Pressmeddelanden

Sverige halkar efter – måste bli bättre på företagsamhet

2015-10-09 13:46 CEST Småföretagarnas Riksförbund Sverige halkar efter medan andra länder förbättrar sitt företagsklimat. Boken ”Jakten på företagsamhet” visar hur en negativ trend kan vändas.

Centern tycks ha förstått

2015-10-07 13:27 CEST Småföretagarnas Riksförbund Småföretagarnas Riksförbund får många goda vibbar vid genomläsning av Centerns budgetmotion för 2016. Det är en ganska tilltalande ”buffé” av reformer och åtgärder för att skapa riktiga jobb hos landets småföretagare och spänner över ett brett fält med tydlig inriktning mot att underlätta och förbättra företagandet i Sverige.

2015-09-28 08:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Hyresgästerna har under flera år tvingats stå ut med problem i sitt hem eftersom hyresvärden inte sköter underhåll och nödvändiga renoveringar. För drygt två år sedan sattes huset under tillfällig tvångsförvaltning efter att hushållselen stängdes av när värden inte betalade sina räkningar.

Moderaternas ”Förstajobbet” skapar inga varaktiga jobb

2015-09-25 10:16 CEST Småföretagarnas Riksförbund Moderaternas ”Förstajobbet” skapar inga varaktiga jobb. Sverige behöver fler varaktiga arbeten; inte fler arbetsmarknadsåtgärder som moderaternas tillfälliga förstajobbet-avdrag.

2015-09-24 15:52 CEST Branschföreningen för onlinespel (BOS) Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar de direktiv regeringen idag fattade beslut om. Direktiven ska styra den kommande spelutredningen.

2015-09-24 11:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne LKF vill höja hyran för sina hyresgäster med 1,8 procent från års-skiftet. Bakgrunden till den begärda höjningen är generella kostnadsökningar för reparationer och underhåll samt höjda taxor för fjärrvärme, vatten, el och renhållning.

Småföretagarna förlorare i budgeten

2015-09-23 10:14 CEST Småföretagarnas Riksförbund I den av regeringen just presenterade budgeten är småföretagarna åter förlorare. Nya skatter och pålagor försvårar och gör det dyrare att driva företag medan positiva satsningar på småföretagande är i stort sett obefintliga.

Lärlingssystem - ett måste

2015-09-22 10:38 CEST Småföretagarnas Riksförbund Småföretagarnas Riksförbund lyfter på nytt frågan om ett arbetsplatsförlagt lärlingssystem - då inget politiskt parti tycks ha förstått hur effektivt det är och vad det skulle innebära. Därför ska en ny utredning/rapport tas fram vilken inleds med en enkätundersökning bland förbundets 22000 medlemsföretag.

2015-09-22 09:37 CEST Branschföreningen för onlinespel (BOS) Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabis debattartikel på Dagens Nyheter idag, där ministern berättar att regeringen tillsätter en utredning i syfte att införa ett licenssystem.

Regeringen missar chanser till jobbskapande

2015-09-17 14:04 CEST Småföretagarnas Riksförbund Små och medelstora företag har en fjärdedel av samtliga anställda i Sverige. Det är också den enda gruppen som visat ökningar av antalet anställda under senare tid. Trots regeringens utfästelser om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, så verkar man helt missa denna avgörande grupp.