Pressmeddelanden

Succé för Dementia Forum X

2015-05-20 08:30 CEST Swedish Care International Ladda ned rapporten från Dementia Forum X som arrangerades för första gången den 18 maj i Stockholm. Succékonferensen samlade kungligheter, statsråd, ambassadörer och ledande aktörer inom demens, äldrevård, finans, samhälle och politik. Hedersgäst och huvudtalare var H.M. Drottning Silvia, närvarande under konferensen var även H.K.H. Kronprinsessan Victoria samt Åsa Regnér, äldreminister.

2015-05-16 07:42 CEST Äldrecentrum Vad händer med demensutvecklingen i Sverige och globalt? Vilken beredskap behöver kommunerna inför 2020-talets demensvård? Den 20 maj presenterar det nationella forskningsprojektet SNAC, Swedish National Study on Aging and Care, resultat med fokus på demensområdet. Konferensen äger rum i Stockholm.

Robotteknik som revolutionerar vården

2015-05-15 07:29 CEST Danderyds sjukhus ​Pressinbjudan Studier på Robotdräkten kommer att presenteras den 20 maj, när Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken vid Danderyds sjukhus tillsammans med Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin arrangerar den årliga ”Rehabveckan” 19-21 maj under temat ”Rehabilitering i möte med framtiden – vardag och vetenskap”.

Första resultaten från SCAPIS-studien: Få medelålders är tillräckligt aktiva

2015-05-13 20:10 CEST GIH SCAPIS planerar att omfatta 30 000 individer i åldrarna 50-64 år och är en världsunik studie som genomförs i Sverige. Syftet är att studera hälsa inom områdena hjärta, kärl och lungor. GIH, medverkar i denna studie och ansvarar för mätningarna av det dagliga aktivitetsmönstret och analyserar hur detta är kopplat till bland annat riskfaktorer, åderförkalkning och fettfördelningen i kroppen.

​Drottning Silvia diplomerar personal på Danderyds sjukhus

2015-05-13 08:47 CEST Danderyds sjukhus Den 11 maj besökte Drottning Silvia Danderyds sjukhus för att diplomera avdelning 76, där all personal utbildats i omhändertagande av patienter med demenssjukdom. Danderyds sjukhus är det första akutsjukhuset i Sverige där en akutvårdsavdelning har certifierats. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Påminnelse pressackreditering Dementia Forum X

2015-05-13 08:30 CEST Swedish Care International HM Drottning Silvia, Kronprinsessan Victoria, Åsa Regnér, John Crawford och Sarah Lock är några av deltagarna under Dementia Forum X, en mötesplats för demensfrågor med internationella makthavare från fem utvalda områden. DFX arrangeras för första gången den 18 maj 2015 i Stockholm tillsammans med Karolinska Institutet och Stiftelsen Silviahemmet.

Trygghetslarm

2015-05-12 17:12 CEST SEK Svensk Elstandard Uppdaterade tillämpningsanvisningar för trygghetslarm? – Förslag på remiss.

HÖGAKTUELL ROMAN: POLITISK SATIR PÅ ÄLDREBOENDE

2015-05-12 11:31 CEST Bookmark Förlag Nu släpps romanen som driver lika rått som roande med integrationspolitiken och utförsäljningen av vården. I Jens Ganmans nya bok blandas hög igenkänningsfaktor med svidande samhällskritik. Med stora gester och imponerande sakkunskap är det en lika underhållande som tankeväckande beskrivning av ett Sverige som gått från folkhemsidyll till narcissistiskt, nyliberalt konsumtionssamhälle. 

Bäst i landet på tillgänglighet igen

2015-05-12 09:06 CEST Osby kommun ​Nyligen publicerade företaget Humana sin ”Tillgänglighetsbarometer 2015”, där man jämför tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i 200 svenska kommuner. Osby kommun hamnar på första plats i undersökningen för tredje gången.

2015-05-08 07:52 CEST Äldrecentrum ”Nu har vi fått redskap att hantera våld i nära relationer inom omsorgen om äldre samt funktionsnedsatta.” Det konstaterar personalen inom omsorgen vid Region Gotland. Tack vare projektet FREDA har de utvecklat ny kunskap för att hjälpa våldsutsatta personer. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har haft uppdraget att beskriva projektet och dess erfarenheter. De redovisas nu i två rapporter.