Pressmeddelanden

Nöjda elever och affärsmässig allmännytta efter ÖBOs fastighetsskötarutbildning

2015-04-24 11:30 CEST ÖrebroBostäder AB I höstas drog ÖrebroBostäder och Örebro kommun igång en fastighetsskötarutbildning riktad mot arbetslösa örebroare. Idag fredag tar den första årskullen utbildade fastighetsskötare examen och många av dem går direkt ut i arbete.

Jobb och tillväxt om Öresundstågspriserna sänks till ett genomsnitt

2015-04-24 08:45 CEST Öresundskomiteen Tågbiljetterna över Öresund är de dyraste i Europa. Om priset skulle sänkas till samma nivå som andra biljettpriser i Öresundsregionen skulle det stärka både Öresundsintegrationen och den ekonomiska tillväxten. Med 30 procent lägre priser skulle både arbets- och fritidsresandet öka kraftigt, och fler komma i jobb. Det visar en ny analys som tagits fram av Öresundskomiteen.

Anas från Kista tilldelas Kompassrosen för sitt arbete med personer som har utmaningar på arbetsmarknaden

2015-04-23 16:30 CEST Scouterna ​Anas Hsissen är grundare till och driver ett bemanningsföretag med fokus på personer som på grund av namn, härkomst, hudfärg, bostadsadress eller utbildning kan ha svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Han tilldelas idag Kompassrosen för närlingslivssektorn och tar emot ett stipendium på 250 000 kronor.

Sveriges Innovationsriksdag 2016 hålls i Åre

2015-04-23 12:56 CEST Swedish Incubators & Science Parks - SISP Mid Sweden Science Park får arrangera nästa års Innovationsriksdag. Akademi, näringsliv och offentlig sektor samlas årligen på Innovationsriksdagen för att diskutera Sveriges framtida utveckling. Statsminister Stefan Löfven öppnade årets möte i Västerås. Nästa möte sker i Åre.

2015-04-23 09:54 CEST Stockholms Handelskammare Finansinspektionen har låtit meddela att man skjuter amorteringskravet på framtiden. Vändningen välkomnas av Stockholms Handelskammare som i sitt remissyttrande riktade skarp kritik mot de nya reglerna för amorteringskrav.

​Ny Work Life-undersökning: Chefsjobb drömmen för många svenskar

2015-04-23 08:00 CEST ManpowerGroup Fyra av yrkena på topp tio-listan över svenskens drömjobb är chefsjobb. Det står klart sedan drygt 4 000 svenskar fått lista sitt drömjobb i Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life. Bland män hamnar vd i topp medan personalchef och administratör delar förstaplatsen bland kvinnor.

Dagens scouter är morgondagens ledare

2015-04-23 07:55 CEST Scouterna ​Ungdomsbarometern och Novus har på uppdrag av Scouterna undersökt ungas syn på ledarskap inför Seminariet Ungt Ledarskap 2015. Resultaten visar att scouter har högre självförtroende inom ledarskap än unga i stort, och att så många som 97 procent av unga scouter har ledarerfarenhet. För unga scouter är värden som personlig utveckling och att få andra att växa, viktigare än lön, titel och status.

2015-04-22 11:05 CEST Medlingsinstitutet Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Skandinavisk Fiskdistribution AB i Handen.

AlphaCE rekryterar åt Helsingborgs djur och lekpark

2015-04-22 08:14 CEST AlphaCE Coaching & Education ​I maj öppnar Helsingborgs djur och lekpark för säsongen och även i år tar man hjälp av AlphaCE med att hitta personal. Idag, den 23 april, kl.13.00 anordnar AlphaCE rekryteringsträff på sitt kontor på Bruksgatan 32 i Helsingborg. Anette Pålsson, arbetsgivaransvarig på AlphaCE är glad över uppdraget: - Det är hedrande att få hjälpa Helsingborgs djur och lekpark att hitta personal i år också.

SISP och ÅForsk lanserar samarbete kring entreprenörsstipendier

2015-04-22 06:55 CEST Swedish Incubators & Science Parks - SISP Sveriges inkubatorer och science parks är högskolenära innovationsmiljöer där akademi och näringsliv samverkar och företag startas och växer. Idag har dessa regionala mötesplatser 5000 företag med fler än 70 000 sysselsatta. ÅForsk inleder nu ett samarbete med den nationella branschförening SISP för att hitta de vassaste entreprenörerna till ÅForsks entreprenörsstipendier.