Pressmeddelanden

Bergendahls Food utser både KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött

2015-05-22 22:06 CEST Dalsjöfors Kött AB Under ett välbesökt leverantörsmöte utsåg Bergendahls Food igår traditionsenligt Årets leverantör. Utmärkelsen delas i år av slakterierna KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött med motiveringen att de på ett extraordinärt sätt bidragit till att utveckla bl a City Gross kött- och charkerbjudande.

Pressinbjudan: Landskapslaboratoriets dag i Alnarp

2015-05-22 09:49 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Handel fri från prostitution

2015-05-21 10:01 CEST iou.se Pressmeddelande 2015-05-21 Skapa affärsmöjligheter för företag som tar avstånd från prostitution. Kommuner, landsting, myndigheter och organisationer inom social ekonomi som arbetar mot prostitution och sexuella övergrepp behöver hjälp från leverantörer att nå sina mål.

Digital teknik med drönare och sensorer används i växtodling

2015-05-20 11:18 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Ett större utbildnings- och tillämpningsprojekt av obemannade flygfarkoster (UAV) och sensorteknik inom växtodlingsbranschen inleds i samverkan med Naturbruksskolan Sötåsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utvecklingen av UAV-teknik sker explosionsartat, mer kunskap och kostnadseffektiva tillämpningar för lantbruket är viktigt om tekniken ska kunna användas brett. Projektet är en början.

Ny kunskap om snöleopardernas matvanor kan bidra till att skydda arten

2015-05-18 08:30 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En av de viktigaste orsakerna till att snöleoparden är hotad är att den äter tamboskap, främst getter och får. Men det går att lindra konflikten och skydda snöleoparderna, enligt en nyligen publicerad studie av Örjan Johansson från SLU och hans kollegor. De djur som snöleoparderna tar är ofta de som har halkat efter hjorden – snöleoparderna föredrar egentligen vilda byten.

2015-05-14 00:05 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En genetisk samverkan som kan skydda belgiska vallhundar från att utveckla diabetes har upptäckts i ett projekt som leds av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Hos denna ras hittade forskarna en ny mekanism som reglerar sockerhalten i blodet, styrd av samverkande gener på två olika kromosomer.

2015-05-13 18:32 CEST Kött och Charkföretagen Kina är framtidsmarknaden för svenska livsmedel, främst griskött. Men om den enorma potentialen i den kinesiska marknaden ska kunna utnyttjas måste frågan nu tas på allvar av regeringen. Uppskattningsvis kan cirka 25 miljoner kilo griskött producerat av svenska bönder säljas till i snitt fyra kronor mer per kilo i Kina. Det skulle innebära en inkomstförstärkning på 100 miljoner kronor årligen.

7 av 10 svenskar vill att hönor ska få rätt till utevistelse

2015-05-12 10:00 CEST Djurens Rätt En klar majoritet av svenskarna tycker inte att det ska vara tillåtet att bedriva äggproduktion utan att hönorna får möjlighet att vistas utomhus. Det visar en färsk opinionsundersökning från Djurens Rätt/Demoskop.

Sveriges hundägare utmanar Svenska Akademin: Alla hundar har rätt till ett riktigt hundår

2015-05-12 08:31 CEST Royal Canin Sverige I mitten av april släpptes den senaste upplagan av Svenska Akademins ordlista, vilket inte gick obemärkt förbi på Royal Canin. Ordet ”hundår” är med, men beskrivs fortsatt som något tungt och arbetsamt i akademins ordbok. Något foderföretaget ifrågasätter starkt.

Den kända hästshowen Apassionata åter till Sverige 2016

2015-05-08 09:00 CEST Malmö Arena Den välrenommerade tyska hästshowen Apassionata kommer åter till Sverige i april 2016 med sin nya show ”Den förtrollade spegeln”.