Nyheter

Så dimensionerar man en installation med värmekablar.

2014-04-16 11:13 CEST SEK Svensk Elstandard Den nya standarden SS-EN 62395-2 beskriver hur man konstruerar och installerar system med värmekablar och värmefolier för industrianläggningar och liknande. Den handlar alltså inte i första hand om golvvärme i småhus och lägenheter, även om det på sätt och vis också behandlas.

Energilager

2014-04-10 14:54 CEST SEK Svensk Elstandard Energilager, nytt område för standardisering under uppstart inom IEC.

Möt våra partners: Park & Charge halverar investeringskostnaden för laddstationer

2014-04-10 07:00 CEST Power Circle AB Det råder ingen brist på el för att försörja Sveriges elbilsflotta, men att faktiskt få elen från nätet till bilen blir ofta ett dyrt problem. Nu har företaget Park & Charge tagit patent på en lösning som kan halvera kostnaden för nätbolagen.

Tryckmätare för absoluttryck

2014-04-03 16:11 CEST Kimo Instrument AB MP115 är en kompakt och robust tryckmätare för absoluttryck. Den är noggrann, pålitlig och mycket enkel att använda. Lämpar sig väl för kontroll av atmosfärstryck i laboratorier och tillverkningsmiljöer samt för en mängd olika industriella applikationer. Absoluttryckmätare MP115 levereras med väska och spårbart kalibreringscertifikat.

Fuktlogger och fuktmätare KTH350

2014-04-03 16:03 CEST Kimo Instrument AB Fuktmätare KTH350-A är en noggrann och mångsidig fuktlogger för relativ fuktighet och temperatur. Dessutom har den 1 extra ingång för temperatur eller ström/spänning. Loggern har minneskapacitet för 100 000 mätvärden och startas enkelt med en knapptryckning alternativt tidsinställd start. Mätdata tankas snabbt överfrån fuktlogger till PC via USB-gränssnitt.

Vad är en smart hushållsapparat?

2014-04-03 16:03 CEST SEK Svensk Elstandard Hur avgör man om en hushållsapparat, värmepump eller liknande är ”smart”? IEC har ett förslag!

Temperaturkalibrering

2014-04-02 14:14 CEST Kimo Instrument AB Kimo Instrument utför kalibrering av temperaturmätare. Vi kalibrerar även fuktmätare, tryckmätare, luftflödesmätare, värmekameror Den avancerade kalibreringsutrustningen samt erfaren personal garanterar att kalibreringen utförs korrekt enligt gällande nationella och internationella normer. Kontakta oss för mer information.

Fuktmätare och fuktlogger HD200

2014-04-02 10:56 CEST Kimo Instrument AB HD200 är en noggrann och robust fuktmätare och fuktlogger som mäter relativ fuktighet (%RH) och temperatur. Instrumentet har två ingångar till vilka kan anslutas kombinerade fukt- och temperaturgivare samt separata temperaturgivare (Pt100). Givarna är av s k SMART PRO-typ vilket innebär att när givaren ansluts visas information om senaste kalibrering på displayen.

Livsmedelsanpassad fuktmätare HD150

2014-04-02 10:50 CEST Kimo Instrument AB HD150 är en kompakt och robust fuktmätare (hygrometer) för mätning av relativ luftfuktighet %RH och temperatur. Temperatursensorn är integrerad i fuktgivaren och temperatur- och fuktvärdet visas samtidigt på displayen.

Boon Edam en del av Årets Bygge

2014-04-01 14:00 CEST Boon Edam Sweden AB Årets Bygge lyfter fram exempel på de främsta prestationerna inom byggsektorn som färdigställts under året.
 Priset delades ut i går kväll och vinnaren blev Aula Medica som Akademiska Hus uppfört åt Karolinska Institutet på Campus Solna. Byggnaden är utöver Årets Byggnad även certifierad enligt EU Green Building och Miljöbyggnad, två klassificeringssystem för energieffektiva byggnader.