Pressmeddelanden

​Vi välkomnar jurist Fredrik Olsson som ny expert för JP Miljönet

2015-07-06 15:59 CEST JP Infonet Förlag AB Fredrik Olsson är jurist vid Kemikalieinspektionen och kommer framöver att skriva analyser om bland annat aktuella rättsfall, ny lagstiftning och förarbeten på kemikalieområdet för informationstjänsten JP Miljönet.

2015-07-06 10:55 CEST Tenant & Partner IDG (International Data Group) lämnar lokalerna på Karlbergsvägen och flyttar i januari 2016 till Magnus Ladulåsgatan 65 (Fatburen). Tenant & Partner har bistått företaget genom hela projektet.

SwedSec varnar privatrådgivare

2015-07-06 10:12 CEST SwedSec Licensiering AB Den SwedSec-licensierade privatrådgivaren hade bl.a. brutit mot reglerna om dokumentation av investeringsrådgivning.

​Professor Jerzy Sarnecki blir ny expert för JP Brottmålsnet & JP Polisnet

2015-07-06 08:24 CEST JP Infonet Förlag AB Jerzy Sarnecki är professor i kriminologi vid Stockholms universitet och Gävle Högskola. Jerzy kommer att belysa det kriminologiska perspektivet på aktuella frågor i JP Brottmålsnet och JP Polisnet. Det innebär att han kommer att analysera och kommentera bland annat ny lagstiftning, brottsstatistik och frågor om brottsprevention.

#27 – fredag: Att [få] tala för sig själv

2015-07-03 12:51 CEST Feministiskt Perspektiv Nytt inlägg i debatten om kunskaps- och resurscentrum mot rasism från ett samiskt perspektiv. Vi hoppas att regeringen, riksdagen och lärosätena "kan börja ta till sig våra ord, så att ifrågasättande av det urbana svenska teknovetenskapliga koloniala och rasistiska paradigmet kan börja på allvar", skriver en rad samiska forskare, konstnärer, kulturutövare, lärare och renskötare.

2015-07-03 11:02 CEST Ekobrottsmyndigheten Tre personer döms av Solna Tingsrätt till fängelse för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri, två personer frikänns i mål nummer B 1290-15.

​Försvarsadvokat Johan Eriksson blir ny expert för JP Brottmålsnet och JP Polisnet

2015-07-03 10:14 CEST JP Infonet Förlag AB ​Johan Eriksson är delägare i advokatbyrån Försvarsadvokaterna och är en av landets främsta och mest anlitade försvarsadvokater. Han har ett stort intresse för rättssäkerhetsfrågor och särskild kunskap om polisiära utredningsmetoder och kriminaltekniska frågor.

2015-07-03 09:46 CEST Advokatfirman Lindahl KB HANZA Holding AB (publ) tecknade den 1 juli 2015 avtal om att förvärva samtliga aktier i Metalliset Oy. Den totala köpeskillingen uppgår till ca 70 MSEK. Styrelsen i HANZA beslutade även den 1 juli 2015 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Legal rådgivare i samband med förvärvet och företrädesemissionen är Advokatfirman Lindahl.

Skärpta straff på gång vid våld i hederns namn

2015-07-03 08:25 CEST Feministiskt Perspektiv Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vill åter lyfta frågan om straffskärpning för brott i hederns namn. Han anser att sådana brott är allvarligare i sin karaktär och bör straffas därefter. Kvinnojouren Terrafems ordförande Alfhild Oenema är kritisk till förslaget och menar att Johansson förbiser viktiga maktperspektiv.

Delphi har biträtt Amasten vid förvärv av tre fastighetsbestånd och en försäljning

2015-07-02 17:23 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare till Amasten Holding AB (publ), ("Amasten"), vid fyra fastighetstransaktioner.