Pressmeddelanden

Bemanningsföretagen stannar kvar inom Almega

2017-02-24 09:11 CET
En enig styrelse beslutade i torsdags att Bemanningsföretagen stannar kvar inom Almega.

1,5 % i löneökningstakt stärker svensk konkurrenskraft

2017-02-23 11:02 CET
​Idag lämnar vi ett bud till Facken inom industrin på 1,5 % i löneökningstakt. Nivån är...

1,5 % i löneökningstakt stärker svensk konkurrenskraft

2017-02-23 11:01 CET
Idag lämnar vi ett bud till Facken inom industrin på 1,5 % i löneökningstakt. Nivån är ...

Rekrytering och anställning inom Svenska kyrkan i fokus i nya Ducatus

Rekrytering och anställning inom Svenska kyrkan i fokus i nya Ducatus

2017-02-23 08:08 CET
Årets första Ducatus belyser bristsituationen både när det gäller rekrytering till utbi...

Jönköpings kommun kräver svar av K2 Comfort

2017-02-23 07:00 CET
I Sveriges Radios granskning av företaget K2 Comfort har en rad anmärkningsvärda briste...

​Flexpension i bemanningsföretag

2017-02-22 16:29 CET
Bemanningsföretagen har träffat överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag med Uni...

Textilia i Karlskrona kan tvingas lägga ner - 55 personer förlorar jobbet

Textilia i Karlskrona kan tvingas lägga ner - 55 personer förlorar jobbet

2017-02-21 07:30 CET
​På Textilia i Karlskrona, tidigare Sydosttvätt, har man tvättat och levererat textilie...

Äntligen vaknar Miljöpartiet

Äntligen vaknar Miljöpartiet

2017-02-20 09:09 CET
Miljöpartiet vill utöka regeringens Växa-stöd att omfatta även aktiebolag. Ett förslag ...

Medlingsinstitutets årsrapport för 2016

2017-02-20 09:03 CET
År 2016 var ett stort avtalsår. Arbetsmarknadens parter träffade 498 avtal som omfattad...