Bilder

Strandsandjägare

2014-04-16 10:07 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Strandsandjägaren är bland annat knuten till sandiga älvstränder och har sannolikt försvunnit från flera vattendrag på grund av vattenreglering. Foto: Sven-Åke Berglind.

Klådris

2014-04-16 10:07 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Klådris är en lågväxt buske som har ett eget åtgärdsprogram eftersom den har minskat kraftigt till följd av vattenkraftsutbyggnad. Foto: Michael Krikorev.

Igenväxning vid Vänern

2014-04-16 10:06 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I Vänern har man minskat vattenståndets amplitud för att ha marginaler vid mycket stor nederbörd, vilket har lett till en snabb igenväxning av sjöns stränder. Sådana klimatrelaterade åtgärder försämrar överlevnadsmöjligheterna ytterligare för arter som redan är hotade. Bilden visar samma strand vid Vänern (Brommö) år 2000 och 2012.

Jättebalsamin - en trädgårdsväxt på villovägar

2014-04-14 16:53 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Jättebalsamin är en trädgårdsväxt som kan ta över strandvegetationen och tränga undan den ursprungliga floran. De flesta invasiva arter som sprids vid stränder är förrymda trädgårdsväxter. Ett ökat strandnära boende riskerar att leda till ökade krav på vattenreglering, men ökar också risken för spridning av invasiva arter. Foto: Ulf Bjelke.

Strand vid reglerat vattendrag

2014-04-14 13:19 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Stränder längs vattenkraftmagasin får ofta en mycket kraftig och onaturlig variation av vattenståndet. Få arter klarar denna stora variation och stränderna blir väldigt artfattiga. Kvarnbergsvattnet, Ångermanälven. Foto: Mikael Svensson.

Sofié Alven

2014-04-08 15:01 CEST Djurens Rätt Sofie Alvén från Djurens Rätt Göteborg, som står bakom mässan Vegovision.

Kitty Jutbring

2014-04-08 14:59 CEST Djurens Rätt Kitty Jutbring, konferencier under Vegovision 2014.

Vegansk buffé under mässan Vegovision

2014-04-08 14:55 CEST Djurens Rätt Den veganska buffén på Restaurang Trappan under Vegovision.

Analysportalen från Svenska LifeWatch

2014-04-03 13:54 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Analysportalen hämtar data från ett nätverk av distribuerade databaser med data om arter och miljö. Portalen ger enkel åtkomst till alla data inom Svenska LifeWatch och är ett mångsidigt verktyg för forskare, miljöanalytiker och naturvårdare.

Artpoolskarta - tagghudingar i skyddade marina områden

2014-04-03 13:53 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Artpoolskarta över fynd av tagghudingar (Echinodermata) i skyddade marina områden.