Pressmeddelanden

2014-07-28 08:00 CEST Södersjukhuset AB Södersjukhuset är först i landet med att starta en mottagning som vänder sig till unga HBTQ-personer som behöver testning, undersökning, stöd och samtal. Bland annat vill man nå den utsatta gruppen transpersoner. Målet är att förebygga sexuell ohälsa och att personer riskerar att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar.

Livräddande operationer under enkla förhållanden i Sydsudan

2014-07-03 06:30 CEST Röda Korset Röda Korset har haft fyra medarbetare på plats i Sydsudan, som jobbat med sjukvård i fält, vatten- och sanitetsfrågor och samarbete med Sydsudans Röda Kors. En av delegaterna, Peter Andersson återvänder hem på fredag, efter sju veckor som kirurg i landet. Han har jobbat under mycket tuffa förhållanden. Den humanitära situationen är svår och en koleraepidemi gör läget än värre.

Fernströmpris för folkhälsoforskning i fattiga länder

2014-06-18 10:48 CEST Umeå universitet Nawi Ng tilldelas 2014 års upplaga av skeppsredare Erik K. Fernströms pris till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”.

The first in vitro molecular diagnostic test that can help diagnose early-stage endometrial cancer

2014-06-02 09:36 CEST Bioglan AB GynEC®-DX is the first in vitro diagnostic test based on molecular analysis of uterine aspirate samples. GynEC®-DX identifies the absence of Type I and Type II cancer, and pre-neoplastic lesions in complex hyperplasia with atypia.

Det första in vitro molekulära diagnostiska testet för att diagnostisera endometriecancer i tidigt stadium

2014-06-02 09:26 CEST Bioglan AB GynEC®-DX är det första in vitro diagnostiska testet baserat på molekyläranalys av prov från livmodersekret. GynEC®-DX identifierar frånvaro av typ I och typ II cancer, och pre-neoplastiska skador vid komplex hyperplasi med atypi.

2014-05-23 11:01 CEST Uppsala universitet Varje år dör cirka två miljoner barn på grund av diarréer och undernäring runt om i världen. I samband med en större internationell vetenskaplig konferens om två vanliga parasiter som orsakar dessa diarrésjukdomar, arrangeras ett minisymposium som vänder sig till allmänheten.

Smärta behandlas med kraften i chili

2014-05-15 09:47 CEST Bioglan AB I tusentals år har människan sökt efter sätt att bota och behandla sjukdomstillstånd och ofta ligger svaren på sjukdomars gåtor gömda i naturen, rakt framför våra ögon. Genom forskning har man lyckats tämja styrkan i chilin för behandling av olika smärttillstånd.

Klarläggande angående SP:s test av bergvärmepumpar 2012-2013

2014-05-02 14:41 CEST Daikin Sweden AB

Hoppas reducera dödligheten i malaria

2014-04-22 09:17 CEST KTH Enligt WHO tog malaria 627 000 människoliv år 2012, till största delen från barn under 5 år. Nu har forskare vid bland annat KTH kommit underfund med hur man skulle kunna särskilja patienter med en lättare form av malaria från de som utvecklar betydligt svårare och mer dödliga varianter. I förlängningen kan forskningsresultatet innebära både att liv kan räddas och mindre mänskligt lidande.

Svenska Röda Korset stödjer insatser för att stoppa spridning av ebola i Guinea

2014-04-15 15:13 CEST Röda Korset Den 21 mars konstaterades ett ebolautbrott i Guinea i Västafrika. Sedan dess har fler än 100 personer dött i Guinea och 12 i grannlandet Liberia. Därutöver beräknas 90 ha smittats och ytterligare 157 personer misstänks vara smittade. IFRC vädjar nu till nationella rödakorsföreningar att bidra med nio miljoner kronor för att stödja Guineas Röda Kors att stoppa fortsatt smittspridning.