Pressmeddelanden

2014-04-16 17:35 CEST Branschföreningen för onlinespel (BOS) I en artikel i Dagens Industri (16 april) om EU -kommissionens pågående granskning av det svenska spelmonopolet kommenteras regeringens svar till kommissionen av Bob Pernodd, chef på enheten för myndighetsstyrning, statistik och spelreglering på finansdepartementet. De argument som förs fram i såväl regeringens svar till kommissionen som i artikeln är i vissa fall rent felaktiga.

2014-04-16 13:44 CEST Skattebetalarna Landets pensionärer har tappat en femtedel i köpkraft mot löntagare sedan 2006. Rensat för inflation har nettoinkomsten (pension eller lön efter skatt) ökat med 5 procent för pensionären och med 26 procent för löntagaren. Det framgår av en ny rapport från Skattebetalarna.

2014-04-15 09:41 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala kommun döms på nytt att betala straffavgifter för att inte ha ordnat boenden med stöd åt funktionshindrade inom utsatt tid. Den här gången har förvaltningsrätten i två fall fastställt avgifterna till 70 000 respektive 600 000 kronor. Under 2013 dömdes kommunen till sanktionsavgifter på 5,2 miljoner kronor för att ha underlåtit att ordna boenden åt funktionshindrade.

2014-04-10 15:35 CEST FundedByMe I veckan stängde extra bolagsstämman en emission som fulltecknades på en vecka med 200 investerare. Inom några dagar öppnas ytterligare en mindre emission för att alla som signerat för teckning skall kunna vara med i bolaget.

2014-04-10 12:11 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Regeringen meddelar att man skjuter upp införandet av kvotplikten för biodrivmedel, som var tänkt att gälla från 1 maj, för att invänta ett statsstödsgodkännande från EU-kommissionen. Det innebär att det nuvarande systemet med skattebefrielse fortsätter. Bra för klimatet - men fortsatt osäkerhet för branschen, säger Lena Bruce, BioDriv, i en kommentar.

2014-04-10 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Jämfört med ESV:s prognos som publicerades 3 april räknar regeringen med ett betydligt starkare finansiellt sparande för samtliga prognosår. Det förklaras främst av högre skatteintäkter men även av lägre offentliga utgifter. Regeringens prognos för det finansiella sparandet 2014 är 28 miljarder kronor högre än ESV:s prognos.

SD: "Krona för krona gäller för allt

2014-04-09 12:00 CEST Sverigedemokraterna När regeringen presenterar sin vårproposition ligger satsningar på migration återigen i fokus. I ändringsbudgeten för 2014 läggs den absolut största delen av de ökade kostnaderna på fortsatta satsningar på migrationsområdet och totalt under budgetperioden handlar det om närmare 20 miljarder som regeringen väljer att lägga på migration och integration.

Bra att regeringen satsar på skolan men mer behövs

2014-04-09 10:45 CEST Rädda Barnen Med anledning av att finansminister Anders Borg idag lämnar över regeringens vårproposition till riksdagen har Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin följande kommentarer:

2014-04-08 15:28 CEST Inlandsbanan AB I dag tog regeringen beslut om den nationella transportplanen för perioden 2014-2025. Samantaget avsätts 1768 miljoner kronor till Inlandsbanan under perioden vilket är en ökning med 12 % eller 220 miljoner jämfört med nuvarande anslag.

2014-04-08 11:48 CEST Miljöpartiet de gröna i Malmö Miljöpartiet beklagar att regeringen prioriterar nya motorvägar framför spår i den nya nationella planen för infrastruktur som presenteras idag. Inga pengar avsätts till spårvagn i Malmö och Lund, medan 2 miljarder avsätts för ännu en ny motorvägstunnel i Stockholm.