Pressmeddelanden

Åtta varningssignaler varje CIO bör känna till - ny rapport

2014-11-26 08:55 CET Intel Security McAfee, en del av Intel® Security, har släppt rapporten When Minutes Count, som detaljerat går igenom de viktigaste varningssignalerna som kan tyda på att ett system är utsatt för angrepp eller intrång. Rapportens slutsatser sammanfattas i en checklista som består av åtta kritiska indikatorer på misstänkt aktivitet i en organisations nätverk.

2014-11-25 14:20 CET F-Secure ​F-Secure startar ett helt nytt globalt partnerprogram för att ge företag och organisationer både högre säkerhet och bättre service genom ett växande nätverk av IT-återförsäljare. Programmet gör det enklare för partners att sälja säkerhetslösningar direkt från molnet, vilket ger både högre lönsamhet och bättre tillväxtmöjligheter.

Halverade produktionskostnader för automationslösningar

2014-11-25 13:59 CET Rittal Scandinavian ab Rittal på SPS IPC Drives 2014. Att effektivisera värdekedjan är en ständig utmaning för tillverkare inom automationslösningar. Nu finns en möjlighet. Ett nytt sätt att arbeta visar att produktionskostnaderna för styrskåp och kontrollutrustning kan sänkas med så mycket som 50 procent. Det är banbrytande.

2014-11-24 11:14 CET Verisec IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att man tecknat avtal med två tyska återförsäljare, i ett första steg för försäljning av krypteringshårdvara som tillhandahålls av Verisec. Avtalen är ett resultat av Verisecs ökade närvaro på den tyska marknaden genom sitt nyligen etablerade tyska dotterbolag.

​Lagra filer tryggt och säkert på dina villkor

2014-11-24 10:10 CET Deltaco Det nätverksanslutna NAS-kabinettet TS-431 från QNAP har en mängd funktioner för att underlätta lagring och säkerhetskopiering. Utöka dina lagringsmöjligheter via nätverket och anslut skrivaren för både lagring och utskrifter på en enhet!

It-chefen i offentlig sektor trivs sämre på jobbet än i privat sektor

2014-11-24 08:00 CET TDC Sverige ​Nästan hälften – 47 procent – av it-cheferna inom privata sektorn trivs mycket bra på arbetet. Motsvarande siffra i offentlig sektor är 38 procent. Dessutom är it-chefen inom offentlig sektor betydligt mindre representerad i ledningsgruppen. Detta visar en undersökning TNS Sifo har gjort på uppdrag av TDC.

2014-11-21 16:26 CET Secure State AB Den 20 november 2014 släppte Riksrevisionen sin rapport om det rådande tillståndet inom IT-säkerhet i den civila statsförvaltningen. Rapporten pekar på betydande brister när det gäller kunskap om IT-säkerhet samt oförmåga att hantera både hot och risker riktade mot sin egen information.

Så hanterar du bilden av dig själv på Internet

2014-11-21 13:39 CET Actsec Group AB Den som söker på sig själv på Google ställs ibland inför en otrevlig överraskning. Plötsligt upptäcker du ditt namn eller din bild i sammanhang som du inte alls önskar. Det kan handla om allt ifrån felaktig information som publicerats av någon anonymt till egna uttalanden som tidigare kändes relevanta men som nu uppfattas som genanta eller ogiltiga. Hur tar man då kontroll på sin Internetprofil?

Security Solution Scandinavia AB har ramavtal med Göteborgs Stad!

2014-11-21 13:20 CET Security Solution Scandinavia AB Tillsammans med sin samarbetspartner har Security Solution Scandinavia AB ramavtal med Göteborgs Stad och deras bolag samt kranskommuner inom området informationssäkerhet.

​Se till att dina enheter är igång trots strömavbrott

2014-11-21 10:10 CET Deltaco Smart-UPS SURT6000XLI från APC levererar nätspänning och håller igång din utrustning vid överspänning och strömavbrott. Du slipper gå miste om viktiga filer och data, då denna Smart-UPS rycker in och strömför dina enheter tills stömmen är igång igen.