Pressmeddelanden

Titanic The Exhibition har öppnat i Halmstad

2014-04-16 12:44 CEST Destination Halmstad Nu har världsutställningen Titanic The Exhibition öppnat på Halmstad Arena. Flera besökare gick ombord redan under öppningsdagen.

Hur många av oss gör egentligen rätt saker på arbetet?

2014-04-11 12:53 CEST Springlife Märklig fråga kan tyckas… men vi vet att allt för många går till arbetet och gör det de TROR att de ska göra – inte det de VET att de ska göra och framförallt inte VARFÖR de ska göra det.

Psykologin och dess forskning, besatt av sin egen destruktiva prägling

2014-04-11 06:09 CEST Psykologisk Orientering Kan en orienterare komma igenom den komplexa skogen utan karta? Sannolikt inte, flertalet går vilse om och om igen, och många dör - såg ut så för inte så länge sedan. Kan kirurgen operera utan röntgen, sannolikt inte, flertalet skadas allvarligt eller dör - såg ut så för inte så länge sedan. Så har det sett ut inom 1000-tals områden ända tills den dagen en visuell överblick skapats inom området.

3-dagarsterapi ger dig lösningen för ditt livsproblem , på just 3 dagar!

2014-04-10 19:10 CEST Psykologisk Orientering Terapiformen är unik, psykologisk orientering innebär alltid snabb inlärning av den processkarta som leder till lösning av ditt livsproblem. Efter dessa 3 dagar är lösningen klar för dig att följa, och erfarenheten visar att samtliga som fullföljer förbättrar sin livskvalité oavsett om det handlar om missbruk, ångest, depressioner eller andra svåra tillstånd.

2014-04-08 07:47 CEST inUse Designbyrån InUse som är specialiserade på att skapa digitala lösningar med goda och uppskattade användarupplevelser i centrum instiftar nu ett nytt pris riktat till beställare. Priset har som syfte att lyfta fram förebilder och initiativtagare till föredömlig UX (User Experience), där fokus ligger på användbarhet istället för på utseende.

556 svenska barn 0-19 år förgiftade av ADHD-droger under 2013

2014-04-04 21:14 CEST KMR Hela 556 rapporter om förgiftningar av ADHD-droger bland barn inkom till Giftinformationscentralen under 2013. Bara ett enda av dessa fall rapporterades till biverkningsregistret.

Att ge och få omsorg – samtidigt

2014-03-31 11:17 CEST Linköpings universitet (LiU) Vem är omsorgstagare och vem är omsorgsgivare? Frågan ställs på sin spets i den studie av funktionshindrade äldre par, som lagts fram som en avhandling vid Linköpings universitet. Joy Torgé har gjort sitt avhandlingsarbete inom ramen för forskningsprojektet ”Att åldras med funktionshinder”, vid NISAL, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande.

93 barn svenska barn 0-4 år förgiftade av ADHD-droger under 2013

2014-03-28 21:09 CET KMR Nyligen publicerad statistik från Giftinformationscentralen visar att 93 svenska barn 0-4 år blev förgiftade av ADHD-droger under 2013. I tillägg till det använde 158 barn och ungdomar 10-19 år ADHD-droger för ”suicidförsök eller överdosering i annat självdestruktivt syfte” under året.

Därför löser komplexiologin psykisk ohälsa.

2014-03-28 17:37 CET Psykologisk Orientering Jag vill tydliggöra vad komplexiologi är och vad det inte är. Skillnaden är en avgrund, eftersom försök att lösa komplexitet utan att fullt ut förstå komplexiologin är kontraproduktivt och direkt skadligt inom områden där människor utsätts för det, exempelvis inom det psykologiska och psykiatriska området.

Armémuseums storsatsning: nytt ljus på det blodiga 1900–talet

2014-03-25 08:04 CET Armémuseum Ubåtskris, atomvapenfrågan och två krig som skakade världen. 24 oktober slår Armémuseum upp portarna till en helt förnyad utställning om 1900–talet.