Pressmeddelanden

2015-06-02 01:13 CEST Mensa Sverige Mensa Sverige har nyligen fått en ny ordförande. En ideell förening med över 5000 medlemmar kräver mycket kunskap om verksamheten. Med sina 24 år som medlem, dessutom med ett flertalet stora ansvarsområden, är Monika väl rustad för posten. Övriga styrelsen besår både av nytillträdda och några med stor erfarenhet i styrelsen.

Världskulturmuseet öppnar Playground

2015-06-01 15:13 CEST Världskulturmuseerna Världskulturmuseets stora satsning Playground står nu klar och öppnar 12 juni. Det är en lekfull utställning om normer, om alla människors lika värde – och om rätten att vara sig själv. I Playground ryms svåra frågor, foto i världsklass, föremål och berättelser insamlade i Göteborg och Vietnam. Här inbjuds också besökarna att prova på hur normer känns inpå bara kroppen.

​Stor skolsatsning inför Sigtuna Litteraturfestival

2015-06-01 12:35 CEST Destination Sigtuna -utanförskap och fördomar tema för festivalens första skoldag Som en del av Sigtuna Litteraturfestivals satsning på barn- och ungdomslitteratur arrangerar man nu en särskild skoldag. Med hjälp av bland annat Katarina Taikons berättelse om Katitzi diskuterar eleverna kring fördomar och utanförskap, och hur det är att vara rom i Sverige idag.

Great Corner Lugna Gatan - Project Playground tillsammans med Fryshuset

2015-06-01 11:15 CEST Project Playground Tillsammans med Fryshuset och med stöd av bl.a. Svenska Postkodlotteriet, har vi startat projekt Great Corner Lugna Gatan – ett unikt och spännande samarbete som ska hjälpa ungdomar i kåkstaden Langa ur utanförskap och in i en positiv miljö, med möjlighet att påverka sitt eget liv och framtid.

2015-06-01 11:03 CEST UR - Sveriges Utbildningsradio AB Trots läroplanens krav på jämställdhet så finns idag en brist på kvinnlig representation i flera ämnen. Nya säsongen av UR:s Pop och politik kompletterar vår världsbild genom att lyfta fram damer, brudar, tjejer och flickor som på olika vis förändrat sin samtid. Radioserien har premiär lördag den 27 juni klockan 11.03 i P4.

Så många unga använder mobilen i duschen

2015-06-01 09:58 CEST If Skadeförsäkring De smarta telefonerna följer med vart vi än går – även till oväntade platser. En undersökning från försäkringsbolaget If visar att toan är en vanlig plats för lite telefontid. Och sex procent av de svarande under 30 använder mobilen i duschen.

Vanligt ge specialpedagogiskt stöd utanför ordinarie lektioner

2015-06-01 07:12 CEST Stockholms universitet Specialpedagogiskt stöd till gymnasieelever ges främst utanför ordinarie undervisning. Nära hälften av skolorna tillämpar nivågruppering av eleverna. Och fristående skolor har betydligt färre specialpedagoger och speciallärare än kommunala skolor. Det är tre viktiga resultat i Joacim Rambergs avhandling som undersöker det specialpedagogiska stödet i Sveriges alla gymnasieskolor.

Ny rapport om skolelevers psykiska hälsa

2015-05-31 17:59 CEST Nordens Välfärdscenter Vi vet att dålig arbetsmiljö leder till sämre prestationer, ökad frånvaro och psykisk ohälsa. Men hur står det till med kunskapen om detta på Nordens största - och viktigaste arbetsplats? Vår nya rapport visar på sambandet mellan skoltrivsel och ungas psykiska hälsa. Bland annat visar resultaten att psykosomatiska besvär är vanligast i Sverige och minst vanliga i Danmark.

Scout vinner Guldbladet för bästa medlemstidning

2015-05-29 10:40 CEST Scouterna Scout mottog igår kväll Guldbladets pris för bästa medlems-och organisationstidning. Motiveringen löd: "Med tydlig skärpa i uppdrag och målgruppens behov ser vi här en folkrörelse få nytt liv med hjälp av en tidning med mycket modernt tilltal. Äntligen alltid redo – igen”. Scouterna är idag en av Sveriges största barn och ungdomsorganisationer och engagerar varje vecka året om 63 000 medlemmar.

Attraktiva utemiljöer för lek, lärande och utveckling

2015-05-29 10:15 CEST Teknologisk Institut Går det att få leklust, säkerhet och förtätning av staden att gå hand i hand? Runt om i landet pågår och planeras det för framtidens lekplatser. För dig som arbetar med att planera lekplatser behövs därför spetsad kompetensutveckling som kan göra dig ännu bättre rustad för att skapa Sveriges bästa lekplatser.