Pressmeddelanden

Nytt utbildningspaket för en demensvård utan tvång

2015-04-20 16:26 CEST Svenskt Demenscentrum I dag släppte Svenskt Demenscentrum de första delarna i utbildningspaketet Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Efter en presentation på socialdepartementet fick äldreminister Åsa Regnér trycka på nollvisionens symboliska startknapp. Utbildningspaketet ska ge vårdpersonal och anhöriga kunskap och verktyg för att kunna förebygga och hantera svåra situationer.

2015-04-20 15:29 CEST Humana ​Gruppbostaden för funktionshindrade på Landbotorpsallén 3 i Örebro kommer från och med oktober 2015 att drivas av Humana Omsorg AB. Det beslutade Programnämnd social välfärd den 9 april. För hyresgästerna kommer beslutet inte att innebära någon märkbar skillnad, och personalen kommer att erbjudas anställning av Humana Omsorg AB.

2015-04-20 13:05 CEST Alla tiders Kalmar Omsorgsnämnden beslutade i januari att omsorgsförvaltningen ska genomgå en omorganisation med inriktningen att skapa en tydligare och plattare struktur. Nu lägger förvaltningsledningen fram sitt förslag till omsorgsnämnden för att kunna ta nästa steg i omorganisationen som ska leda till en verksamhetsutveckling som gynnar omsorgstagaren.

Ann-Marie Högberg vald till ny ordförande för Anhörigas Riksförbund

2015-04-20 08:10 CEST Anhörigas Riksförbund Vid Anhörigas Riksförbunds årsmöte i Barkarby den 17 april valdes Ann-Marie Högberg, Huddinge till ny förbundsordförande. Platsen som förbundsordförande har sedan den extra kongressen 24 januari 2015 i Jönköping varit vakant. Sedan dess har förste vice ordförande Pontus Oscarsson, Solna varit tillförordnad ordförande för Anhörigas Riksförbund.

Ann-Marie Högberg vald till ny ordförande för Anhörigas Riksförbund

2015-04-20 08:05 CEST Anhörigas Riksförbund Vid Anhörigas Riksförbunds årsmöte i Barkarby den 17 april valdes Ann-Marie Högberg, Huddinge till ny förbundsordförande. Platsen som förbundsordförande har sedan den extra kongressen 24 januari 2015 i Jönköping varit vakant. Sedan dess har förste vice ordförande Pontus Oscarsson, Solna varit tillförordnad ordförande för Anhörigas Riksförbund.

Liten tråddetalj kan ge stor avlastning i vården

2015-04-20 07:30 CEST Lesjöfors AB En enkel krok kan underlätta lyftmoment inom vården vid exempelvis toalettbesök enormt. Intresset är stort för den patenterade produkten ”Garment Lifter” som kan bli en storsäljare även internationellt. Lesjöfors står bakom produktionen av tråddetaljen.

Frösunda-assistenter "Årets pusselbit"

2015-04-20 06:30 CEST Frösunda Omsorg AB En av Frösundas personalgrupper inom personlig assistans i Falkenberg vann under onsdagen priset ”Årets Pusselbit”, ett pris som delas ut av Autism- och Aspergerförbundet. De personliga assistenterna Anna, Peter och Andreas motto är: slutar vi bli bättre, så slutar vi att vara bra!

Elever från Al Azharskolan besökte Attendo Årstabergshemmet

2015-04-17 15:47 CEST Attendo Skolelever i årskurs 8 och 9 på Al Azharsskolan besökte äldreboendet Attendo Årstabergshemmet i Årsta. Besöket genomfördes inom ramen för samarbetet med det sociala företaget My Dream Now. Tanken med besöket är att eleverna ska få en större inblick i äldreomsorgen och i Attendo som företag inför framtida utbildnings- och karriärval.

Psykisk ohälsa hos äldre

2015-04-17 14:39 CEST Teknologisk Institut Hur kan du upptäcka psykisk ohälsa hos äldre? Hur kan ditt bemötande göra skillnad, och hur kan du genom samverkan ge bättre vård och undvika att patienter hamnar mellan stolarna?

​Kalmar inrättar akutpool för sjuksköterskor

2015-04-17 10:00 CEST Alla tiders Kalmar Kalmar kommun inrättar en akutpool för sjuksköterskor. Det föreslås omsorgsnämnden besluta i nästa vecka. Främsta orsaken - att höja patientsäkerheten. – Ur patientsäkerhetssynpunkt är det en fördel med fast anställd personal som får kontinuerlig fortbildning och har god kännedom om rutiner i verksamheten, säger omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S).