Bilder

ABB inspirerat av ny teknik på TEDxUmeå

2015-04-24 16:54 CEST InfoTech Umeå Ett glatt gäng från ABB i Umeå gästade TEDxUmeå. Från vänster Mathias Nygren, Jan Söderlund, Jonas Häggström och Johan Granström.

Mobilapp INTERAXO

2015-04-24 15:42 CEST JOINT Collaboration AB INTERAXOs mobilapp används bl.a för att enkelt registrera avvikelser på byggarbetsplatsen.Du kan skriva korta anteckningar oavsett var du befinner dig, ta bilder för att dokumentara avvikelsen samt publicera denna för vidare behandling i INTERAXO. Andra användningsområden är rapportering av oönskade händelser, enkel tidredovisning samt registrering av serviceuppdrag.

Jerry Temml JOINT Collaboration AB

2015-04-24 15:27 CEST JOINT Collaboration AB

Skapa ny post i INTERAXO

2015-04-24 15:25 CEST JOINT Collaboration AB I INTERAXO finns alla dokument som rör projektet tillgängliga. Du kan söka, läsa, redigera och distribuera dokument på ett effektivare sätt. Dokumenten har både versionshantering och åtkomstkontroll. När projektet är avslutat kan projektrummet i INTERAXO fungera som ett låst arkiv där all dokumentation finns arkiverat.

Ritningshantering i INTERAXO

2015-04-24 15:24 CEST JOINT Collaboration AB Flexibiliteten i INTERAXO ger dig stora möjligheter att anpassa strukturen i projektrummen utifrån projektets behov och arbetsprocesser. Automatisk ändrings- och avvikelsehantering, samt ritningshantering är exempel på processer där Interaxo kan ge stora effektivitetsvinster.

Mitt byggprojekt - INTERAXO

2015-04-24 15:23 CEST JOINT Collaboration AB INTERAXO är en webbaserad samarbetslösning med ett modernt och intuitivt gränssnitt där allt är samlat på ett ställe! Med INTERAXO kan du samarbeta smidigt med andra i projektet, dela och godkänna dokument och ritningar samt fortlöpande hålla koll på ändringar och avvikelser i projektet.

Mångfald viktigt för TEDxUmeå

2015-04-24 15:12 CEST InfoTech Umeå Ett glatt gäng av föreläsare och deltagare tackar för sig efter en heldag med TEDxUmeå där många av föredragen tog avstamp i genusfrågor och mångfald.

PeppyPals2

2015-04-24 12:17 CEST Microsoft Sverige AB

Marie Vassiliadis

2015-04-24 10:48 CEST Hogia Pressansvarig

Projektpengar att söka för it inom processindustrin

2015-04-23 13:00 CEST InfoTech Umeå Anders OE Johansson, programchef för Processindustriell ICT och Automation, PiiA, berättar om utlysningen.