Nyheter

Smarta lösningar för nätbolag

2015-01-30 08:32 CET Power Circle AB Ett 80-tal representanter från nätbolagen har de senaste veckorna samlats för att ta del av information och erfarenheter av att jobba med smarta lösningar för elnät. Syftet med seminarierna var att kopplat till de nya incitamenten i elnätsregleringen kring elkvalité, elförluster och effektivt utnyttjande av elnäten presentera exempel på tekniker och lösningar som har testats och visat sig fungera.

E.ONs Elmarknadsexpert videobloggar: "Fortsatt låga termins- och spotpriser"

2015-01-29 14:25 CET E.ON Sverige AB I sin nya videoblogg berättar E.ONs elmarknadsexpert Jessica Krook bland annat om hur valutautvecklingen påverkar elpriset.

2015-01-28 12:36 CET E.ON Sverige AB När stormen Egon gjorde entré var E.ON bättre rustade än under stormen Per åtta år tidigare. Sedan 2005 har mer än 30 000 kilometer luftledningar vädersäkrats, varav 80 procent grävts ner.

Industriell processtyrning och smarta elnät toppar

2015-01-27 15:44 CET SEK Svensk Elstandard Inom områdena industriell processtyrning, smarta elnät, medicinteknik och larmsystem fastställdes det flest nya standarder under 2014.

Cycle for Change explained!

2015-01-23 16:10 CET Boon Edam Sweden AB

1,5 miljarder människor har inte tillgång till el

2015-01-23 09:06 CET E.ON Sverige AB

2015-01-20 16:07 CET Modity Energy Trading AB Det stora prisfallet i oljemarknaden har varit ett hett samtalsämne de senaste månaderna. I detta månadsbrev diskuterar vi vad som orsak och verkan samt vad vi tror om prisutvecklingen framöver. Har vi sett den här situationen tidigare? Har OPEC spelat ut sin roll? Vilka är vinnare och vilka är förlorare globalt? Författare är Patric Tengelin, finansiell handlare på Modity.

SMC satsar vidare på Energy Saving

2015-01-20 13:00 CET SMC Pneumatics SMC satsar vidare på Energy Saving och anställer nu ytterligare en person. SMC ser bevarandet av miljön som en av de mest utmanande uppgifterna som mänskligheten står inför och satsar stora resurser på att utveckla nya miljövänliga lösningar och produkter.

2015-01-19 10:35 CET Skellefteå Kraft Energiminister Ibrahim Baylan besöker Skellefteå den 21 januari. På agendan för besöket finns möten och studiebesök hos flera viktiga energiaktörer i Skellefteå kommun, däribland Skellefteå Kraft, Sveriges största kommunala energiproducent. Vi hoppas att energiministers besök också ska ge en fördjupad förståelse för det viktiga arbete som landets kommunala energibolag står för.

Metod för europeisk standardisering inom området smarta elnät presenteras.

2015-01-16 15:08 CET SEK Svensk Elstandard Standardisering för smarta elnät beskrivs i en ny europeisk rapport.