Pressmeddelanden

Funktionshinderspolitiken hör hemma på högsta politiska nivå

Funktionshinderspolitiken hör hemma på högsta politiska nivå

2016-06-30 18:02 CEST
”Det är bra att förslagen om en ny funktionshinderspolitik är kopplade till mänskliga r...

Personer med funktionsnedsättning har fortfarande sämre levnadsvillkor

2016-06-30 17:04 CEST
Jämfört med befolkningen i övrigt har personer med funktionsnedsättning fortfarande bet...

85 procent av ingenjörerna kan tänka sig att arbeta statligt

85 procent av ingenjörerna kan tänka sig att arbeta statligt

2016-06-30 17:01 CEST
Enligt Framtidens Karriär – Ingenjörs undersökning bland ett slumpmässigt urval av inge...

​Räddningstjänsten på rätt väg för en förbättrad arbetsmiljö

​Räddningstjänsten på rätt väg för en förbättrad arbetsmiljö

2016-06-30 17:00 CEST
I april vände sig skyddsombuden på Räddningstjänsten i Lidköping med en anmälan till Ar...

​Avtal för bransch Vård och Omsorg klart med Vision, Förtecknade Saco och Vårdförbundet

2016-06-30 15:00 CEST
KFS har idag kommit överens om nytt avtal för bransch Vård och Omsorg som gäller för pe...

Från och med den 1 april 2016 ansvarar Inspira för städuppdraget hos Milstensskolan Täby.

Från och med den 1 april 2016 ansvarar Inspira för städuppdraget hos Milstensskolan Täby.

2016-06-30 14:35 CEST
Från och med den 1 april 2016 ansvarar Inspira för städuppdraget hos Milstensskolan Täb...

Separera inte Stockholm och Uppsala

Separera inte Stockholm och Uppsala

2016-06-30 14:32 CEST
Nära fyra hundra år efter Axel Oxenstiernas länsindelning är det dags för en ny regioni...

Träffa KFS i Almedalen - två seminarier på temat Ledarskap och Mångfald

Träffa KFS i Almedalen - två seminarier på temat Ledarskap och Mångfald

2016-06-30 13:13 CEST
Välkommen till våra seminarier under Almedalsveckan. Den 4/7 kl 11-12 diskuteras Ledars...

”Ingen bra reklam för Sverige som Industrination”

”Ingen bra reklam för Sverige som Industrination”

2016-06-30 12:42 CEST
REGERINGSBESLUT. Regeringen lämnar idag tillbaka fyra ärenden om bearbetningskoncession...