Pressmeddelanden

Ökande antal hästar kräver nytt räddningscenter

2015-02-27 15:36 CET Svenska Hästars Värn Idag finns det cirka 370 000 hästar i Sverige. Det stora ökande intresset och antalet hästar har tyvärr även en baksida. Fler och fler övergivna och vanvårdade hästar omhändertas idag av våra myndigheter. Myndigheterna kontaktar då Svenska Hästars Värns (SHV) räddningsverksamhet som kan ge hästarna en chans till ett nytt liv.

Nu finns det en ”proviva” även till häst.

2015-02-26 09:42 CET CEVA Animal Health AB Forskningsföretaget ProEquo AB i Lund har utvecklat en ny variant av sin produkt, ProEquo®, hästens motsvarighet till Proviva. ProEquo® Sticks är genom sin form och långa hållbarhet ett enkelt sätt att ge hästen de nyttiga bakterierna ProEquo AB och Ceva Animal Health AB har tecknat avtal om samarbete gällande marknadsföring, försäljning och distribution på den Skandinaviska marknaden.

2015-02-25 10:00 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse Under Hästföretagarforum 26 februari släpps resultaten från två undersökningar gjorda av LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). De visar bland annat att hästföretagare har stor framtidstro. Undersökningarna påvisar också en gemensam utmaning i form av den bristande lönsamheten i branschen. En utmaning som LRF Häst och Hästnäringens Arbetsmarknadskommitté nu antar.

2015-02-23 08:30 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU BRSV är ett virus som angriper luftvägar hos nötkreatur och som banar väg för andra infektioner. Dagens vacciner ger kalvar ofullständigt skydd men nu är en ny generation vacciner på väg. De nya vaccinerna är framtagna med hjälp av modern genteknik och tester på kalvar har varit mycket lovande. Om detta skriver Krister Blodörn i en avhandling från SLU.

Dags för Europas största hästfest i Göteborg

2015-02-19 15:18 CET Svenska Mässan Nästa vecka öppnar en av Europas största livsstilsmässor - EuroHorse på Svenska Mässan i Göteborg. Närmare 80 000 besökare förväntas komma under de fyra dagar som EuroHorse pågår parallellt med Sveriges största årligen återkommande idrottsevenemang, Gothenburg Horse Show.

Räddningscenter för hästar i nöd

2015-02-19 14:57 CET Svenska Hästars Värn Svenska Hästars Värn (SHV) tar hand om hästar som omhändertagits av myndigheterna. Hästar som vanvårdats och övergivits av tidigare ägare. Föreningens stora insamlingssatsning på Eurohorse och under resten av året går till SHV:s planerade räddningscenter, där utsatta hästar kan rehabiliteras både fysiskt och psykiskt.

Ny SLU-rektor föreslagen

2015-02-19 14:21 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Professor Peter Högberg, Umeå föreslås av styrelsen för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) till ny rektor för universitetet efter Lisa Sennerby Forsse, vars mandatperiod upphör den 30 juni i år.

2015-02-19 12:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) redovisar för verksamhetsåret 2014 ett överskott på 173 miljoner kronor. Resultatet kan delvis förklaras av att SLU sålt mark i Uppsala för 98 miljoner kronor. Men universitetet har nu en ekonomi i balans efter ett omställningsarbete där ett 60-tal anställningar avslutats under 2013–2014.

Hälsingestintans färs från gårdsslaktade djur hos Martin & Servera

2015-02-17 10:00 CET Martin & Servera Martin & Servera har i dagarna inlett ett utökat samarbete med Hälsingestintan. Det handlar om att, som första restauranggrossist, kunna erbjuda nötfärs från djur som gårdsslaktats via Hälsingestintans mobila slakteri.

2015-02-12 10:00 CET Hästnäringens Nationella Stiftelse Nu startas Hästnäringens Företagscentrum som ska erbjuda lättillgänglig och kostnadseffektiv utbildning och kompetensutveckling för aktiva och nystartade hästföretag i hela Sverige. Bakom satsningen står Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och LRF Häst, med LRF Konsult och Flyinge som genomförare och samarbetspartners.