Pressmeddelanden

2015-08-28 14:46 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Söndag 30 augusti besöker FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva SLU i Uppsala. I fokus för besöket ligger forskning kring djurhälsa, uthållig animalieproduktion och friska lantbruksdjur med restriktiv användning av antibiotika för att bekämpa antimikrobiell resistens (AMR). AMR är ett strategiskt område på FAO:s agenda.

2015-08-24 09:07 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU The rapidly evolving African biobanks are invaluable for biomedical research because the African population has the greatest genomic diversity on the planet and represents an incredible resource of information to advance fundamental understanding of health and disease.

Flower strips most effective in moderately complex agricultural landscapes

2015-07-30 10:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU It is in moderately complex landscapes that it is most effective to deploy local conservation management measures to enhance biodiversity, such as flowering border zones. The SLU-researcher Mattias Jonsson has together with colleagues from New Zealand, Australia and USA recently published evidence for this in Journal of Applied Ecology.

2015-07-29 10:26 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Ledande forskare inom hästgenomik träffades under förra veckan i Hannover på arbetsmötet 11th Dorothy Russell Havemeyer International Equine Genome Mapping Workshop.

EU uppmanas förbjuda djurförsök för hushållsprodukter

2015-07-27 13:29 CEST Djurens Rätt Den 27 juli inleds en kampanj för att sätta stopp för djurförsök för hushållsprodukter i EU. I Sverige drivs kampanjen av Djurens Rätt.

Lugna kossor mjölkar mer

2015-07-16 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Det finns ett samband mellan mjölkkors personlighet och hur mycket mjölk de producerar. Det visar Louise Hedlund och Hanne Løvlie, forskare vid Linköpings universitet, i en ny studie som publicerats i tidskriften Journal of Dairy Science.

Rikligt med blåbär i Norrland

2015-07-15 12:49 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

KLIMATCERTIFIERADE BÖNOR  – NU ÄR DOM HÄR!

2015-07-15 08:00 CEST Svenskt Sigill De vann hållbarhetsstipendiet 2014 och blir nu Sveriges första odlare av klimatcertifierade bönor i växthus. Växthus som värms upp med förnyelsebara bränslen. Deras förhoppning är att kunna erbjuda konsumenter svenskodlade klimatcertifierade bönor redan från april och ända fram i oktober.

Varma bilar - dödsfälla för hundar

2015-07-03 07:45 CEST Sveland Djurförsäkringar Det har redan inträffat fall i år där hundar avlidit av överhettning i bil. Det är även vanligt att djur som drabbats av värmeslag i bilen får bestående hjärnskador och cirkulationsproblem. Även låga temperaturer kan snabbt bli plågsamma eftersom hundar är mycket mer känsliga för värme än människor.

SLU:s hedersdoktorer 2015 utsedda

2015-07-02 11:59 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sex betydelsefulla forskare blir hedersdoktorer vid SLU i år. Det står klart när universitetets fyra fakulteter har utsett sina hedersdoktorer.