Pressmeddelanden

Elolyckor vid spårområden ledde till dödsfall 2014

2015-05-24 21:29 CEST Elsäkerhetsverket Fem personer omkom under 2014 på grund av el och tre förolyckades vid spårområden. Totalt rapporterades 344 elolyckor och 227 tillbud visar Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport. Bland yrkesverksamma uppstår fyra av fem elolyckor i samband med ett felbeteende vid arbete.

Kalmar Energi trädsäkrar kraftlinjen till Kalmar

2015-05-22 10:06 CEST Kalmar Energi För att trygga elleveranserna röjer nu Kalmar Energi ledningsgatan mellan Stävlö och Norrliden där huvudledningen till Kalmar kommer in.

Åsa Romson till Göteborg: Ger regeringens syn på havs- och vattenmiljön

2015-05-22 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Klimat- och miljöminister Åsa Romson är huvudtalare vid årets Havs- och vattenforum i Göteborg den 26-27 maj. Hon kommer att prata på temat ”Målen, makten och miljonerna”. - Jag tror att alla besökare är nyfikna på att höra mer om regeringens ambitioner för den svenska havs- och vattenmiljön. Vi är väldigt glada över att Åsa Romson har möjlighet att delta, säger projektledare Pia Ahnlund.

Sälj din egen el till oss

2015-05-22 07:20 CEST Trollhättan Energi AB Sedan årsskiftet kan du sälja din egenproducerade el till oss om du är elhandelskund hos Trollhättan Energi. Just nu köper vi den energi du själv inte förbrukar för 1,30 kr/kWh. För att kunna sälja elen vidare till oss krävs att du är momsregistrerad.

Örebros energirådgivare vill få fler att installera solel

2015-05-21 13:00 CEST Örebro kommun Örebro kommuns energi- och klimatrådgivare Niklas Jakobsson vill leva som han lär och installerar solel på sin villa. Tillsammans med energieffektiviserande åtgärder vill han visa att det är möjligt att bli självförsörjande på egen energi.

2015-05-21 12:00 CEST Kraftringen Idag inviger vi den nya flispannan i Kraftringens värmeverk i Klippan. Därmed minskar vi koldioxidutsläppen med 2 000 ton per år och gör att fjärrvärmen i Klippan blir helt fossilfri under normal drift. Med den nya pannan tar vi också ett viktigt steg mot ökad leveranssäkerhet och ett på sikt stabilare fjärrvärmepris för våra kunder.

Kul spel lär barnen sopsortera

2015-05-21 10:41 CEST Trollhättan Energi AB ​Tanken med sopspelet är att barn ska lära sig om sopsortering och varför det är viktigt. – Sopspelet funkar lika bra för femåringar som för åttaåringar. Det går att spela på olika svårighetsnivåer. Det kan laddas ner gratis på sopspelet.se eller spelas direkt i webbläsaren, berättar Kenneth Wilson, kommunikatör på Trollhättan Energi.

Fortum Distribution renoverar viktig station i Stockholm

2015-05-21 10:25 CEST Fortum Sverige AB Tiotusentals stockholmare är beroende av den - utan att veta om det. Nu ska Fortum Distributions stora station i Örby få en rejäl ansiktslyftning för framtiden. – I och med den här satsningen ser vi till att stationen även i framtiden kan ge boende, företag och andra trygg och säker el, säger Kenneth Johansson, ansvarig för regionnätet i Stockholm.

Framtidens städer balanserar ekonomisk tillväxt med humana värderingar

2015-05-21 10:22 CEST AkzoNobel Över hälften av världens befolkning bor idag i städer. Prognosen pekar på en fortsatt ökning och Sverige är ett av de länder i västvärlden som ser snabbast urbanisering. I en ny rapport från The Economist och AkzoNobel utforskar oberoende experter hur vi kan tackla urbaniseringens utmaningar och vikten av att inkludera humana värderingar i stadsplaneringen

2015-05-21 10:02 CEST Energimarknadsinspektionen (Ei) Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) överlämnat rapporten ”Funktionskrav på framtidens elmätare” till regeringen. I rapporten föreslår Ei två tillägg i ellagen. Ei föreslår också att myndigheten ska få ta fram föreskrifter som tydligt reglerar vilka funktionskrav som ska införas.