Pressmeddelanden

2014-08-21 14:34 CEST Sveriges Skolledarförbund

2014-08-17 13:16 CEST Sveriges Skolledarförbund -Mycket bra att Rektorslyftet permanentas och blir obligatoriskt och att det även ska omfatta förskolecheferna. -Vi har under många år drivit frågan om att även förskolecheferna ska omfattas av den statliga befattningsutbildningen. - Förslaget är ett steg i rätt riktning för att stärka och utveckla ledarskapet inom förskola och skola, säger Matz Nilsson.

Bemanningsbarometern – Q3 2014 - Förväntningarna om att efterfrågan går ned

2014-08-15 09:00 CEST Bemanningsföretagen Under tredje kvartalet 2014 väntar sig 34 procent av bemanningsföretagen en ökad efterfrågan. 40 procent väntar sig att den blir oförändrad och 26 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 7 vilket är en betydligt mer dämpad framtidssyn än vad företagen hade inför andra kvartalet. Läs vår Bemanningsbarometer för att få den kompletta bilden.

2014-08-05 15:42 CEST Poolia Nu i semestertider tänker många över sin arbetssituation. Har arbetsgivaren skapat bra förutsättningar för att kunna vara ledig eller är det en oro och stress som infinner sig? Risken är då stor att man kommer fram till att göra en förändring, och eventuellt säga upp sig på jobbet. POOLIA tipsar arbetsgivarna vad arbetsgivare bör göra för att motverka att medarbetarna söker sig bort.

Utlasad av Per-Åke Persson

2014-07-24 07:00 CEST Vulkanmedia Hur kan man lagligen bli uppsagd efter tjugo års anställng? Hur har det blivit så att Lagen om Anställnins skydd (LAS) blivit ett vapen som används av både företag och fackföreningar mot löntagaren istället som skydd för ens anställning ?

2014-07-21 06:00 CEST Euro Accident

POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2014

2014-07-17 13:18 CEST Poolia Fokuseringen på ökad försäljning och lönsamhetsförbättring fortsätter

2014-07-07 11:00 CEST Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Svenska Målareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Jensens Måleri i Bankeryd utanför Jönköping.

2014-07-03 10:22 CEST Finansförbundet Många svenska finansföretag saknar kollektivavtal. Nu lanserar Finansförbundet satsningen #schystfinans för att få fler företag i finansbranschen att teckna kollektivavtal.

Pia Sundhage är årets ledarstipendiat 2014

2014-07-02 15:36 CEST Arbetsgivaralliansen Pia Sundhage, förbundskapten för svenska damlandslaget i fotboll, är utsedd till Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat 2014.