Pressmeddelanden

Cibes Lift levererar hissar till Louvre Abu Dhabi

2015-03-04 12:00 CET Cibes Lift AB

2015-03-04 08:51 CET Humana ​Efter att ha lämnat det bästa anbudet har Humana fått förtroendet att driva ännu ett äldreboende i Lerums kommun. Bolaget driver sedan tidigare Hedegårdens äldreboende. Och nu har man även fått tilldelningsbeslut för att driva Riddarstensgården.

Humana rekryterar chef för public affairs

2015-03-03 14:54 CET Humana Den första mars tillträder Patrik Silverudd en ny tjänst som chef för public affairs med placering i Humanas koncernledning. Som ett företag i snabb tillväxt och som Sveriges ledande privata och idédrivna omsorgsföretag har det funnits behov av att stärka den samhällspolitiska kompetensen på koncernnivå.

Nytt arbete för att minska delade turer inom omsorgen

2015-03-03 08:16 CET Alla tiders Kalmar Omsorgsförvaltningen har efter diskussion med Kommunal valt att tillsätta en arbetsgrupp med enhetschefer och undersköterskor för att arbeta fram förslag på förbättringsåtgärder och goda exempel om hur delade turer kan minska inom befintlig ekonomisk ram. - Delade turer är en arbetsmiljöfråga och vi vill göra en kraftansträngning och se vad vi kan åstadkomma, säger förvaltningschef Mattias Ask.

2015-02-27 08:49 CET Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsförvaltningen kommer från och med den andra mars att använda sig av ett nytt nationellt fackspråk, ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) för att den som söker stöd ska få en ökad rättssäkerhet genom en bättre utredning av behov och likvärdig handläggning oavsett vilken handläggare man träffar.

Fler äldre kan bo kvar  hemma med nya hisslösningar

2015-02-25 10:15 CET Cibes Lift AB Sveriges befolkning blir allt äldre och många äldre bor utan hiss och har svårt att bo kvar hemma. Med hjälp av kostnadseffektiva hisslösningar skulle livskvaliteten enkelt kunna höjas för många äldre. Det menar Cibes Lift, en ledande leverantör av hisslösningar för att förbättra tillgängligheten i offentliga och privata miljöer, som har tittat närmare på situationen.

2015-02-25 09:56 CET Eskilstuna kommun ​Den 1 mars 2015 startar satsningen chef i beredskap på Eskilstuna kommuns vård- och omsorgsförvaltning. Genom att ha en chef i beredskap under kvällar, nätter och helger säkerställer förvaltningen att arbetsmiljön blir bättre för såväl medarbetare som chefer. Sammantaget ger denna satsning ett ökat värde för brukarna.

Stomikokboken utsedd till Sveriges bästa

2015-02-24 08:30 CET Danderyds sjukhus Den engelska versionen av Danderyds sjukhus kokbok för stomiopererade ”Vissa har andra utvägar” har valts till Sveriges bästa i Gourmand World Cookbook Awards 2014. I juni avgörs om den även kommer att bli världens bästa inom sin kategori ”Best Digital – Institutions-Free PDF”.

Pressrelease med anledning av Stadsrevisionens granskning av biståndshandläggningen inom äldreomsorgen - Örebro

2015-02-23 11:47 CET Örebro kommun Nämnderna i Örebro kommun har inte tillräcklig intern kontroll över den egna biståndshandläggningen. Det innebär att ingen kontinuerlig kontroll finns om huruvida de beslut som fattas är likvärdiga i sin bedömning. Många biståndsbeslut är inte heller aktuella då de inte följs upp i samband med att besluten går ut.

2015-02-20 14:36 CET Äldrecentrum Blev det ett bättre liv för de mest sjuka äldre? Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med Aging Research Center (ARC) på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat delar av satsningen för de mest sjuka äldre. Nu finns Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) publicerad.