Bilder

Monitor, SAIA PCD7.D457VT5E0

2014-09-01 09:28 CEST Malthe Winje Automation AB E-Monitor hämtar mätvärden från elmätare och presenterar de samt skriver värdena i en CSV-fil som kan läsas i Excel och som lätt kan överföras till en dator via FTP eller Excel Tool. E-Monitor är därför idealisk med sitt övervakningssystem för ISO 50001-certifiering. Automatiskt skapas en daggraf (24h) som visas och en 5-minuters loggfil skapas.

Brf Sjökortet i Västerås, gatuperspektiv

2014-09-01 08:43 CEST Riksbyggen I bostadsområdet Lillåudden i Västerås bygger Riksbyggen ett hus i sex våningar med 28 lägenheter. Varje lägenhet är i ett plan, och storlekarna går från 2 r o k på 62 kvm till 4 r o k på 106 kvm. Alla lägenheter får väl tilltagna inglasade balkonger i syd-/västläge och sjöutsikt mot Mälaren.

Brf Sjökortet i Västerås, gårdsperspektiv

2014-09-01 08:43 CEST Riksbyggen I bostadsområdet Lillåudden i Västerås bygger Riksbyggen ett hus i sex våningar med 28 lägenheter. Varje lägenhet är i ett plan, och storlekarna går från 2 r o k på 62 kvm till 4 r o k på 106 kvm. Alla lägenheter får väl tilltagna inglasade balkonger i syd-/västläge och sjöutsikt mot Mälaren.

ASKO - Inspired by Scandinavia

2014-09-01 07:00 CEST ASKO The ASKO story started back in 1950 in Sweden, with an innovative young man´s dream to build a washing machine for his mother. This laid the foundation for what would later become Asko Appliances. Now, over 60 years later, ASKO is a part of the Gorenje Group and products are developed with the same commitment to innovation, quality and Scandinavian functional design as back in 1950.

About the IFA fair

2014-09-01 07:00 CEST ASKO The IFA fair in Berlin is where the leading international brands within consumer electronics and home appliances launch their latest innovations – offering you a chance to get first-hand information from the world‘s foremost manufacturers. Take advantage of the opportunities at IFA to gain exclusive knowledge and get a head start on what is yet to come.

Restaureringsarbeten på Stockholms slott

2014-09-01 06:00 CEST Forsen Projekt AB Slottets fasader är byggda av gotländsk sandsten. Nu byter man ut stenen till rorschachersandsten. På bilden syns balusterdockorna där hela eller vissa delar bytts ut. Med åren ändrar stenen färg och kommer gå mer åt gult.

Olika färger på rör

2014-09-01 00:00 CEST Region Skåne – Det är lätt att åka runt i modellen och tydligt, eftersom olika objekt markeras med olika färg, säger Roger Nordin. Blå sprinklers, orange ventilation, lila belysning och el tornar upp sig på datorskärmen. Illustration: CAD Studion

CAD studion

2014-09-01 00:00 CEST Region Skåne Främst tre personer på CAD Studion har jobbat med informationssamordningen till CAD programmet som använts under projekteringen av RPC i Trelleborg men i princip har alla på kontoret varit involverade på något sätt, i olika stadier, där olika kompetens krävts.

Balkkollision

2014-09-01 00:00 CEST Region Skåne CAD Studion har som informationssamordnare även haft ansvaret för att leta efter kollisioner och fel. Här hittades en balk som kolliderade med en balk. – Eftersom vi upptäckte detta ganska tidigt i projektet kunde det åtgärdas enkelt, säger Roger Nordin.

Arbetet med det nya CAD-programmet har engagerat upp till 70 personer.

2014-09-01 00:00 CEST Region Skåne – Vi har använt oss av en molntjänst där har vi lagt upp de olika versionerna av modellen i kronologisk ordning. Vi satsade från början på att få all att döpa sina dokument likadant. Det underlättar för alla och sparar tid, säger Roger Nordin.