Kontaktpersoner

Ylva Predan
Monica Deger
Ulrika Jerre
Martin Nihlgård
Pressjour

Läkare Utan Gränser Kontakt till Läkare Utan Gränsers pressjour för brådskande frågor på kvällar och helger. Utanför kontorstid kopplas ditt samtal vidare till den person på kommunikationsavdelningen som har pressjour. När samtalen kopplas vidare är det tyvärr inte möjligt att skicka sms.

Hanna Broberg
Cornilla von Plomgren