i Norden AB ​Klätterservice AB har upplevt en stark höst med en växande marknad för reparbete. Beställare av professionella hantverkstjänster har fått upp ögonen för flexibiliteten, kostnadseffektiviteten och säkerheten som förknippas med reparbete. För Klätterservice del har det lett till ett behov av ett större projektledningskontor och satsning på nyrekrytering inför våren.

Högskolan Väst utjämnar den sociala snedrekryteringen till högre studier

2014-12-16 14:56 CET Högskolan Väst Högskolan Väst i Trollhättan är bäst av alla högskolor och universitet i Sverige på att rekrytera studenter från hem utan utbildningstradition. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, och Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

2014-12-16 07:31 CET Civilförsvarsförbundet Landshövding Ingemar Skogö och Civilförsvarsförbundets förbundsordförande Sven Lindgren offentliggör resultatet av insamlingen till förmån för brandens drabbade och deras hjälpare. I dag tisdag på länsstyrelsen i Västerås kl 15:45.

2014-12-15 22:16 CET Urban Inspiration Den 17 januari är det dags för TALA! att inta scenen på Berghs School of Communication i Stockholm. Syftet är att förändra unga människors syn på mångfald och ett inkluderande samhälle. Marwa Karim, Svenska Hjältars Ungdomshjälte 2014 och en handfull unga får under en dag verktyg i scennärvaro, röstteknik och självledarskap.

Svensk Form delar ut nytt stipendium till minne av Axel Larsson

2014-12-15 08:00 CET Svensk Form Föreningen Svensk Form har fått förtroendet att förvalta en ny stipendiefond till minne av möbelformgivaren och inredningsarkitekten Axel Larsson. Redan nu kan de som studerar eller är verksamma inom möbler och inredning söka stipendiet på 20 000 kr från Axel Larssons minnesfond. Stipendiet delas ut i samband med Svensk Forms årsmöte i maj 2015.

Ätstörningar - Malin tog sig från dödstankar till livsglädje.

2014-12-11 15:54 CET Lifecap AB Anorexi, bulimi, ortorexi: Hur kommer det sig att människor hamnar i en sjuklig besatthet som, om den inte avbryts i tid, resulterar i sjukhusvård eller förtida död? Hur kan vi närma oss någon som ser ut att vara på väg att utveckla en allvarlig ätstörning, utan att den drabbade vägrar att lyssna? Malin Rosén, som tillfrisknat från anorexi besvarar de svåra frågorna i samarbete med Lifecap.

2014-12-11 13:08 CET Linköpings kommun Stöd till elever som slutar gymnasiesärskolan, information om stödresurser i gymnasieskolan, enkät inom vuxenutbildningen, information om föreningsbidrag och utökning av konsument-, budget- och skuldrådgivning. Det var de ärenden som bildningsnämndens ordförande Carina Boberg kommenterade vid presskonferensen inför bildningsnämndens sammanträde.

Kompetensklappa dig själv och börja en utbildning på FEI efter nyår.

2014-12-11 10:44 CET FEI Företagsekonomiska Institutet ​För dig som kan avvakta till 2015 med en utbildning - eller fortbildning - väntar en explosion av starter på FEI. Önska dig - eller ge dig själv! - en kompetensklapp och börja det nya året med att stärka din kunskapsbas och ditt företags konkurrenskraft. Har ni bestämt er behöver ni inte dra ärendet i långbänk; anmäl dig ena dagen och börja några dagar senare. Kan det bli lättare?