Pressmeddelanden

Premievolymen för Avtalspension SAF-LO ökade med 1 miljard

2015-08-31 16:58 CEST Fora AB Halvårsstatistiken 2015 visar en premievolymökning på 10,3 % vilket motsvarar drygt 1 miljard kronor. Färre personer har flyttat sitt kapital i år, men man har flyttat högre belopp.

Regeringens utbildningskontrakt – En god tanke, men alldeles för sent

2015-08-31 13:54 CEST Småföretagarnas Riksförbund Löfvens satsning kommer för sent – här är vår lösning! Med utbildningskontrakt vill regeringen få gymnasieavhoppare att återuppta sina studier i kombination med en anställning. Bra tänkt, men inte tillräckligt. Varför skulle de som hoppat av gymnasiet en gång plugga för att regeringen säger det? Småföretagarna förespråkar ett liknande system – som i stället fångar upp dom innan de tröttnat.

2015-08-31 10:43 CEST Medlingsinstitutet Under de senaste 15 åren har den svenska industrins arbetskraftskostnader ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden mot Tyskland och euroområdet har varit ännu större. Det visar en rapport om den svenska industrins konkurrenskraft från Medlingsinstitutet.

​Avtal om yrkesintroduktionsanställningar mellan KFS och Kommunal

2015-08-28 12:02 CEST KFS Företagsservice AB Som en möjlighet för KFS medlemsföretag att ta ansvar för ungdomsjobben, och samtidigt skapa förutsättningar för en god återväxt i yrken där pensionsavgångar väntar eller där det redan finns brist och behov, har KFS nu tecknat kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställning.

76 personer uppsagda på Textilia i Långsele

2015-08-26 08:00 CEST Textilia Tvätt & Textilservice Samtliga 76 anställda på Textilia i Långsele har sagts upp och om inte Textilia vinner den pågående upphandlingen av tvätteritjänster till Västerbottens Läns Landsting (VLL) läggs hela verksamheten ner. Tilldelningsbeslut väntas först i oktober.

Varför krångla till det M?

2015-08-25 10:59 CEST Småföretagarnas Riksförbund Moderaterna säger sig arbeta för ett bättre Sverige med fler jobb och mindre utanförskap. Men i botten ligger LAS som en rejäl bromskloss. Den blir aldrig bättre av att justeras då och då utan bör skrotas i sin helhet. Det är de små företagen som kan och vill skapa nya jobb. Gör det attraktivt för dem att göra det.

2015-08-24 07:00 CEST Psykologisk Metod Skönmålning är ett gissel inom personlighetstestningen. Vem som helst inser att det är lätt att bluffa på sådana test, som oftast av typen självraporttest. Forskning visar också att många utnyttjar den chansen; kvinnor och invandrare dock i mindre utsträckning än övriga.Det finns nu i UPP-testet en effektiv metod att korrigera för skönmålning. Metoden eliminerar ca 90 % av effekten skönmålning.

Pressinbjudan: Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson besöker Kalmar. Nu behövs en satsning också på skolledarna!

2015-08-19 11:33 CEST Sveriges Skolledarförbund

2015-08-18 11:05 CEST Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Svenska Byggnadsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Brukskvarnen i Uppsala AB.

M är fel ute - vill skapa nya undantag i ett föråldrat LAS

2015-08-17 14:38 CEST Småföretagarnas Riksförbund Moderaternas förslag om första-jobbet-anställning är vällovligt men kommer att bli ytterligare ett undantag i LAS. I stället för att ständigt tillföra nya undantag bör ett föråldrat LAS revideras från grunden för att passa en modern arbetsmarknad.