Nyheter

Fula försäljningsmetoder skapar problem

2015-10-07 15:12 CEST Telekområdgivarna Telekområdgivarna ser en oroväckande ökning av andelen ärenden som gäller vilseledande marknadsföring och felaktiga anslutningar. Bilden visar ökningen av ärenden per kvartal gällande just felaktiga anslutningar, det vill säga ärenden där abonnenten anser att de blivit anslutna till en ny operatör mot sin vilja.

Inbjudan till studieresa New York 24-28/4, 2016

2015-10-07 15:06 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige ​Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en studieresa till New York den 24-28/4 2016 i syfte att studera effektiva metoder för att förebygga brott och öka tryggheten.

Moretime har biträtt vid försäljning av RECAB till Addtech

2015-10-07 11:34 CEST Moretime Professional Services AB ​Moretime har biträtt Recab AB vid försäljning av RECAB Embedded Computers AB till Addtech Nordic AB

​  Kameralarm med ytterligare larmsensorer

2015-10-07 08:56 CEST Induo AB Homecam B3 är en larmkamera med inbyggd 3G-uppkoppling som skickar larm med bild via MMS eller epost. Nu presenterar Induo Home tre ytterligare larmsensorer för Homecam B3, rökdetektor, rörelsedetektor samt larmsensor för fönster och dörrar. De trådlösa sensorerna kan monteras upp till 15 meter från Homecam B3 och genererar SMS, MMS eller epost vid larm.

Jemen: Civilbefolkningen utsätts för krigsförbrytelser

2015-10-07 01:01 CEST Amnesty International, svenska sektionen En ny rapport från Amnesty International avslöjar graverande bevis för att den saudiarabiskt ledda koalitionen, som bland annat beväpnas av USA, begår krigsförbrytelser i Jemen. Amnesty kräver en oberoende utredning av brotten och ett stopp för överföring av vapen som används i flygbombningarna.

Välkommen till vårt nästa Webbinar 22 oktober: Rättegången i arbetstvister

2015-10-06 16:14 CEST Moll Wendén Advokatbyrå

VD-brev oktober: "Aktieägarvärde är strunt"

2015-10-06 15:58 CEST Moretime Professional Services AB ​Idag publicerar Moretime ett VD-brev med bland annat följande innehåll: - Värdeskapande - finns det en konflikt mellan kundvärde och aktieägarvärde? - Ökad ambitionsnivå - Moretimes digitala strategi blir tydligare och mer ambitiös. - Kapitalisering – Moretime har påbörjat arbetet med att säkra ytterligare finansiering

Iran: Nytt hopp för dödsdömd

2015-10-06 12:13 CEST Amnesty International, svenska sektionen Saman Naseem, som dömdes till döden som 17-åring, kommer att få en ny rättegång. Hans planerade avrättning den 19 februari i år stoppades, efter internationella protester, men myndigheterna flyttade honom i hemlighet till ett annat fängelse och i fem månader visste hans familj inte var han befann sig eller om han ens var i livet.

Långtidssjukskrivningar ökar – En av orsakerna är våld i nära relation

2015-10-06 07:32 CEST Change Collective Psykisk ohälsa och galopperande sjuktal följer i kölvattnet på våld i nära relation, ett område idag klassat som en folkhälsofråga. Våld i nära relation är så pass omfattande att försäkringskassan nu utbildar 2 800 handläggare inom området och en mängd regleringsbrev har gått ut till myndigheter för att förändra dagens alarmerande situation.

​Kenya: Myndigheterna måste hålla sina löften om kompensation till offer för tvångsvräkningar

2015-10-05 16:33 CEST Amnesty International, svenska sektionen Den kenyanska motorvägsmyndigheten (KENHA) har i en välkommen omsvängning erkänt att det var fel att tvångsvräka över hundra personer från informella bosättningar och lovar att ge de drabbade full kompensation. Det säger Amnesty i en ny rapport.