Pressmeddelanden

EU godkänner Harvoni: Nu kan en tablett om dagen bota hepatit C

2014-11-19 08:27 CET Gilead Sciences EU-kommissionen har beslutat att godkänna Harvoni, en tablett för behandling av hepatit C. I de studier som ligger till grund för godkännandet ledde behandling med Harvoni till bot hos mellan 94 och 99 procent av patienterna. – Det här är en verklig innovation, säger professor Ola Weiland, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och en av landets ledande experter på hepatit C.

Lions hjälper de som drabbats av ebola-epidemin

2014-11-03 14:45 CET Lions Clubs International Lions genom dess internationella hjälpfond LCIF skänker pengar för att hjälpa människor som drabbats av ebola-epidemin. LCIF bidrar med 1,3 miljoner svenska kronor, till att börja med. Till detta bidrar Sveriges Lions med 270 000 svenska kronor.

Umeåforskare kastar nytt ljus över dödsorsaker i utvecklingsländer

2014-10-29 17:04 CET Umeå universitet Världshälsoorganisationen, WHO, och INDEPTH-nätverket publicerar i dag resultaten från den största datainsamlingen någonsin om hälsa och dödsfall i länder i Afrika och Asien, där detta tidigare inte har registrerats. Peter Byass, professor i global hälsa vid Umeå universitet, är en av de forskare som har varit delaktiga i arbetet.

Röda Korset intensifierar kampen mot ebola

2014-10-28 08:00 CET Röda Korset Svenska Röda Korset stödjer Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens (IFRC) appeller för att bekämpa det pågående ebolautbrottet i Liberia, Sierra Leone och Guinea med 15 miljoner kronor. Detta utöver de 2,8 miljoner kronor som man redan stött insatsen med och de 10 miljoner kronor i långsiktigt stöd till Liberias Röda Kors som nu till stora omfördelats till att bekämpa ebola.

2014-10-27 09:01 CET Uppsala universitet EU har tagit ett avgörande initiativ för att tackla det ökande globala problemet med antibiotikaresistens. Genom en stor satsning med både privata och offentliga medel lanseras idag projektet DRIVE-AB (Driving Reinvestment in R&D and Responsible Antibiotic Use), där Uppsalaforskare har en viktig roll.

Direktsändning ”End polio now: Make History Today”

2014-10-23 23:07 CEST Rotary Sverige Direktsändning ”End polio now: Make History Today” 24 oktober - den internationella poliodagen, (kl. 01:30 den 25 oktober, svensk tid) på: http://ow.ly/A7OKy. Rotary uppmärksammar den internationella poliodagen med ett evenemang som sänds live och inkluderar en global statusuppdatering om kampen för att utrota polio. Evenemanget sänds från Chicago med Jeffrey Kluger tidningen TIME som värd.

Frälsningsarmén utökar sina katastrofinsatser i Liberia.

2014-10-22 17:34 CEST Frälsningsarmén Frälsningsarmén har beslutat att omgående öka sina katastrofinsatser mot spridningen av ebola i Liberia. Från Frälsningsarmén i Sverige skickar vi idag USD 25 000 samtidigt som en insamling startas. ”Frälsningsarmén har sedan länge en stark närvaro i Liberia och kan därför delta i kampen mot ebola", säger Hanna Brandvik, ansvarig för Internationell Utveckling, Frälsningsarmén i Sverige.

2014-10-13 12:07 CEST Residensportalen AB Residensportalen skänker 5% av sin webbförsäljning under oktober, november och december 2014 till Läkare Utan Gränsers arbete mot Ebolasmittan. Då läget är akut så kommer donationer ges månadsvis för att snabbt bidra till deras insatser i realtid.

Defekt gen gör diarrévaccin odugligt

2014-10-09 15:04 CEST Linköpings universitet (LiU) Rotavirus orsakar varje år en halv miljon dödsfall i diarréer bland barn i utvecklingsländer, och de vacciner som finns ger dåligt skydd. Orsaken kan vara en utbredd genetisk resistens hos barnen, visar virologiforskare vid Linköpings universitet.

Skotvätt för sjukhus och andra hygienkrävande miljöer

2014-10-09 09:38 CEST JAFO AB Skotvätt MA01 - är en ny produkt från JAFO AB Skor som används i t.ex. operationssalar, akutmottagningar, förlossningsavdelningar, veterinärmottagningar och laboratorier blir nersmutsade av t.ex. blodstänk, fostervatten, kroppsvätskor eller dylikt. Även ambulanspersonal och polis har behov av skorengöring.