Blogginlägg

2015-07-01 15:59 CEST SEKAB I en lagrådsremiss från regeringen framgår att etanolbränslet ED95 inte berörs av den kommande skattehöjningen på förnybara drivmedel den 1 december. Det här är ett litet steg i rätt riktning, men regeringen kan göra betydligt mer för omställningen till en fossilfri fordonstrafik.

2015-06-25 08:55 CEST SEKAB Forskningsföretaget SP Processum har byggt en ny pilotanläggning med hjälp av SEKAB:s teknologi CelluApp®. Anläggningen är en så kallad förbehandlingsreaktor och ger SP Processum större möjligheter att testa metoder för att framställa gröna kemikalier och drivmedel av cellulosarik råvara som träflis eller halm.

2015-06-23 14:55 CEST SEKAB Med etanolbränslet ED95 kan utsläppen av koldioxid från lastbilar minska med nästan 90 procent, jämfört med diesel. Vi vill att fler åkerier och transportköpare ska upptäcka fördelarna med ED95. Det gäller inte minst möjligheterna att minska varutransporternas påverkan på klimatet.

2015-06-23 11:20 CEST SEKAB Vi på SEKAB inleder nu ett samarbete med företagen Terranol och SP för att göra produktionen av andra generationens etanol mer effektiv. Med sänkta kostnader för att framställa den mest klimateffektiva etanolen kan vi snabba på omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Blogg: Från Laststyrning till Efterfrågeflexibilitet

2015-06-17 15:36 CEST Power Circle AB Kan energilager vara den flexibilitet som kunden själv inte är beredd att offra? Power Circle startar nu upp en studie kring potentialen för energilagring på fastighetsnivå. Med hjälp av ett batteri i hemmet kan efterfrågetoppar undvikas, med eller utan att kunden behöver vara flexibel.

2015-06-16 09:14 CEST SEKAB Lastbilarna i Sverige körde 666 000 mil mindre 2014 jämfört med året innan, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser minskade med 57 000 ton. Det visar nya beräkningar som vi på SEKAB har tagit fram baserat på officiell statistik från Trafikanalys.

Blogg: Lätt att ladda rätt

2015-06-12 11:42 CEST Power Circle AB ​Danska myndigheterna för elsäkerhet har nyligen varnat för att det finns vissa risker förknippat med att ladda sin elbil eller laddhybrid i vanliga hushållsuttag, s.k schukokontakter. Uppmärksamheten har fått förare av laddbara fordon och ägare av garageplatser att ställa sig frågorna ”Är det farligt att ladda sin elbil i hushållsuttag?” och ”Hur ska jag då ladda min bil?”.

2015-06-09 10:55 CEST SEKAB Den 9 maj skriver Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson och Svebios vd Gustav Melin på DN Debatt ”Ofattbart att regeringen straffskattar bort etanolen”. De förvånas över att världens största biodrivmedel, med så tydliga klimatfördelar, på senare år behandlas så styvmoderligt av svenska politiker. Vi håller med.

2015-06-05 17:30 CEST Eco By Sweden AB Kvicksilver har längre varit på tapeten i miljöhänseende. Den 1 januari 2015 förbjöds kvicksilvret som ett steg i den miljöstege som EU stakat fram för var och en av medlemsländerna. Offentlig sektor har idag kvicksilver som räcker och blir över för stora miljöförstöringar. Den utfasning inom det offentliga av miljöfarlig belysning är dessutom av historiska mått.

Glädjande att allt fler kunder väljer elavtal

2015-06-05 13:00 CEST Skellefteå Kraft Att se över sitt elavtal blir allt viktigare för svenskarna. Färska siffror från Statistiska Centralbyrån visar att 100 000 färre hushåll har anvisningsavtal i dag jämfört med februari förra året. Det uppger ​Svensk Energi. På Skellefteå Kraft tycker vi att fler borde göra samma sak. Redan idag, säger Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad.