Pressmeddelanden

TMF i siffror; ny statistik från den svenska trä- och möbelindustrin: Stabil uppgång för småhusbyggandet

2014-04-15 08:56 CEST Trä- och Möbelföretagen Påbörjade småhus ökade med 18 procent och antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus med 55 procent under 2013. Det totala bostadsbyggandet ökade med 46 procent under samma period, jämfört med 2012. När det gäller möbler har den svenska produktionen ökat de senaste åren. Samtidigt hade möbelhandeln en stark försäljningstillväxt i slutet av förra året, som väntas fortsätta 2014.

2014-04-15 08:20 CEST Grafiska Företagens Förbund Grafiska Företagens Förbund, GFF, har tillsammans med GS-facket tecknat avtal om yrkesintroduktion. Avtalet innebär att det ges ytterligare möjligheter för medlemsföretagen att till en reducerad lönekostnad, anställa unga under 25 år där såväl utbildning som handledning ingår.

2014-04-14 13:01 CEST Svensk Scenkonst Regeringen har idag gett besked om scenkonstbranschens pensioner. Beskedet innebär positiva besked kring hanteringen av hittills inbetalda premier, men hårda direktiv när det gäller ramarna för ett framtida system.

2014-04-10 10:52 CEST Sveriges Skolledarförbund Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kommenterar regeringens beslut att tillsätta en utredning med fokus på rektorernas arbetssituation. Sveriges Skolledarförbund är ett yrkesförbund för chefer inom utbildningssektorn och har bred kunskap kring villkoren för ledarskapet i förskola och skola. Det är positivt att regeringen uppmärksammar skolledarnas arbetssituation.

2014-04-09 09:06 CEST ManpowerGroup De flesta svenskar är positiva till ökad mångfald i arbetslivet. Sex av tio, 60 procent, tycker att det egna företaget eller organisationen ska ta hänsyn till mångfalden när nyanställningar görs. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

Rekordförsäljning:  Fairtrade-märkt ökar med 29 procent

2014-04-09 08:45 CEST Fairtrade Sverige 2013 blev ett rekordår för Fairtrade. Försäljningen av Fairtrade-märkta varor ökade med 29 procent, vilket är den största ökningen på fem år. Det är ett tydligt tecken på att både konsumenter och företag lägger allt större vikt vid konsumtion av socialt hållbara produkter. Svenska konsumenter handlade 2013 Fairtrade-märkt till ett värde av över två miljarder kronor.

Trappan är tricket när studenter vann i Linköping

2014-04-07 16:02 CEST Sveriges Arkitekter Idétävlingen om studentboende i Linköping är avgjord. Första pris har gått till förslaget Trapprum, skapat av arkitektstudenterna Andrea Brandén, Chalmers, och Karl Tyrväinen, SLU Ultuna. I deras förslag, som utgår från studenternas aktiviteter, är den centrala trappan boendets självklara samlingspunkt. En bostad man både vill bo i och visa upp!

Pressinbjudan: Så kan lärarna främja läsförståelsen

2014-04-04 10:53 CEST Lärarnas Riksförbund Välkommen till lansering av boken: "En läsande klass – träna läsförståelse" som presenteras tillsammans med en ny undersökning som belyser skolans största problem; den sjunkande läsförståelsen.

2014-04-02 16:10 CEST IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer Idag, den 2 april har det nya avtalet för Tjänstemän mellan IDEA, Akademikerförbunden samt Unionen fått grönt ljus från samtliga instanser och därmed, har svensk arbetsmarknad fått det tredje kollektivavtalet med den nya arbetstidsmodellen Målstyrd arbetstid alla tecknade inom IDEAs kollektivavtalsområden. Denna gång med Unionen och Akademikerförbunden.

2014-03-28 12:11 CET Fairtrade Sverige För första gången går tredjepartscertifieringar för miljö och social hållbarhet samman och uppmanar kommuner, landsting och myndigheter att ställa om till en medveten och modern upphandling. Idag publiceras det nya EU-direktivet om utvecklad lagstiftning för upphandling. Det ger nya möjligheter att ta hänsyn till miljö och sociala aspekter när skattemedel hanteras.