Pressmeddelanden

2015-02-27 10:00 CET Ekonomistyrningsverket Saldot i statens budget för januari 2015 blev ett underskott på 12,4 miljarder kronor.

2015-02-24 07:45 CET FundedByMe Samtidigt som tv programmet Draknästet sändes på TV8 lanserades kampanjen för equity på FundedByMe. En av drakarna på tv visade intresse att investera 200,000:- men visade sig senare ha dragit sig ur. Men på FundedByMe samlade Camilla Östberg in 490,000:- från 54 investerare på ett fåtal timmar.

2015-02-23 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Svalövsbostäder. Från och med den 1 april 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,85 procent. Det är en differentierad uppgörelse mellan 0 och 2 procent.

2015-02-20 10:09 CET Moderaterna i Stockholm Regeringen har beslutat att stoppa den planerade flytten av Diskrimineringsombudsmannen till Rinkeby. Moderaternas lokala företrädare i Rinkeby är mycket kritiska.

​König Jerlmyr (M): Där sprack den rödgröna bostadsbubblan

2015-02-20 09:02 CET Moderaterna i Stockholm I dag presenterade Stockholms handelskammare en rapport som slår hål på myten om att det är möjligt att bygga 50 000 nya bostäder på Bromma flygplats fram till 2030. Förutom att tidsplanen är allt för snäv för att vara realistisk så innebär förslaget en boendetäthet som är dubbelt så hög som på Manhattan.

Joakim Larsson (M): Vänstermajoriteten fortsätter att förhala Nya Slussen

2015-02-19 17:48 CET Moderaterna i Stockholm Ärendet gällande en tillfällig bussterminal under Slussens ombyggnation bordläggs för fjärde gången av vänstermajoriteten. För att säkerställa en fungerande kollektivtrafik under ombyggnationen av Nya Slussen är det nödvändigt att flytta den nuvarande bussterminalen. Slussen har förhaltas tillräckligt länge och återigen stoppas viktiga satsningar på grund av den politiska osämjan inom majoriteten

Så kan svenskarna skydda sina sparpengar mot historiskt låga räntor

2015-02-19 09:58 CET FundedByMe Med minusränta och rekordlåga sparräntor står den svenske spararen inför ett problem: Var ska jag investera och satsa mina sparpengar? På andra sidan står småföretagen och behöver kaptial för att utveckla sitt företag men får inget stöd från sin bank. Kan Daniel Daboczy och teamet bakom FundedByMe lösa denna Gordiska knut?

Timbro rekryterar chefsekonom från Finansdepartementet

2015-02-18 10:15 CET Timbro Jesper Ahlgren, tidigare politiskt sakkunnig på Finansdepartementet, blir chefsekonom på Timbro.

Ny peer-to-business tjänst för svenska företag och nya investeringsmöjligheter för sparare

2015-02-17 10:04 CET FundedByMe FundedByMe lanserar en ny finansiell lösning. Detta peer-to-business verktyg är skräddarsytt för att hjälpa små och medelstora företag att finansiera sin verksamhet genom sk. sociala lån (på engelska loan-based crowdfunding). Den genomsnittliga utlåningsräntan till företagen på FundedByMe skall vara lägre än hos banker och vara en mer flexibel lösning.

2015-02-17 10:03 CET Moderaterna i Stockholm Polismyndigheten har ansökt om tillstånd för kameraövervakning av delar av Tensta centrum (Tenstaplan, tunnelbaneuppgången samt Tenstagången) samt området vid Spånga station. Länsstyrelsen har bifallit ansökan, men Datainspektionen har överklagat beslutet och yrkar att ansökan ska avslås i sin helhet.