Pressmeddelanden

Psykiatrin århundradets bedrägeri.

Psykiatrin århundradets bedrägeri.

2016-05-27 21:28 CEST
Försäljningen av antidepressiva medel uppgick till 131 miljarder kronor internationellt...

Psykiatrin århundradets bedrägeri

Psykiatrin århundradets bedrägeri

2016-05-27 21:01 CEST
Försäljningen av antidepressiva medel uppgick till 131 miljarder kronor internationellt...

SYNCH BITRÄDER FLEXENCLOSURE I SAMBAND MED LÅNEAVTAL FRÅN EUROPEAN INVESTMENT BANK

SYNCH BITRÄDER FLEXENCLOSURE I SAMBAND MED LÅNEAVTAL FRÅN EUROPEAN INVESTMENT BANK

2016-05-27 10:16 CEST
Synch har varit juridisk rådgivare till Flexenclosure AB (publ) i samband med ingåendet...

Nytt uppdrag för bättre digitalt bemötande av brottsutsatta

2016-05-27 09:30 CEST
Den som blir utsatt för brott hamnar i en svår och ovan situation. Brottsoffermyndighet...

Välkomna förslag om effektivare avhysning av otillåtna bosättningar

2016-05-26 15:41 CEST
Det ska bli enklare för fastighetsägare att avlägsna otillåtna bosättningar. Kraven på ...

Råttgift, spikar och farliga grillrester kan döda våra hundar!

2016-05-26 14:03 CEST
Svenska Kennelklubben har via hundägare och medier uppmärksammats att det finns människ...

Förluster i danskt dotterbolag utredda

Förluster i danskt dotterbolag utredda

2016-05-26 11:40 CEST
Granskning visar att den tidigare vd:n ägnat sig åt otillåten spekulation med terminsko...

WESSLAU SÖDERQVIST

2016-05-26 11:13 CEST
Gärde Wesslau och Hökerberg & Söderqvist går samman och bildar Wesslau Söderqvist.

The LOID Method: Superior Quality

The LOID Method: Superior Quality

2016-05-26 11:06 CEST
The tender for language analysis services released for public tender by the Swedish Mig...