Kontaktpersoner

Elina Svensson
Sofie Svensson
Anna Rex
Fia Gulliksson
Michaela Holtz

Zeifie När jag började träna självförsvar blev jag intresserad av frågor om personsäkerhet. Med min bakgrund som entreprenör var det naturligt att betrakta kvinnors trygghet som ett problem som teknik och kollektivt engagemang skulle kunna bidra till lösningen på. Zeifie är ett svar på det här stora behovet hos kvinnor och det är väldigt roligt att vi nu kan lansera vår tjänst på den svenska marknaden.

Matthias Eriksson
Jan-Bertil Johansson
Wivianne Hagwall