Pressmeddelanden

2015-10-08 09:44 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Ett nytt skogsforskningsprojekt vid SLU i Umeå får drygt 39 miljoner kr från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. En forskargrupp, ledd av professor Torgny Näsholm, hoppas kunna ge en helt ny bild av de nordliga skogarnas kol- och vattencykler. Forskargruppen har identifierat fem olika, men nära sammanlänkade processer, eller brytpunkter som styr skogars produktivitet och vattenförsörjning.

Ny bok: "Grisens historia - så mycket mer än fläsk"

2015-10-08 08:00 CEST Carlsson Bokförlag En engagerad, faktafylld skildring av den svenska grisens kulturhistoria. Här sätts detta mångfasetterade djur in i ett större sammanhang. Grisen och människan har en lång gemensam berättelse. Om härstamning, egenskaper, grisen som jaktgris, tryffelsvin, sällskapsdjur, offerdjur, tamsvin, vildsvin, ollonsvin, skogssvin, grisen som köttdjur och leverantör av skinka och korv och mycket mer.

2015-10-03 11:00 CEST Kungsbacka kommun Kungsbackatraktens biodlarförening är 2015 års vinnare av Kungsbacka kommuns miljöpris. De prisas för att ha gjort en värdefull insats för miljön och spridit kunskap om biodling i närmare 80 år.

Djurens dag på söndag

2015-10-02 13:44 CEST Djurskyddet Sverige På söndag är det inte bara Kanelbullens utan också och framför allt Djurens dag. Det är en internationell dag som firats den 4 oktober sedan 1931.

Genetic findings may preserve threatened buffalo species

2015-10-01 09:55 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Researchers at SLU and Uppsala University have in an international collaboration with IPB and LIPI in Indonesia identified two independent mutations in the MITF gene underlying white-spotted coat colour in the swamp buffalo. The results can be used to preserve the threatened white-spotted buffalo, which is a culturally and economically important domestic animal.

Genetisk upptäckt kan rädda hotad vattenbuffel

2015-09-30 10:13 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Forskare vid SLU och Uppsala universitet har genom ett samarbete med Bogor Agricultural University och Indonesian Institute of Sciences i Indonesien identifierat två oberoende mutationer i MITF-genen som förklarar vit pälsfärg hos vattenbuffeln. Resultaten kan användas för att bevara den utrotningshotade vitfläckiga vattenbuffeln som är ett viktigt husdjur både kulturellt och ekonomiskt.

VI HAR DET NI ÖNSKAR

2015-09-30 09:32 CEST Svenskt Sigill ​81% av konsumenterna i undersökningen (YouGov 2015) ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt att djuren har behandlats väl. Mat som bär märkningen Svenskt Sigill kommer från djuruppfödare som har en god djuromsorg och som arbetat aktivt tillsammans med en veterinär för att ständigt förbättra det förebyggande arbetet för god djurhälsa och därmed behålla sin långa användning av antibiotika.

Vi ser gärna att du är delaktig i rovdjursinventeringen

2015-09-28 13:28 CEST Länsstyrelsen Värmland ​Länsstyrelsen Värmland arbetar ständigt för att underlätta för allmänheten att vara delaktig i rovdjursinventeringen. Den blir både mer effektiv och bättre med allmänhetens hjälp. Länsstyrelsen går nu över från den äldre rapporteringstjänsten Rovobs till nya Skandobs. Med hjälp av appen Skandobs Touch och din mobil kan du nu ta en bild på ett spår och rapportera direkt ifrån skogen.

Professor i hållbara odlingssystem hedersdoktor hos SLU i Alnarp

2015-09-28 08:30 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Ökat miljöskydd till samma kostnad

2015-09-24 14:37 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Hydrologiskt anpassade kantzoner vid avverkning, som följer de blötaste delarna, är billigare per hektar än fasta kantzonsbredder där man lämnar en jämn bård av träd utmed vattnen.