Pressmeddelanden

”Hatet pareras av stöd”

2015-03-03 18:01 CET Feministiskt Perspektiv ”På den tiden pratade vi inte särskilt mycket om hatet [...] På den tiden fanns inga kärleksbombningsaktioner i sociala medier. På den tiden fanns, i Alexandra Pascalidous fall, heller inget stöd från arbetsgivaren. När hon blev allt mer utsatt för grovt rasistiskt hat på SVT upplevde hon – inget stöd alls. I stället drogs den fasta anställning hon hade blivit utlovad tillbaka. Hon stod ensam.”

#10 – tisdag: Para-sporten växer men anslagen minskar

2015-03-03 17:53 CET Feministiskt Perspektiv Sedan mitten av 90-talet har para-sporten i Sverige integrerats gradvis. Till exempel para-basket gått till basketförbundet och para-bågskyttet gått till svenskt bågskytte och så vidare. – På förbundsmötet 2013 kom vi fram till att det är viktigt att intensifiera arbetet mot integrering av sporten, säger Margareta Israelsson, ordförande för Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF).

Välkommen till Möteskulturdagen 2015

2015-03-03 16:20 CET gr8 meetings AB Välkommen till den åttonde upplagan av Möteskulturdagen - Sveriges enda renodlade forum för effektiva, produktiva och inspirerande möten!

2015-03-03 16:08 CET Hök Instrument AB Hök Instrument AB kommer att förse Bombardiers tunnelbanetåg Movia C30 med Sesame™ RAIL (ett järnvägsanpassat alkolås). Man planerar att införa tågen på Röda linjen inom Stockholms tunnelbana under 2017. SL har valt Sesame eftersom systemet är snabbt och enkelt att använda. Kontrollpanelerna i samtliga lok kommer att ha ett integrerat alkolås, vilket föraren använder flera gånger varje dag.

2015-03-03 15:59 CET Hök Instrument AB Hök Instruments AB will supply Bombardier Transportation with Sesame™ RAIL (railway adapted interlock), for the Bombardier Movia C30 metro trains scheduled to be introduced on Stockholm Metro’s Red Line in 2017. SL selected Sesame due to its speed and ease-of-use. Every driver control panel will have an integrated Sesame breath tester, which the driver will use several times each day.

Världens första öronproppar för näsan

2015-03-03 15:38 CET NOSA Byggarbetare har hörselkåpor och hjälmar, brandkåren andningsskydd och skyddskläder. Entreprenören och tidigare vårdaren Susanna Bergstrand tröttnade på att det inte fanns ett bra och diskret skydd för människor som jobbar i illaluktande miljöer. Därför lanseras nu NOSA, som öronproppar fast för näsan.

2015-03-03 15:37 CET Högskolan i Halmstad I höst startar Högskolan i Halmstad en kort utbildning som ger lärarexamen inom naturvetenskap, matematik eller teknik. Utbildningen vänder sig till personer som tidigare har läst ämnena på högskolenivå.

2015-03-03 15:28 CET NOSA En aktuell enkätundersökning, initierad av NoseOption, pekar på ett utbrett, men ofta negligerat arbetsmiljöproblem inom sjukvården; påfrestande lukter. Enligt undersökningen upplever så många som 75 % av respondenterna illaluktande situationer i sitt dagliga arbete. Nu finns lösningen: NOSA - som öronproppar fast för näsan.

Ny branschchef på Sveriges Arkitekter

2015-03-03 15:09 CET Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter rekryterar Charlotta Holm Hildebrand som ny branschchef.

Djurens Rätt (Animal Rights Sweden) is voted national public champion for Sweden in European Business Awards

2015-03-03 14:20 CET Djurens Rätt Djurens Rätt has been elected the National Public Champion for Sweden in the 2014/2015 European Business Awards sponsored by RSM following the first round of the public vote, which generated over double the amount of votes this year.