Pressmeddelanden

Vi får hemmasittare tillbaka till skolan!

2014-10-21 10:07 CEST Learnox

2014-10-16 15:49 CEST Branschföreningen för onlinespel (BOS) Branschorganisationen för onlinespel, BOS, välkomnar beskedet att EU-kommissionen nu beslutat att stämma Sverige för brott mot EU-lagstiftningen när det gäller spelmonopolet på online- och pokerspel online.

2014-10-15 14:01 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Hyresgästföreningen poängterar boendes inflytande när Akelius nu tar över Hugo Åbergs fastigheter i Malmö. Vid alla fastighetsaffärer är det viktigt med hyresgästernas inflytande och att man ser långsiktighet i sitt ägande.

2014-10-15 11:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Nu är förhandlingarna klara mellan Hyresgästföreningen och motparterna Kanslihuset Fastighetskonsult AB och Paulssons Fastigheter i Lund. Förhandlingarna har handlat om både hyrorna för 2014 och 2015 samt bruksvärdering för många av fastigheterna i centrala Lund. Resultatet är en förlikning där hyran för 2014 förblir oförändrad utan retroaktiv höjning.

Storbritannien inför krav på licens för alla spelbolag

2014-10-08 13:49 CEST Branschföreningen för onlinespel (BOS) Från den 1 november ska alla spelbolag som vänder sig till spelare i Storbritannien med spel på internet och appar ha brittiska licenser. Därmed tas ytterligare ett steg för att möta en utveckling där en allt större del av spelandet sker online och på spelsidor som ligger hos operatörer utanför det egna landet.

2014-09-29 11:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Med hjälp av Hyresgästföreningen fick en hyresgäst i en fastighet på Gustav Adolfs torg i Malmö en fördubblad hyresnedsättning efter ombyggnad och ventilationsproblem.

EU Kommissionens rekommendationer för en långsiktig och socialt hållbar spelpolitik inom EU

2014-09-19 15:15 CEST Branschföreningen för onlinespel (BOS) Flera länder inom EU har under de senaste åren gått från olika former av statliga monopol på online spel till att tillåta en mångfalt av aktörer på jämlika villkor.

2014-09-12 08:00 CEST Direktdemokraternas Riksorganisation Det nya partiet Direktdemokraterna växer fort. Men vad menas egentligen med "direktdemokrati, och hur ska det fungera? DD släpper nu en kortfilm som visar hur enkelt det egentligen är. Varsågoda. Textad på svenska, engelska och tyska

2014-09-11 14:00 CEST Direktdemokraternas Riksorganisation Norge har erbjudit det nya svenska partiet Direktdemokraterna att använda källkoden till deras e-röstsystem. Direktdemokraterna har startat ett IT-projekt för att bygga framtidens politiska plattform på internet. Det är verktyg för att kunna rösta i sakfrågor och delta i politiska debatter. Projektet har arbetsnamnet ”Folke” och ambitionen är att sätta en standard för e-demokratisystem.

2014-09-08 11:33 CEST Sveriges Arkitekter Ett nytt så kallat studentmedarbetaravtal tecknades den 3 september mellan arbetsgivare och fackförbund inom fastighetsbranschen. Avtalet innebär att studenter kan anställas redan under sin studietid i max 15 timmar per vecka.