Pressmeddelanden

Bo Jansson: Det är ett stort misslyckande

2014-12-19 10:24 CET Lärarnas Riksförbund Skolverket presenterade en ny rapport nu på morgonen. Rapporten visar att det nu är ännu färre på yrkesprogrammen som tar ut examen. Antalet har minskat till 66 procent, det är en nedgång med åtta procent sedan den nya gymnasieskolan infördes 2011. Lärarnas Riksförbund menar att det är ett stort misslyckande.

Maja Ivarsson ny kontorschef på Okidoki Arkitekter

2014-12-18 11:00 CET OkiDoki Arkitekter Maja Ivarsson blir ny kontorschef på Okidoki Arkitekter i Göteborg. Hon rekryteras för sitt utpräglade entreprenörskap och sin förståelse för Okidoki-kulturen. Redan efter två år på kontoret är hon en av de främsta ambassadörerna för varumärket Okidoki.

”Vi skärper upphandlingskraven”

2014-12-17 13:45 CET Öresundskraft Några brott kan inte påvisas - men det finns anledning att skärpa kraven vid upphandling av entreprenader, menar Öresundskrafts vd Anders Östlund.

2014-12-15 13:32 CET Medlingsinstitutet Malte Eriksson har utsetts av Medlingsinstitutet att ersätta Leif Ohlsson som medlare i tvisten mellan Svenska Elektrikerförbundet å ena sidan och Almega IT och Telekomföretagen å den andra sidan rörande kollektivavtal för Sector Alarm Service AB.

2014-12-12 14:26 CET Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet har utsett Leif Ohlsson och Bengt Huldt att medla mellan Svenska Elektrikerförbundet och Almega IT och Telekomföretagen i tvisten mellan parterna angående IT och Telekomföretagens medlem Sector Alarm Service AB.

2014-12-12 12:14 CET Euro Accident Euro Accident och Ikano Försäkring har nått en överenskommelse som innebär att Euro Accident kommer att erbjuda Ikano Försäkrings existerande tjänstepensionskunder förnyelse med Euro Accident som försäkringsgivare. Överenskommelsen börjar gälla den 1 januari 2015.

2014-12-09 10:45 CET Lärarnas Riksförbund Idag presenterade Riksrevisionen ytterligare en granskning av statens insatser på skolområdet. Statliga satsningar som är avsedda att öka likvärdigheten, tenderar att öka skillnaderna i skolsystemet. Lärarnas Riksförbund anser att regelverket för statsbidragen behöver ses över, i väntan på en större parlamentarisk utredning om skolans styrning och finansiering.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Det ser ut att bli en positiv inledning på året enligt arbetsgivarnas senaste jobbprognos. Sysselsättningen för Sverige ligger kvar på försiktigt optimistiska +6 procent och ingen region har lämnat en negativ prognos. Bland de undersökta branscherna lämnar både handeln och byggbranschen mycket starka jobbprognoser medan transportsektorn ser ut att få fortsätta dras med sysselsättningsnedgångar.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna inom transport- och kommunikationsbranschen förväntar sig en rejäl jobbnedgång och sysselsättningstrenden rasar ned till låga -10 procent – den i särklass lägsta bland Sveriges branscher. Bland övriga branscher ser både handeln och byggbranschen ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan de gröna näringarna levererar en negativ jobbprognos.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup ​Arbetsgivarna i Västra Götalands och Hallands län förväntar sig att året inleds med en stillastående arbetsmarknad och sysselsättningstrenden rasar ned 10 procentenheter mot förra kvartalet. Bland de undersökta branscherna ser handeln ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan transportsektorn fortsätter att minska.