Bilder

Mimerdagen 2106 i Västerås

Mimerdagen 2106 i Västerås

2016-05-25 14:45 CEST

På årets Mimerdag i Västerås diskuterades hållbar stadsutveckling, social hållbarhet och allmännyttan. Dagen för kunskapsutbyte och inspiration arrangerades av Bostads AB Mimer. Bilden visar Alexander Ståhle, Spacescape, och Anna Heide, SABO. Fotograf: Pia Nordlander

Malmös hamnområde

Malmös hamnområde

2016-05-25 14:13 CEST

Bokmässan firar det fria ordet

Bokmässan firar det fria ordet

2016-05-25 13:55 CEST

Modell av Årstabergsparken, Norra Bantorget och Hornsbergs strandpark

Modell av Årstabergsparken, Norra Bantorget och Hornsbergs strandpark

2016-05-25 13:44 CEST

Modellen visar tre projekt där stadsbyggande, parker och landskapsprojekt varit beroende av platsen.

Hvidovre sjukhus

Hvidovre sjukhus

2016-05-25 13:39 CEST

Hvidovre sjukhus. Copyright: Bjarke Oersted/Hvidovre Hospital

Kråkberget, flygvy, Gustavsberg

Kråkberget, flygvy, Gustavsberg

2016-05-25 11:47 CEST

Visualisering: Kråkberget, flygvy, Gustavsberg

Skogsbyn, vy från Vattentornsberget, Gustavsberg

Skogsbyn, vy från Vattentornsberget, Gustavsberg

2016-05-25 11:43 CEST

Visualisering: Skogsbyn, vy från Vattentornsberget, Gustavsberg