Pressmeddelanden

Säker InsulSafe-installation med ”BEHÖRIG LÖSULL”-certifiering

2014-10-31 11:56 CET Saint-Gobain ISOVER AB BEHÖRIG LÖSULL är en certifiering som gör det möjligt för branschen att garantera en slutprodukt med hög kvalitet. ISOVER InsulSafe är en av de produkter som installeras av certifierade lösullsentreprenörer. En trygghet både för slutkunden och för den installatör som gör jobbet.

Nytt modernt Trygghetsboende i Espedalen

2014-10-31 10:02 CET JSB Torsdagen den 23 september togs det första spadtaget för ett nytt Trygghetsboende i kvarteret Odalmannen på Espedalen i centrala Ronneby.

Premiär för bilpool i Halmstad

2014-10-31 08:39 CET Sunfleet Nu öppnar Sveriges största bilpool, Sunfleet, i Halmstad. Nu kan Halmstadsborna för första gången bli medlemmar i en bilpool och på så sätt få tillgång till en bil när de behöver den.

Mäklarpanelen: Stor fördel för säljarna på bostadsmarknaden

2014-10-31 08:00 CET Fastighetsbyrån Fortsatt lågt utbud och mycket stark efterfrågan på bostadsmarknaden. Fastighetsbyråns senaste mäklarpanel visar en fördel för bostadssäljarna i hela Sverige. Svaren visar även att valet skapat viss oro på bostadsmarknaden – men inte påverkat efterfrågan eller priserna.

Uppsalas bostadsrättspriser i nivå med Stockholms

2014-10-30 14:16 CET Svenska Mäklarhuset

2014-10-30 13:52 CET Kentima AB Kentima AB har fortsatt sin positiva utveckling internationellt och har undertecknat 4 nya internationella distributörs- och återförsäljaravtal. Avtalen är en viktig del av Kentimas långsiktiga tillväxt och flera av dem har redan börjat generera intäkter. Kentima AB har tecknat avtal med nedanstående.

Ny lärlingsutbildning - en framtidsförutsättning för ställningsbranschen

2014-10-30 12:25 CET XERVON I dagarna kom byggbranschens parter överens om enhetliga regler och rutiner för vuxenlärlingsutbildningen för ställningsbyggare. För en bransch som helt saknar egen yrkesutbildning är lärlingsutbildningen en avgörande förutsättning för att säkra den framtida tillgången till kvalificerad personal. XERVON annonserar i dagarna efter såväl erfarna ställningsbyggare som vuxenlärlingar. >> Läs mer

Centrumhuset - en mötesplats som binder samman Sannegården

2014-10-30 10:42 CET Älvstranden Utveckling AB AF Bygg Göteborg AB har köpt den sista byggrätten i inre Sannegården Göteborg. Där ska de uppföra ett Centrumhus med främst närservice-verksamhet för boende i området. Byggstart förväntas under första halvåret 2015.

2014-10-30 09:37 CET NCC AB Träskända kommun i södra Finland väljer NCC för att bygga en ny vårdcentral. Ordern är värd 310 MSEK.

2014-10-30 07:32 CET HSB Riksförbund En majoritet, 55 procent, anser att regeringen har störst ansvar för bostadsbristen. Men bara 3 av 10 av väljarna tror att den nya regeringen kommer att kunna göra något åt bostadsbristen. Det visar en undersökning TNS SIFO gjort på uppdrag av HSB. 1003 personer mellan 18 och uppåt tillfrågades i början av oktober.