Nyheter

TCO startar ny tankesmedja

2015-04-14 09:38 CEST Finansförbundet Nu är det klart att TCO tillsammans med de 14 TCO-förbunden startar en ny tankesmedja. Målsättningen är tankesmedjan ska ha en ledande roll i den svenska samhällsdebatten och idéutvecklingen i frågor som rör tjänstemännens framtida utmaningar på arbetsmarknaden. Den fackliga tankesmedjan blir den första av sitt slag i Sverige som är partipolitiskt obunden.

Debattreplik: Långa uppdrag avgörande för bemanningsföretagen

2015-03-30 12:48 CEST Bemanningsföretagen På ekuriren.se replikerar förbundsdirektör Henrik Bäckström på en debattartikel från IF Metall. De verkar överväga en stor kursändring där bemanningsbranschen och dess anställda ska marginaliseras till korta uppdrag. Möjligheten till långa kunduppdrag möjliggör långa anställningsförhållanden, skriver Bäckström. Är normen korta uppdrag blir följden naturligtvis korta anställningar.

EU-domstolen; bemanningsjobb får inte begränsas

2015-03-27 13:08 CET Bemanningsföretagen Medlemsstaterna måste säkra att oskäliga hinder vid inhyrning av bemanningspersonal inte förekommer: Europeiska unionens domstol (EU-domstolen), har den 17 mars 2015 (C-533/13) kommit med den första domen gällande tolkningen av Artikel 4:1 i Bemanningsdirektivet.

Debatt: Gemensamt avtal grunden för bemanningsbranschen

2015-03-27 09:42 CET Bemanningsföretagen Den svenska bemanningsmodellen är unik med sitt lönesystem och sina fasta anställningar. Att LO-förbunden tecknat gemensamt kollektivavtal har varit en förutsättning, skriver Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen, på arbetet.se

Personalpooler är inte bemanningsföretag

2015-03-26 15:01 CET Bemanningsföretagen Debattartikel i tidningen Journalisten 2015-03-26 I Journalistens ledare den 12 feb 2015 skriver Helena Giertta om olika företeelser och begrepp på arbetsmarknaden. Beklagligtvis finns det en viss otydlighet om vad bemanningsföretag är och hur det är att vara anställd i ett sådant. Vi ser att det är viktigt att visa på skillnaderna mellan koncerninterna bemanningspooler och bemanningsföretag.

Nordea Banking Sweden tilldelades Anna-priset för bästa jämställdhetsarbete 2014

2015-03-25 09:18 CET Finansförbundet Anna-priset för 2014-års bästa jämställdhetsarbete delades ut till Nordea Banking Sweden för projektet 50/50. Målet med projektet är att uppnå god balans mellan könen i alla arbetsgrupper. Ett projekt som redan efter 12 månader har gett resultat.

Finansförbundet har två motioner på TCO-kongressen

2015-03-18 13:21 CET Finansförbundet I början av maj håller TCO kongress. Ett 50-tal ombud ska stärkas och inspireras. Dagarna kommer också att innehålla formalia som att svara på motioner. Två av motionerna kommer från Finansförbundet.

61 miljoner i jobb genom bemanningsföretag

2015-03-04 12:03 CET Bemanningsföretagen 61 miljoner personer får årligen tillträde till arbetsmarknaden via bemanningsföretag. På ett år har branschen i världen vuxit med 10 procent. I Sverige sätter bemanningsbranschen 172 000 personer i jobb varje år. Däremot är tillväxttakten lägre i Sverige än i världen.

Gränsöverskridande samarbete stärker finansfacken inom Barclays bank

2015-02-18 11:58 CET Finansförbundet Barclays bank är en av världens största banker. Fackförbund i sju afrikanska länder samarbetar nu för att stärka facken och få en bättre förhandlingsposition gentemot storbanken. Finansförbundet stöder projektet via sitt biståndsarbete.

Global aktionsdag för strejkrätten

2015-02-17 15:54 CET Finansförbundet Rätten till strejk är ett av fackförbundens viktigaste vapen. Kommer man inte överens med arbetsgivaren om schysta arbetsvillkor på andra sätt kan strejken vara sista utvägen. Denna rätt uppmärksammas genom aktionsdagen för strejkrätten runt om i världen den 18 februari.