Pressmeddelanden

Hemvården i Örebro kommun – så tycker de äldre om äldreomsorgen

2014-12-18 15:46 CET Örebro kommun Lite mer nöjda än föregående år. Så kan man sammanfatta svaren från Örebros äldre på Socialstyrelsens årliga brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”

2014-12-18 11:52 CET Linköpings kommun Kvalitets- och utvärderingskontoret har utvärderat "egen tid" och promenader åtta vårdboenden som Attendo AB driver i Linköping. Vid tre av dem har kontoret hittat brister.

19 ton mindre mat i soporna

2014-12-18 08:33 CET Vårdbolaget TioHundra I mars inledde vårdbolaget TioHundra i Norrtälje ett arbete för att minska mängden mat som varje dags slängs i soporna. Åtta månader senare har matavfallet minskat med en tredjedel.

2014-12-17 14:07 CET Falkenbergs kommun Socialnämnden i Falkenbergs kommun har beslutat att inrätta ett trygghetsboende plus på Älvgården, som idag är ett äldreboende i Vessigebro med 22 boendeplatser. Trygghetsboende plus är ett nytt koncept för äldre i Falkenbergs kommun. Skillnaden mot ett ”vanligt” trygghetsboende är att de boende även erbjuds trygghetslarm utan kostnad och personal alla tider på dygnet.

2014-12-15 09:59 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency ​Strukturerade läkemedelssamtal syftar till att öka patientens förståelse för sin behandling, stödja följsamheten och undvika felaktig läkemedelsanvändning. Läkemedelsverket har kartlagt genomförbarheten och kommit fram till att samtalen går att genomföra, men kräver bland annat att apoteken har tillräckliga resurser för att genomföra samtalen samt att de identifierade juridiska frågorna utreds.

Attendo har öppnat livsstilsboende för äldre i Täby

2014-12-12 13:41 CET Attendo De första har flyttat in i sina nya hem på Attendo Enhagsslingan, ett nytt äldreboende i Täby som har livsstilskonceptet Utevistelse och Trädgård. Här finns planteringsbäddar, promenadstråk, utegym och spaavdelning. De 54 lägenheterna beräknas alla vara bebodda under första kvartalet 2015.

Artikel om celiaki prisbelönt på Läkarstämman

2014-12-10 09:33 CET Svenska Celiakiförbundet ​I våras skrev några av landets främsta experter på celiaki, även kallad glutenintolerans, en vetenskaplig översiktsartikel om sjukdomen. Artikeln har nu blivit prisbelönt. Vid medicinska riksstämman i början av december fick artikeln pris som ”Bästa översiktsartikel” i Läkartidningen 2014.

Pressinbjudan: Kommunens hemvård inför Tes mobil

2014-12-09 09:09 CET Örebro kommun ​Örebro kommun inför systemet Tes mobil inom hemvården. Genom Tesmobilen kommer vår personal att kunna se våra kunders aktuella beslut om hjälp och stöd. Planeringen kan uppdateras under arbetspasset och personalen har tillgång till karta och telefonnummer till kunder, anhöriga och kollegor. Via Tesmobilen registreras tiden för insatsen och kunden får i slutänden en korrekt faktura.

Micasa Fastigheter och Äldreförvaltningen tecknar samarbetsavtal om Nationell inspirationsmiljö

2014-12-08 16:12 CET Micasa Fastigheter Parternas gemensamma ambition är att inspirationsmiljön ska kunna utgöra en mötesplats och koppla samman intressenter inom akademi, företag, sjukvård och omsorg med fokus på tekniska hjälpmedel och utformning av anpassningar i bostaden. Miljöerna kan även användas i samband med olika innovationsprojekt.

2014-12-05 06:30 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Erik Slottner (KD) fortsätter som ledamot i Stadsbyggnadsnämnden och har blivit utsedd till vice ordförande för Micasa, det kommunala fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Sofia Modigh (KD) kommer att vara vice ordförande i Äldrenämnden samt ersättare i Socialnämnden. Äldrefrågor kommer att vara en av de prioriterade frågorna under mandatperioden.