Nyheter

Kundcase: XERVONs unika väderskydd i Visby färdigt

2015-10-07 17:30 CEST XERVON När Gotlands kommun genomför sitt näst största byggprojekt genom tiderna ansvarar XERVONs depå och montörer från Örebro för ett av Sveriges största väderskydd - ett 4 000 kvadratmeter stort väderskydd från HAKI över det som ska bli Wisbygymnasiets helt nya byggnad, Sävehuset.

Läget på elmarknaden oktober

2015-10-06 07:57 CEST Dalakraft Den kraftiga nederbörden i senare delen av september gjorde de nordiska vattenmagasinen välfyllda, och har nu ett rejält överskott. Detta tillsammans med blåsigt väder som gav ökad vindkraftproduktion, varmare temperatur än normalt och kärnkraftverk som är återinsatta i produktion har skapat ett överskott på energi som pressat ner elpriserna.

2015-10-05 11:45 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft har tillsammans med Skellefteå kommun och Polaris sålt flera fastigheter till fastighetsbolaget Diös.

El i gamla hus behöver förnyas

2015-10-02 10:27 CEST Elsäkerhetsverket Äldre elinstallationer i ditt hem kan vara en risk, inte bara på grund av slitage utan också för att ny teknik idag ställer andra krav. En av de stora utmaningarna för elsäkerheten i Sverige idag är att våra elinstallationer inte förnyas i den takt de borde. Elsäkerhetsverket har nu startat ett projekt för att ta fram en strategi för att hantera behovet av förnyad el i äldre bostäder.

Elmässan i Kista – Välkomna till monter M:05!

2015-10-02 07:56 CEST SEK Svensk Elstandard Den 14-15 oktober möter du oss i monter M:05 på Elmässan i Kista - Välkommen!

2015-09-30 13:00 CEST Modity Energy Trading AB I oktober är det omröstning kring kvotplikt och ambitionshöjning i elcertifikatsystemet. Regeringens höstbudget innehåller bl.a. ett utökat stöd till solceller vilket har föranlett diskussioner kring en eventuell kollaps av elcert systemet. Vi ger er här en sammanfattning över status och prisutveckling i elcert systemet samt våra tankar och vår prognos kring framtida utveckling och priser.

Nu byggs fjärrvärmen ut på Jessheim

2015-09-30 08:19 CEST Pemco Energi Pemco Energi är i full gång med byggandet av tre lokala fjärrvärmeanläggningar på Jessheim. På Odelsvägen och på Jessheim Park kommer anläggningarna att vara driftklara redan före jul.

Fler och fler visar intresse av att besöka våra anläggningar

2015-09-30 08:17 CEST Pemco Energi

Energiprestanda för krafttransformatorer

2015-09-25 14:30 CEST SEK Svensk Elstandard Nya standarder anger energiprestanda för små, medelstora och stora transformatorer.

Aktuellt nummer 3/2015 ute nu

2015-09-23 13:49 CEST Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverkets verksjurist Kim Reenaas inleder årets tredje nummer av nyhetsbrevet Aktuellt med tankar kring regler och deras existens. Du kan också läsa om elinstallatören och rallyföraren Carina Hermansson, arbetet med den nya behörighetsreformen, felaktiga eluttag för spisar och robotgräsklippare som orsakar problem för grannar.