Pressmeddelanden

2014-11-20 17:11 CET Linköpings kommun ​Uppgifterna från Attendo Sverige AB om bemanningen på Åleryds ädreboende i Linköping är rimliga. Det anser äldre- och omsorgsförvaltningen i sin verksamhetsuppföljning. Äldrenämnden har nu beslutat att sanktionsavgift inte ska utgå, men att företaget ska göra fortlöpande redovisningar av bemanningen resten av avtalstiden, två år.

2014-11-20 12:32 CET Linköpings kommun Verksamhetsuppföljning på Åleryds vårdboende var ett av de ärenden som äldrenämndens ordförande Liselotte Fager kommenterade på presskonferensen inför äldrenämndens sammanträde.

2014-11-20 12:23 CET Linköpings kommun Attendo Sverige AB ska kontinuerligt redovisa bemanningen på Åleryds vårdboende. Däremot behöver inte företaget betala vite. Det väntas äldrenämnden besluta vid dagens sammanträde.

2014-11-19 14:35 CET Dedicare AB Läkare med anställning hos bemannings­företag som utlovar skattefria förmåner utan stöd i regelverket riskerar svidande skatterevision, skriver företrädare för branschen.

Sök medel från Jimmy Dahlstens fond!

2014-11-18 15:09 CET Etac Jimmy Dahlstens fond delar ut upp till 2 miljoner kronor till idéer som möjliggör ett friare liv för personer med nedsatt rörlighet. Hjälpmedelsföretaget Etac har grundat Jimmy Dahlstens Fond för att ge alla människor rätt att påverka och styra över sin egen vardag – oavsett fysiska förutsättningar.

Förenade Care öppnar äldreboende i Österåker 2015

2014-11-18 10:50 CET Förenade Care AB Förenade Care har tecknat ett hyresavtal med Stenhus Design om ett modernt äldreboende i Österåker. Äldreboendet Muskötvägen kommer att vara ett LOV-boende och planeras att öppna under andra kvartalet 2015.

Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på vårdforskning – vårdbehoven och brukarinvolvering står i fokus

2014-11-17 16:59 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Forskningsfinansiärerna Forte och Vetenskapsrådet har ett långsiktigt samarbete i att förstärka vårdforskningen för att kunna möta samhällsutmaningarna på området. Forskningsråden tog den 17 november beslutet att finansiera sex ämnesövergripande forskningsprogram med 120 miljoner, som ska inkludera planer för implementering och brukarinvolvering.

103 miljoner i extra satsningar på forskning om vård, äldres hälsa och psykosociala insatser

2014-11-17 16:58 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Fortes styrelse beslutade den 17 september 2014 att stödja forskningsprojekt med 103 miljoner som en extra satsning på de prioriterade områdena vård, åldrande och hälsa och psykosociala insatser för personer med psykiatrisk problematik.

2014-11-17 16:10 CET Vinnvård Forskningsprogrammet Vinnvård har från och med 1 november en ny part, Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Pressinbjudan till Äldreomsorgsdagarna 2014 med invigningstal av äldreminister Åsa Regnér

2014-11-17 15:47 CET Gothia Fortbildning Årets upplaga av Äldreomsorgsdagarna äger rum 26-27 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Årets tema är Delaktighet och inflytande för alla! Över 1200 besökare och fler än 90 utställare kommer till konferensen, som inleds av äldreminister Åsa Regnér som delar med sig av sin vision för hur äldreomsorgen ska utvecklas de kommande fyra åren. Hon överlämnar också Värdegrundspriset till årets vinnare.