Pressmeddelanden

2015-04-17 15:20 CEST Svenska Mäklarhuset

Veidekke starkt kritiska mot Fi angående amorteringskravet

2015-04-17 15:19 CEST Veidekke i Sverige I dag har Veidekke skickat in ett remissvar till Finansinspektionen med anledning av att Fi inför ett amorteringskrav på bostadslån från och med den 1 augusti 2015. I remissvaret riktar Veidekke stark kritik mot förslaget och varnar för minskad bostadsefterfrågan.

Planera för din kommuns framtid - ÖP-dagarna

2015-04-17 14:07 CEST Teknologisk Institut En översiktsplan kan se ut på många olika sätt och det finns inte en modell som passar i alla kommuner i alla situationer. En lyckad utformning är ändå en som är väl genomarbetad, där det går att förstå tanken bakom och anledningen till den valda utformningen.

2015-04-17 14:00 CEST AB Karl Hedin Industri Vår strategi är att vara en heltäckande kvalitetsleverantör till byggföretag, självbyggare och mindre industrier i Sverige. Det innebär att vi med vår egen produktion av trävaror som specialitet har ett intresse av att växa vidare genom förvärv och nyetableringar.

Stabil värmepumpmarknad, trots varierande start på året

2015-04-17 13:51 CEST Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ​Kraftig ökning inom luft-segmentet kompenserar för låg försäljning av bergvärmepumpar. Starkast försäljning ses inom området frånluftsvärmepumpar.

Maria Zimdahl ny ordförande för Stockholms Byggmästareförening

2015-04-16 17:42 CEST Stockholms Byggmästareförening Stockholms Byggmästareförenings medlemmar valde enhälligt Maria Zimdahl till ny ordförande på årsmötet den 16 april. Maria Zimdahl tar över ordförandeskapet efter Jan Kjellson. – Det är mycket roligt att få förtroendet att leda styrelsens arbete och driva medlemsföretagens frågor. Stockholms Byggmästareförening är en viktig röst för byggarna i regionen, säger Maria Zimdahl.

Rekordåret 2014!

2015-04-16 15:33 CEST Tekniska Verken i Kiruna AB ​Förra året var ett fantastiskt år för Tekniska Verken i Kiruna inom många områden, inte minst ekonomiskt då vi gjorde vårt allra bästa resultat i bolagets historia. 2014 var också året då stadsomvandlingen blev mer synlig för varje Kirunabo genom olika projekt. Det vi behöver hjälp att förbättra i år är sorteringen av vårt gemensamma avfall vi producerar i samhället, där måste vi alla bli bättre.

Tylö inleder samarbete med En svensk klassiker

2015-04-16 14:41 CEST Tylö Varje år ligger tusentals svenskar i hårdträning med siktet inställt på att göra En svensk klassiker. Tylö inleder nu ett samarbete med organisationen som utfärdar diplomen och kommer framöver att närvara vid alla tävlingar.

Stockholmshem kraftsamlar för nyproduktion

2015-04-16 10:00 CEST Stockholmshem Stockholm växer och fler bostäder måste fram. Inom några år ska Stockholmshem öka antalet byggstarter från nästan 600 till 1 000 lägenheter per år och har därför förstärkt nyproduktionsenheten med roller som projektchef, projektledare och projektutvecklare.

Planerna för Skeppsbron kan nu bli verklighet

2015-04-16 09:41 CEST Älvstaden Byggnationen av kvarter och kajer på Skeppsbron kan nu ta fart efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Utvecklingen av Skeppsbron är en del av Älvstaden och göteborgarnas önskan att komma närmare vattnet. Göteborgs innerstad får ett helt nytt läge vid älven med butiker, restauranger, en ny park och ett utomhusbad – där man kan ta sig ett dopp året om.