Pressmeddelanden

Återigen bevisat: ADHD-droger en bluff

2014-12-12 21:03 CET KMR Som om det inte är illa nog att det inte finns någon som helst vetenskap som stödjer de rapporterade missbildningarna av hjärnan (av vad som kallas ADHD) så har ytterligare bevis nyligen offentliggjorts som avslöjar den falska forskning som används för att sälja farliga och även livshotande ADHD-droger.

Kvinnor ses som bra chefer – men blir ändå inte fler

2014-12-10 07:02 CET Stockholms universitet Fler män än kvinnor är chefer. Betyder det att vi uppfattar män som bättre ledare än kvinnor? En avhandling i psykologi från Stockholms universitet visar tvärtom att när bra chefskap beskrivs så nämns många egenskaper som traditionellt setts som kvinnliga. Dessutom värderas kvinnliga chefer lika positivt av sina medarbetare som manliga chefer. Trots det kvarstår svårigheter för kvinnliga chefer.

Begåvningsinitiativet: Begåvning -tillgång eller belastning?

2014-12-09 19:00 CET Mensa Sverige Föreningen Mensas verksamhet för begåvade barn anordnar torsdagen 11 december i Stockholm en konferens på temat "Begåvning - tillgång eller belastning"? Frågeställningen väcker troligen många aktuella tankar, då detta inträffar dagen efter Nobelprisutdelningen, där Sverige återigen saknar pristagare.

Ordförande för Cochraneinstitutet i Norden: Bojkotta pengar från läkemedelsindustrin

2014-12-05 21:03 CET KMR Peter Gøtzsche, ordförande för Nordiska Cochraneinstitutet på Righshospitalet i Köpenhamn gick till hårt angrepp mot läkemedelsindustrin under ett föredrag på Läkarföreningens debattmöte i Köpenhamn i början av november i år. Han hävdade att mediciner idag är tredje eller fjärde vanligaste dödsorsaken.

Lovande forskare ska undersöka om hjärnträning kan skydda mot demens

2014-12-04 10:14 CET Umeå universitet ​Sveriges största privata satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. Jessica Körning Ljungberg, Umeå universitet, är en av landets mest lovande forskare som nu får stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Peter Jumrukovski har nått sitt mål – igen.

2014-12-03 08:04 CET Roos & Tegnér AB Målboken är en annorlunda och nytänkande bok om personlig utveckling. Den riktar sig till alla som vill lyckas i livet men ännu inte har kommit fram till hur de ska gå till väga. På ett enkelt och underhållande sätt guidar Peter Jumrukovski läsaren till att sätta mål i livets stora områden: hälsa, pengar, personlig utveckling, relationer och jobb – och att hitta en balans dem emellan.

Debattartikel: De nya högskolorna bakom kraftigt ökad tillväxt

2014-12-02 12:01 CET Högskolan Väst Högutbildade har stått för hälften av den ekonomiska utvecklingen i Sverige 2001 – 2010. Detta visar en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum. Tillväxten i Sverige beror till stor del på att nya universitet och högskolor etablerats i olika regioner runt om i landet, och det är dags att den nya regeringen förstärker deras roll och bekräftar deras betydelse.

68 % av alla unga kvinnor som begick självmord 2013 använde psykofarmaka – inga biverkningsrapporter

2014-11-28 21:09 CET KMR 68 % av de unga kvinnor (15-24) som tog livet av sig 2013 gjorde det under inverkan av psykofarmaka, 41 % under inverkan av antidepressiva. Till det kommer det skandalösa förhållandet att ingen enda biverkningsrapport skrevs om dessa fall – inget enda utreddes av Läkemedelsverkets avdelning för säkerhetsuppföljning av läkemedel.

Vision och motivation är bränslet för att nå målet!

2014-11-28 10:17 CET Springlife Många blandar ihop vision och mål. Konsekvensen av det blir att organisationen och ledningen skapar omfattande dokument, sida upp och sida ner, med ett innehåll som i själva verket är en blandning av allt från vision till en operativ detalj i organisationen. Det är inte mål.

Samla de goda krafterna där de behövs

2014-11-27 14:41 CET Örebro universitet Ett samarbete mellan Örebro kommun, polisen och Örebro universitet för att minska brottslighet och otrygghet får ytterligare 250 000 kronor från Brottsförebyggande rådet, Brå. Dessutom bidrar Örebro Bostäder och Örebro kommuns brottsförebyggande råd med 200 000 kronor. Nu ska projektet knyta ihop säcken i Örebro för att kunna sprida arbetsmetoden till andra kommuner.