Pressmeddelanden

Lönsamma klimatsmarta transporter – hur gör man?

2015-09-01 15:51 CEST BioFuel Region BioFuel Region och projektet BioGaC samlar Sveriges bästa talare med erfarenhet av hur man får klimatsmarta transporter lönsamma. Möt oss i Örnsköldsvik den 2 september på Arken Konferens under seminariet; "Klimatsmarta transporter i city".

2015-09-01 09:55 CEST Biogas Öst Biogasen antas bidra med en rad olika samhällsnyttor – utöver att vara en förnybar energikälla – men vilka är dessa och hur kan vi mäta och värdera dem? Det ska preciseras i ett nytt projekt under ledning av Biogas Öst i samarbete med övriga regionala biogasorganisationer och Energigas Sverige.

2015-09-01 09:06 CEST Imtech Nordic AB - Triton Fond IV förvärvar 100% av Imtech Nordic. Tidigare en del av Royal Imtech N.V. - Triton avser att göra betydande investeringar i Imtech Nordic för att tillhandahålla en stark ekonomisk plattform för fortsatt framgångsrik utveckling av bolaget - En engagerad företagsledning på plats med bevisat track record. Vilken också ansvarar och borgar för en sömlös övergång av ägarskapet

Sveriges första återbruksgalleria invigd i Eskilstuna

2015-09-01 07:52 CEST Eskilstuna Energi och Miljö AB

2015-08-31 15:25 CEST Gävle Energi Gävle Energisystem AB har skrivit avtal med Inköp Gävleborg om elleverans till Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner med bolag. Värdet på avtalet kan om det nyttjas fullt ut vara värt upp till 200 miljoner kronor.

Vad blir elpriset denna vinter

2015-08-31 14:30 CEST elskling AB Medelspotpriset i juli blev cirka 9 öre/kWh i hela landet, hela 70 procent lägre än juli i fjol (27,5 öre/kWh). Priset steg i augusti och blev cirka 14 öre/kWh för elområde Luleå och Sundsvall samt 16 öre/kWh för Stockholm och Malmö. En analys genomförd av elskling.se pekar på ett elpris omkring 27 öre/kWh* för den kommande vintern.

2015-08-31 10:41 CEST Fortum Sverige AB - ​Nettoomsättningen uppgick till 3 556 MSEK (3 684). - Rörelseresultatet uppgick till 1 041 MSEK (1 125). - Resultatet efter skatt uppgick till 535 MSEK (824). - Försäljningen uppgick till 5 436 GWh (5 389) varav 4 396 GWh (4 461) utgjordes av värme.

Cramo huvudsponsor för Årets bygge

2015-08-31 10:00 CEST Svensk Byggtjänst Cramo går in som huvudsponsor i Årets bygge, tävlingen som sätter ljuset på samhällsbyggnadssektorns mest framgångsrika projekt.

2015-08-31 09:33 CEST Norconsult AB Situationen i Kristianstad är kritisk då man står inför en betydande översvämningsrisk. Norconsult har genom en nyligen avslutad ramavtalsupphandling fått uppdraget att förhindra att staden översvämmas.

Ny VD på GodEl