Pressmeddelanden

Motiverande samtal underlättar arbetet med livsstilsförändring

2015-11-24 11:04 CET Högskolan i Gävle Landstingen satsar på motiverande samtal för att få till en livsstilsförändring hos patienter, när det gäller t ex tobaksanvändande, riskbruk med alkohol eller för lite fysisk aktivitet. Det handlar om att så frön, inte om att predika, säger Ann-Sofi Östlund, doktorand vid Högskolan i Gävle. Primärvårdssjukköterskorna tror på metoden, men det behövs mer stöd och utbildning.

2015-11-20 09:05 CET Örebro universitet Kognitiv beteende terapi, KBT, för sömnbesvär hjälper även mot depression. Det visar en ny Örebrostudie publicerad i Behaviour Research and Therapy. ​– Att vi såg så tydliga förbättringar efter våra behandlingar i grupp bådar väl. Det ger oss möjligheten att hjälpa många på ett effektivt sätt, säger Annika Norell-Clarke, forskare i psykologi.

​Årets HR-forskare 2015 finns på Jönköping University

2015-11-20 08:38 CET Jönköping University Annika Engström, doktor i pedagogik, är vinnare av utmärkelsen Årets HR-forskning 2015. I hennes forskning är kommunikation och samspel inom organisationer i fokus. Vad ska till i kommunikationen för att möten i en organisation ska vara effektiva? Och hur kan samspel inom och mellan grupper bidra till lärandet i en organisation?

2015-11-20 08:07 CET SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Många människor som bor i samhällen utanför större tätorter är i dag bilberoende. Området kring pendeltågstationerna domineras också ofta av parkeringar. Det nya projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen ska utmana idén om bilen som den enkla lösningen. - Det hjälper oss att ta fram innovativa tjänster som skapar hållbara attraktiva stationssamhällen, säger Albin Andersson på SP.

Patienters psykosociala hälsa bör få ökad betydelse vid cancervård

2015-11-18 14:43 CET Veryday John Magnus Roos, doktor i psykologi och designforskare vid designbyrån Veryday presenterade nyligen en sammanställning av 18 oberoende forskningsstudier med över 1500 medverkande patienter över hela världen, som alla pekar på samma slutsats; att patienters personlighetsdrag påverkar cancerbehandlingen i betydligt större utsträckning än vad som tidigare rapporterats.

Fjällen som läkande platser

2015-11-18 08:00 CET Högskolan i Gävle En forskargrupp, med deltagande av bland andra psykologiprofessor Igor Knez vid Högskolan i Gävle, visar i en färsk undersökning fjällens kulturella betydelse för välmåendet hos de boende i fjällandskapen. Och ju starkare relation du har till fjällen desto högre välbefinnande och desto bättre terapi - fjällen blir läkande platser.

Mördande vinst: Vad du inte vet om psykiatrin och psykofarmaka

2015-11-13 21:04 CET KMR Psykiatrin är den enda instans i samhället som kan framhålla sina totala misslyckanden för att få mer resurser.

2015-11-13 12:32 CET Örebro universitet Nu inleder forskare på CHAMP vid Örebro universitet ett samarbete med Hong Kong Polytechnic University och det är både likheterna och skillnaderna, som lockar. – Det är stora sociala skillnader. Det gäller inte minst synen på psykologiska problem. Det är överhuvudtaget rätt skamligt att vara sjukskriven där, säger professor Steven Linton.

2015-11-12 16:08 CET Örebro universitet Grammofonen, bandspelaren och vardagsrummet spelar alla avgörande roller för hur vi uppfattar musik. Ulrik Volgsten, professor i musikvetenskap på Örebro universitet, har fått 3,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att leda ett forskarlag som ska reda ut hur musiken kommit att bli en så viktig del av våra liv.

2015-11-12 11:20 CET Örebro universitet – Skolan behöver konkreta förslag kring vad den kan göra för att minska fördomar och främja tolerans och öppenhet. För att göra det möjligt behöver vi först förstå hur attityder och beteenden gentemot grupper med annan etnisk tillhörighet utvecklar sig över tid, säger Örebroforskaren Sevgi Bayram Özdemir, som har fått 7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.