Pressmeddelanden

EU Kommissionens rekommendationer för en långsiktig och socialt hållbar spelpolitik inom EU

2014-09-19 15:15 CEST Branschföreningen för onlinespel (BOS) Flera länder inom EU har under de senaste åren gått från olika former av statliga monopol på online spel till att tillåta en mångfalt av aktörer på jämlika villkor.

2014-09-12 08:00 CEST Direktdemokraternas Riksorganisation Det nya partiet Direktdemokraterna växer fort. Men vad menas egentligen med "direktdemokrati, och hur ska det fungera? DD släpper nu en kortfilm som visar hur enkelt det egentligen är. Varsågoda. Textad på svenska, engelska och tyska

Sverige sämst på e-demokrati i Norden

2014-09-11 14:00 CEST Direktdemokraternas Riksorganisation Norge har erbjudit det nya svenska partiet Direktdemokraterna att använda källkoden till deras e-röstsystem. Direktdemokraterna har startat ett IT-projekt för att bygga framtidens politiska plattform på internet. Det är verktyg för att kunna rösta i sakfrågor och delta i politiska debatter. Projektet har arbetsnamnet ”Folke” och ambitionen är att sätta en standard för e-demokratisystem.

2014-09-08 11:33 CEST Sveriges Arkitekter Ett nytt så kallat studentmedarbetaravtal tecknades den 3 september mellan arbetsgivare och fackförbund inom fastighetsbranschen. Avtalet innebär att studenter kan anställas redan under sin studietid i max 15 timmar per vecka.

2014-09-04 13:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne På tisdag och onsdag i nästa vecka arrangerar Hyresgästföreningen i Lund en namninsamling för ”en bostadsförmedling för alla.” Föreningen kommer också att arrangera möten med fastighetsägare och lokala politiker i en tillfällig lägenhet mitt på Stortorget i Lund för att diskutera aktuella bostadsfrågor.

Ny svensk bok om framtidens politik

2014-09-04 11:09 CEST Direktdemokraternas Riksorganisation Anders Lönnfält och Joakim Sigvald har följt den svenska direktdemokrati- och e-demokratirörelsen sedan tidigt 2000-tal. De har båda varit delaktiga i att utveckla den nya demokratimodell som växte fram i Internet-boomens spår och som den svenska direktdemokratirörelsen nu har samlats kring. För första gången beskrivs nu den här modellen i bokform, med svenska som originalspråk.

Branschföreningen för Onlinespel söker generalsekreterare

2014-09-04 09:07 CEST Branschföreningen för onlinespel (BOS) Branschföreningen för Onlinespel, BOS, kommer under hösten att förstärka sin roll som kunskapsförmedlare och samtalspartner genom att etablera ett kansli och anställa en generalsekreterare med god branschkunskap. Tjänsten är placerad i centrala Stockholm.

Vasadalen - en politisk dag i Västerås den 6 september

2014-09-02 10:03 CEST Midea Västerås AB Tal från de åtta gruppledarna i kommunfullmäktige, 28 seminarier och cirka 35 organisationer som informerar och debatterar sina frågor ska locka 2000 personer till Vasaparken i Västerås den 6 september, 9:45-17:15. Arrangemanget syftar till att fler ska göra informerade val och att röstdeltagandet ökar.

Direktdemokraterna startar ungdomsförbund

2014-09-01 07:00 CEST Direktdemokraternas Riksorganisation Så sent som för några veckor sen väcktes idén om ett ungdomsförbund som verkar för mer direktdemokrati. Ungdomar med bakgrund i Direktdemokraterna bestämde sig för att det bör finnas en plats där ungdomar kan engagera sig för att vara med och skapa framtidens demokrati. En demokrati där alla får vara med och påverka politiken mellan valen på jämlika villkor.

Mathias Kallio får ny roll inom Talentum

2014-08-29 13:49 CEST Talentum Sverige Mediehuset Talentum fortsätter utveckla sin affärsverksamhet. Nu tillträder Mathias Kallio en ny tjänst som New Business Manager. Det handlar om att identifiera nya intäktsmöjligheter för mediehuset Talentum Sverige.