Kontaktpersoner

Kristoffer Lind
Kalle Ekstrand
Anders Österlin

Askr.se Medgrundare med ansvar för projektledning, marknad och presskontakter

Tobias Ljung

Infocell AB Tobias grundade Infocell 2011 och har det övergripande ansvaret för bolagets verksamhet. Han arbetar aktivt med såväl den digitala e-learningen, de lärarledda kurserna och nyhetsbrevet Excelbrevet. I bakgrunden är han utbildad civilekonom och har tidigare arbetat i en rad olika befattningar inom ekonomiområdet; bl.a. business controller, marknadscontroller, ekonomichef, redovisningsansvarig,...

Kristina Borgström Troéng