Pressmeddelanden

Att läsa med ljudens hjälp

2014-09-17 07:30 CEST Linköpings universitet (LiU) Lyssna och läsa hör ihop. Döva och hörselskadade barn kan därför ha svårt med läsinlärning. I en aktuell avhandling i handikappvetenskap, vid Linköpings universitet, visas hur barn med hörselskador lättare lär sig läsa när lästräningen kombineras med ljud.

Självmorden stiger dramatiskt med psykiatrisk vård

2014-09-12 21:04 CEST KMR Ju mer människor involverar sig i psykiatrin och psykiatrisk vård, desto mer ökar sannolikheten att de kommer att begå självmord, kraftigt och dramatiskt, enligt en ny dansk studie i Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

Fördomar och stereotyper motverkar en jämlik vård

2014-09-12 17:00 CEST Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) I en ny doktorsavhandling i pedagogik har Joel Hedegaard vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping studerat hur kommunikationen bland personal, mellan personal och patienter och organisatoriska förutsättningar påverkar möjligheterna till en jämlik vård.

NEW APP: Hero Quitter - quit smoking today, be your own hero

2014-09-12 11:16 CEST Action Interaction Hero Quitter is a new support app for those who intend to quit smoking. Hero Quitter is all about keeping the user motivated to stay smoke free. The user will get positive support and tools to take control of their urge to smoke.

2014-09-11 16:39 CEST Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Nu har årets vinnare i en uppsatstävling för studenter utsetts. För att stimulera intresset för det livslånga lärandet har Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande i Jönköping inrättat en uppsatstävling. Tävlingen är öppen för studenter vid svenska lärosäten. De två vinnande bidragen belönas med 10 000 kr vardera.

Medkänslans kollaps

2014-09-11 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Ju fler som vädjar till vår medkänsla, desto mer kallsinniga blir vi. Viljan att ge är starkast till en enskild individ. Nu kartläggs de fysiologiska mekanismerna bakom det här beteendet. Daniel Västfjäll, professor i psykologi vid Linköpings universitet, undersöker tillsammans med forskarkollegor i Oregon, USA, mekanismer för mänskligt beslutsfattande.

Psykiatrins syn på människan skapar gigantiska övergrepp

2014-09-05 21:03 CEST KMR Övermedicinering eller felmedicinering är inte problemet inom psykiatrin - problemet är medicinering.

Egen härd är guld värd. Inbjudan till seminarium om det växande antalet ensamboende den 9 september

2014-09-04 07:50 CEST Institutet för Framtidsstudier När Eric Klinenberg började studera ensamboende förväntade han sig att finna ensamma och isolerade människor. Han hittade något helt annat. Vad är det som gör att antalet ensamboende växer och vad får det för konsekvenser för individen, för ekonomin och för stadslivet? Välkommen till seminariet "The Future of Urban Social Life" tisdag den 9 september på Armémuseum i Stockholm.

Socialstyrelsen struntar i jävsreglerna i ADHD-utredning

2014-08-29 21:11 CEST KMR Socialstyrelsen bryr sig inte längre om jävsreglerna och använder experter som fått betalt av läkemedelsindustrin för att slå Sverigerekord i utskrivning av ADHD-droger.

Psykiatrins strategi: "Säg nej till droger ... men inte våra"

2014-08-22 21:18 CEST KMR Vad som idag står helt klart är att vi blivit grundlurade av psykiatrins löften om drogrehabilitering med ersättningsdroger. Istället håller vi på att få ett drogsamhälle med piller som i många fall är värre än de olagliga drogerna, inte minskar missbruket, orsakar fler dödsfall och inte gör någon drogfri. Hur har vi kunnat bli så grundlurade? Följ pengarna, menar prisbelönta journalisten O’Meara.