Pressmeddelanden

Löneutvecklingen till och med oktober 2015

2016-01-05 09:05 CET
De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,3 procen...

​Grafiska Företagens avtalsyrkanden till GS-facket: Återhållsamma löneökningar och moderna kollektivavtal

​Grafiska Företagens avtalsyrkanden till GS-facket: Återhållsamma löneökningar och moderna kollektivavtal

2015-12-21 09:38 CET
Grafiska Företagen har idag utbytt avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket. Yrkandena ...

Växlande av yrkanden

2015-12-21 09:01 CET
SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, har idag växlat yrkanden med GS-facket. Därm...

Märket viktigt i avtalsrörelsen - kraven äventyrar modellen

2015-12-16 15:37 CET
Ett ”märke” som sätts av den konkurrensutsatta industrin är viktigt för avtalsförhandli...

Erfator Projektledning når ny toppnotering i ENPS-undersökning

Erfator Projektledning når ny toppnotering i ENPS-undersökning

2015-12-16 09:55 CET
Under våren 2015 gjorde projektledningsföretaget Erfator sin första ENPS mätning och la...

Akuta frågor kräver akuta åtgärder

2015-12-10 09:29 CET
Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kräver snabbare åtgärder från r...

Äntligen fler jobb i sikte inom transportsektorn

Äntligen fler jobb i sikte inom transportsektorn

2015-12-09 07:58 CET
Arbetsgivarna inom transport- och kommunikationsbranschen har efter en tid av pessimist...

Medling om krav på kollektivavtal

2015-12-08 11:00 CET
Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Livsmedelsarbeta...

Nytt läge kräver nya åtgärder – regeringen måste satsa på Sveriges viktigaste chefer

2015-12-02 15:46 CET
I ett brev till utbildningsminister Gustav Fridolin föreslår Sveriges Skolledarförbunds...