Pressmeddelanden

RFSL varnar för att dra förhastade slutsatser utifrån BRÅ:s hatbrottsstatistik

2014-08-22 13:59 CEST RFSL Den 21 augusti presenterades Brå:s hatbrottsrapport ”Hatbrott 2013”. Antalet identifierade hatbrottsanmälningar på grund av sexuell läggning har enligt BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) fortsatt att minska. Samtidigt konstaterar BRÅ att den självuppskattade utsattheten för hatbrott ligger på samma höga nivå som tidigare. RFSL varnar för att dra förhastade slutsatser utifrån BRÅ:s hatbrottsstatistik

Flera reformer för hbtq-personer möjliga visar uppdaterad valrapport

2014-08-22 07:00 CEST RFSL Under hela valrörelsen fortsätter RFSL sin kampanj ”Rösta för allas lika rätt”. Den valrapport RFSL presenterade under Stockholm Pride har nu också kompletterats med ytterligare enkätsvar från riksdagskandidater och med fritextsvar från ett stort antal kandidater.

Pär Wiktorsson blir ny verksamhetschef på RFSL

2014-08-12 12:48 CEST RFSL Pär Wiktorsson tillträder 1 oktober på tjänsten som verksamhetschef för RFSL:s förbundskansli.

Ordförande för RFSL Kronoberg avgår efter uttalande på Facebook

2014-08-09 12:50 CEST RFSL Ordförande i RFSL Kronoberg skrev på fredagen ett inlägg på Facebook om tiggare, där dessa bland annat omtalas som parasiter. Han har, efter samtal med RFSL:s ledning kommit överens om att han skall avgå som ordförande i föreningen och inte inneha några förtroendepositioner inom föreningen.

Stockholm Pride är slut: RFSL välkomnar nya ställningstaganden från partierna

2014-08-04 12:41 CEST RFSL Under årets Stockholm Pride har flera av partierna kommit med nya politiska ställningstaganden eller gjort andra utspel på det hbtq-politiska området. RFSL välkomnar alla dessa med glädje.

Tydliga åtgärder behövs för att förbättra hbtq-personers hälsa

2014-07-31 14:09 CEST RFSL Valrörelsen är i gång och RFSL kräver tydliga besked från politikerna om hur de tänker åstadkomma förbättringar på hälso- och hivpreventionsområdet. En folkhälsolag behöver instiftas och smittskyddslagen måste reformeras.

På Stockholm Pride idag: Asylforum – om hbtq-personers rätt till asyl

2014-07-31 10:42 CEST RFSL Idag anordnar RFSL Newcomers sitt asylforum på Stockholm Pride. Hela dagen mellan 12 och 17.45 fylls Studion i Kulturhuset av samtal om asylpolitik och andra frågor som berör asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer.

Nytt 90-konto för hbtq-stöd och insamling

2014-07-30 07:00 CEST RFSL Stiftelsen för insamlingskontroll beviljade nyligen 90-konto för RFSLs insamlingsstiftelse. Detta gör det enklare för privatpersoner, företag och andra organisationer att stötta arbetet med att förbättra hbtq-personers rättigheter i samhället. Stiftelsen är den första och enda svenska insamlingsstiftelsen som har 90-konto och är helt inriktad på att stötta hbtq-personer.

RFSL och Hiv-Sverige lanserar kampanj: Lever du med hiv? Begär omprövning av informationsplikten.

2014-07-29 07:00 CEST RFSL Enligt smittskyddslagen skall personer som lever med hiv kunna delges förhållningsregler. En sådan förhållningsregel är bland annat den så kallade informationsplikten. I och med det nya kunskapsläget om överförningsrisker uppmanar nu RFSL och Hiv-Sverige personer som lever med hiv att begära omprövning av sina förhållningsregler i enlighet med § 2, 4 kapitlet i smittskyddslagen.

2014-07-28 07:00 CEST RFSL