Pressmeddelanden

Utsläppsmålen utom räckhåll med dagens teknik i basindustrin

2015-10-13 11:24 CEST Chalmers tekniska högskola Visionen om ett Sverige med nära noll utsläpp av växthusgaser år 2050 ligger utom räckhåll utan ett skifte av processteknik i svensk basindustri. Det kan forskare på Chalmers slå fast efter flera år av forskning kring kolintensiv industri i Sverige och Europa. Idag lyfter de frågan i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Träffa BASF på FKG ’s Stora Leverantörsdagen 2015

2015-10-13 10:05 CEST BASF AB BASF:s innovationer inom fordonstekniken har hållbarhet i fokus. I nära samarbete med våra partners utvecklar vi långsiktiga, hållbara helhetslösningar för att möta framtidens utmaningar inom fordonsindustrin. Träffa oss under FKG's Stora Leverantörsdagen 2015 på Lindholmen Conference Center för att höra mer.

Byggnadsvårdens konvent - med spaning på framtiden

2015-10-13 09:14 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Intresset för byggnadsvård växer. Det märktes i Mariestad under början på oktober, då nära 500 personer samlades för att i tre dagar lära sig mer om allt från spiksmide och fönsterrenoveringar till hur man bygger för ett nytt klimat och hur gamla hus kan få nytt liv med hjälp av dataspelsteknologi.

2015-10-13 09:05 CEST Bixia Nu tar vi på Bixia ett nytt avstamp och etablerar ett helt nytt försäljningskontor mitt på Stortorget i Nässjö. Välkommen att medverka på den officiella invigningen torsdag den 15 oktober kl 12.00.

Hållbara investeringar i en växande kommun

2015-10-12 12:16 CEST Linköpings kommun Koalition för Linköping (S, MP, FP) investerar 2016-2017 kraftfullt på miljö- och samhällsbyggnadsområdet. Med ökad takt i bostadsbyggandet tas krafttag för att bygga bort bostadsbristen, fler Linköpingsbor ska kunna välja cykeln i första hand och en historisk satsning görs på klimatet genom investeringar i förnyelsebar energi.

2015-10-12 09:59 CEST Biogas Öst Vad kan du om världens smartaste drivmedel? Den 14 oktober arrangeras ett seminarium i Stockholm för journalister och politiker. Kom och få inspiration till nyhetsartiklar och politik för en fossilfri cirkulär ekonomi.

2015-10-12 08:43 CEST Hörby kommun På torsdag 15 oktober arrangerar Hörby kommun informationsmöte för allmänheten. Under kvällen berättar kommunens politiker och tjänstemän mer om översiktsplanen och de ändringar som gjorts efter samrådet 2014.

Empower lanserar tjänstepaket som kan förändra svenska energimarknaden

2015-10-12 08:40 CEST Empower Som första bolag i Sverige lanserar Empower nu ett heltäckande tjänstepaket för energibolag, från mätare till pengar, som kommer effektivisera kundernas kärnverksamhet och sänka deras kostnader.

eGain etablerar sig i Tyskland - öppnar kontor i Berlin.

2015-10-12 08:00 CEST eGain Sweden AB I januari 2015 förvärvade eGain samtliga tillgångar i Ecofective AB:s konkursbo. Sedan dess har arbetet pågått att hjälpa de fastighetsägare som drabbades av konkursen, både i Sverige och i Tyskland, med att säkerställa drift och energibesparing. Detta framgångsrika arbete har medfört en fortsatt expansion i Tyskland för eGain, som nu startar upp ett dotterbolag med säte i Berlin.

Hur bedömer man samhällsnyttan vid vindkraftsetablering?

2015-10-12 08:00 CEST Högskolan i Gävle Energimyndigheten har beviljat 1,2 miljoner till ett projekt där en forskargrupp vid Högskolan i Gävle ska utveckla modeller att användas som beslutsstöd vid bedömning av samhällsnyttan av vindkraftsetablering. - Vid Högskolan i Gävle bedrivs forskning om beslutsfattande ur ett brett perspektiv.