Bilder

Stenpriset 2015: Sjövikstorget. Foto: Åke E:son Lindman

2015-11-27 11:23 CET Sweco

Stenpiset 2015: Sjövikstorget. Foto: Åke E:son Lindman

2015-11-27 11:23 CET Sweco

Sweco vinner Stenpriset 2015

2015-11-27 11:23 CET Sweco

Umeå

2015-11-27 10:25 CET WSP Bilden är lånad från Visit Umeå.

Entrén till Johanneberg Science Park

2015-11-26 11:00 CET Tyréns

Svetskyl och svetscontroller, Duri

2015-11-26 10:18 CET Golvbranschen -Under de senaste 10 åren har vi haft flera projekt där folk i golvbranschen kommit på lösningar, eller stött på problem, och hört av sig till oss. Sedan har vi tillsammans utvecklat verktyg som effektiviserar jobbet och ökar precisionen på golvinstallationerna, säger Lars Lindgren på Duri, en av totalt 41 leverantörer som valt att bli aktivt stödjande leverantörer till Auktoriserat Golvföretag.

Ingrid Hollertz, HR-Chef Cramo

2015-11-26 08:03 CET Cramo AB

Nu påbörjas förvandlingen av Solnavägen

2015-11-26 07:00 CET Veidekke i Sverige

Kenneth Gustavsson, regionordförande
Skövde sjukhus solelsanläggning i carportlösning

2015-11-25 08:40 CET Peab Industri