Pressmeddelanden

London Metropolitan Police beställer 22.000 kroppsburna kameror av TASER

2015-11-26 14:39 CET Defendor AB Efter ett års noggrann utvärdering av vad marknaden har att erbjuda inom kroppsburna kameror har nu London Metropolitan Police beslutat beställa 22.000 kroppsburna kameror av TASER International. Kamerorna av typ AXON Body 2 ska levereras under 2016 och har batteri- och minneskapacitet för att spela in 12 tim. Nedladdning av video via WiFi, 2 min bufferkapacitet, IP 67, HD-kapacitet etc.

European Testing Week i full gång

2015-11-25 07:00 CET RFSL Ett unikt samarbete mellan organisationer som jobbar med hivprevention, dating-apparna Hornet, Grindr, PlanetRomeo och Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC) har resulterat i det största initiativet någonsin för att öka hivtestningen i EU.

​Regeringens aviserade åtgärder för flyktingmottagandet slår hårt mot hbtq-personer

2015-11-24 18:53 CET RFSL De nya hårda reglerna för flyktingar som regeringen aviserat idag kan komma att slå hårt mot hbtq-personer. Personer som söker skydd i Sverige på grund av förföljelse för sin sexuella läggning eller könsidentitet riskerar att inte längre att kunna återförenas med sin partner eftersom familjeåterförening med de nya reglerna bara ska vara möjlig för ”kärnfamiljer” och ”makar”.

​RFSL Ungdom och RFSL på Transgender Day of Remembrance: förstärk arbetet mot den strukturella transfobin i Sverige

2015-11-20 12:16 CET RFSL

FBI tar hjälp av svensk toppförhandlare

2015-11-10 08:00 CET Högskolan i Gävle - Oavsett om det är en förhandling hemma vid köksbordet, en affärsförhandling eller ett gisslandrama, så är hemligheten för att få till en lyckad lösning densamma, säger Lars-Johan Åge forskare vid Högskolan i Gävle. Forskaren Lars-Johan Åge har kontinuerlig kontakt och samarbete med både FBI och den svenska polisens insatsstyrka, som båda visar stort intresse för hans forskning.

Ukraina bryter överenskommelse med EU för att slippa skydda hbtq-personer

2015-11-09 14:25 CET RFSL Ukrainas parlament har röstat emot en föreslagen ändring i arbetsmarknadslagen, som syftade till att skydda hbtq-personer från diskriminering i arbetslivet. Ändringen har varit ett krav från EU:s sida, som Ukraina skulle införa i utbyte mot att EU lättar upp visumreglerna för ukrainska medborgare.

Årets bästa farsdags-present: Rätten till korrekt föräldrabeteckning slutligen fastställd

2015-11-06 11:23 CET RFSL

​Mer kunskap behövs om hiv och smittskyddslagen måste revideras

2015-11-03 14:47 CET RFSL Under gårdagen släppte Folkhälsomyndigheten rapporten ”Att leva med hiv ”, där cirka 1000 personer som lever med hiv i Sverige idag har deltagit i en studie kring livskvalitet och stigma. Trots att många av respondenterna skattar sin livskvalitet som hög, återstår ett flertal problem som stigma, okunskap och en smittskyddslagstiftning som inte svarar till den kunskapen vi har om överföringsrisker.

RFSL Ungdom och RFSL uppmärksammar International Day of Action for Trans Depathologization 2015: dags för revidering av könstillhörighetslagen

2015-10-24 07:00 CEST RFSL Idag är det International Day of Action for Trans Depathologization – dagen för att avpatologisera transidentiteter. Syftet är att verka för att transidentiteter inte längre ska vara psykiatriska diagnoser enligt den internationella diagnosmanualen ICD-10 (International Classification of Diseases 2010).

Fyra hedersregnbågar utdelade av RFSL

2015-10-21 21:49 CEST RFSL I samband med att RFSL idag firat sin 65-årsdag har förbundet delat ut priset hedersregnbågen till fyra mycket välförtjänta personer. Priset har tilldelats mångåriga transaktivisten Maria Sundin, VD:n för QX Förlag Jon Voss, riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP) och tidigare riksdagsledamoten och Europaparlamentarikern Jörn Svensson (V).