Pressmeddelanden

2015-01-29 13:31 CET Arbetsgivaralliansen Arbetsgivaralliansen och Unionen har tecknat det första historiska kollektivavtalet för spelare i HockeyAllsvenskan, vilket reglerar allmänna anställningsvillkor m.m.

2015-01-28 11:05 CET Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Piezomotor AB i Uppsala. IF Metall kräver kollektivavtal med företaget och varslar om nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad.

2015-01-22 08:32 CET Trä- och Möbelföretagen Företagen inom trä- och möbelindustrin behöver rekrytera 7 600 medarbetare fram till 2019. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av TMF. Behovet av personer med rätt gymnasial yrkesutbildning är flera gånger större än vad som utbildas. - De som ska söka till gymnasiet idag känner inte till de möjligheter som våra företag kan erbjuda, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig, TMF.

2015-01-21 17:23 CET IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer IDEA har förhandlat fram ett helt nytt kollektivavtal för arbetare med Kommunal. Avtalet är efterfrågat av medlemmar och passar alla organisationer inom civilsamhället.

Ny Work Life-undersökning: Åtta av tio chefer lägger högst fem minuter på att läsa en ansökan

2015-01-20 12:33 CET ManpowerGroup Åtta av tio chefer, 79 procent, lägger maximalt fem minuter på en ansökan för att avgöra om en kandidat är intressant att gå vidare med. Fyra av tio chefer, 40 procent, lägger högst två minuter. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

2015-01-20 11:05 CET Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Fastighetsanställdas Förbund varslat om stridsåtgärder mot Tempest Services i Stockholm.

2015-01-20 11:00 CET Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Fastighetsanställdas Förbund varslat om stridsåtgärder mot Servicetjänst Syd i Malmö.

ISS förstärker ledningsgruppen med två nya medlemmar

2015-01-15 07:00 CET ISS Facility Services AB ISS förstärker den svenska ledningsgruppen med två nya medlemmar och välkomnar Ulrika Södergren Andersson och Patrick Svensson.

Seger för Europea i Marknadsdomstolen

2015-01-14 09:05 CET Moll Wendén Advokatbyrå

2015-01-05 09:05 CET Medlingsinstitutet De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med oktober 2014. Även för arbetare och tjänstemän, samt för hela ekonomin var löneökningarna 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken