Pressmeddelanden

Lärare blir friskare när de själva lär

2015-02-23 09:40 CET Högskolan Väst Att det finns en koppling mellan lärande och hälsa bekräftas i en ny studie från Högskolan Väst och Linnéuniversitetet.Studien visar att lärares hälsa påverkas av hur mycket de själva lär sig på arbetsplatsen. 229 lärare i Västra Götaland fick svara på en enkät som innehöll frågor om hälsa, kvalitet och arbetsintegrerat lärande. Resultaten visade på en tydlig koppling mellan dessa tre faktorer.

Socialstyrelsens psykiatriska experter går emot FN:s barnrättskommitté om ADHD-preparat

2015-02-20 21:02 CET KMR FN:s barnrättskommitté är starkt bekymrad över den ökade förskrivningen av psykostimulantia till barn i Sverige och de skadliga effekterna av de narkotiska preparaten. Man uppmanar regeringen att följa barnkonventionen och se till att andra åtgärder ges prioritet. Men Socialstyrelsens psykiatriska experter går i motsatt riktning och kräver ökad utskrivning.

2015-02-17 15:59 CET Mikael Elias Gymnasium

Ny idrottspsykologisk utbildning

2015-02-17 12:38 CET Imagine that Läs mer om vårt nya och spännande projekt här.

2015-02-16 10:40 CET Örebro universitet Tidigare undersökning tyder på att ungdomar med funktionsnedsättning i högre grad än andra spelar om pengar. Nu har forskare inom folkhälsovetenskap vid Örebro universitet fått drygt 300 000 kronor från Folkhälsomyndigheten för att undersöka om det gäller även gruppen döva och hörselskadade.

Vaccination mot manipulation

2015-02-14 16:10 CET Håkan Järvå Under våren håller magikern Samuel Varg Thunberg och psykologen Håkan Järvå ett par öppna föreställningar av sin show "En vaccination mot manipulation"

WHO vill ha färre psykiatriska diagnoser

2015-02-13 21:04 CET KMR Kritiken mot psykiatrins diagnoser har nått högsta ort. WHO har påbörjat en granskning av 200 psykiatriska diagnoser, bland annat depression och ADHD och målet är att reducera antalet diagnoser. De är bekymrade över sjukförklarandet. Revisionen som startade 2012 beräknas vara färdig i år.

Telefonrådgivning inom psykiatrin - verbal kommunikation och dess svårigheter

2015-02-13 16:32 CET Teknologisk Institut Telefonrådgivning består av en komplex kombination av att kunna identifiera, bedöma, prioritera och dokumentera vårdbehovet hos de personer som söker hjälp. Det är en stor utmaning som ställer höga krav på dig som vårdgivare.

​Ny studie: 50 nyanser av Chefen

2015-02-13 07:55 CET Wildfire För andra året i rad genomförs en stor studie om ledarstil och företagskultur i arbetslivet. Studien visar att organisationer som har mindre av byråkrati och mer av ett passionerat ledarskap visar på en högre grad av kundorientering tillsammans med högre tillväxt och avkastning.

2015-02-10 06:52 CET FranklinCovey Sverige Henry Rawet är ny VD för FranklinCovey Norden. FranklinCovey är världens största privata företag inom ledarskapsträning. Vi arbetar med att hjälpa kunder att lyckas genomföra strategier som kräver en förändring i mänskligt beteende. Henry Rawet är startade FranklinCovey i Sverige tillsammans med Ann Askenberger 2005. De två driver fortsättningsvis verksamheten vidare i Sverige.