Pressmeddelanden

Strömma och Almega respekterar strejken.

2016-04-12 16:30 CEST
Sjöbefälsförbundet beskyller felaktigt Strömma Turism & Sjöfart AB för att trappa upp s...

Strejken i byggbranschen slår hårt mot samhället

2016-04-12 08:43 CEST
- Byggnads agerande är mycket oansvarigt. Strejken hotar hela samhällsekonomin och kost...

Medlare utsedda i telekomförhandling

2016-04-08 13:19 CEST
Medlingsinstitutet har utsett Christina Nygårdh och Katarina Novák att medla i tvisten ...

Medlare utsedda

2016-04-07 17:12 CEST
Medlingsinstitutet har utsett fem medlare i tvisterna mellan Unionen och Sveriges Ingen...

Medling om krav på kollektivavtal

2016-04-04 11:00 CEST
Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Handelsanställda...

Märket är satt - nya avtal för industrin

2016-04-01 13:22 CEST
Industrins parter har ett nytt avtal som också är märket för svensk arbetsmarknad. Den ...

Kommentar till industrins avtal

2016-03-31 19:30 CEST
Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson hälsar avtalen för industrins par...

Avtal klart för trä- och möbelindustrierna

2016-03-31 19:02 CEST
En överenskommelse om nya kollektivavtal har idag träffats för trä- och möbelindustrier...