Nyheter

EU-domstolen; bemanningsjobb får inte begränsas

2015-03-27 13:08 CET Bemanningsföretagen Medlemsstaterna måste säkra att oskäliga hinder vid inhyrning av bemanningspersonal inte förekommer: Europeiska unionens domstol (EU-domstolen), har den 17 mars 2015 (C-533/13) kommit med den första domen gällande tolkningen av Artikel 4:1 i Bemanningsdirektivet.

Debatt: Gemensamt avtal grunden för bemanningsbranschen

2015-03-27 09:42 CET Bemanningsföretagen Den svenska bemanningsmodellen är unik med sitt lönesystem och sina fasta anställningar. Att LO-förbunden tecknat gemensamt kollektivavtal har varit en förutsättning, skriver Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen, på arbetet.se

Personalpooler är inte bemanningsföretag

2015-03-26 15:01 CET Bemanningsföretagen Debattartikel i tidningen Journalisten 2015-03-26 I Journalistens ledare den 12 feb 2015 skriver Helena Giertta om olika företeelser och begrepp på arbetsmarknaden. Beklagligtvis finns det en viss otydlighet om vad bemanningsföretag är och hur det är att vara anställd i ett sådant. Vi ser att det är viktigt att visa på skillnaderna mellan koncerninterna bemanningspooler och bemanningsföretag.

Finansförbundet har två motioner på TCO-kongressen

2015-03-18 13:21 CET Finansförbundet I början av maj håller TCO kongress. Ett 50-tal ombud ska stärkas och inspireras. Dagarna kommer också att innehålla formalia som att svara på motioner. Två av motionerna kommer från Finansförbundet.

61 miljoner i jobb genom bemanningsföretag

2015-03-04 12:03 CET Bemanningsföretagen 61 miljoner personer får årligen tillträde till arbetsmarknaden via bemanningsföretag. På ett år har branschen i världen vuxit med 10 procent. I Sverige sätter bemanningsbranschen 172 000 personer i jobb varje år. Däremot är tillväxttakten lägre i Sverige än i världen.

Gränsöverskridande samarbete stärker finansfacken inom Barclays bank

2015-02-18 11:58 CET Finansförbundet Barclays bank är en av världens största banker. Fackförbund i sju afrikanska länder samarbetar nu för att stärka facken och få en bättre förhandlingsposition gentemot storbanken. Finansförbundet stöder projektet via sitt biståndsarbete.

Global aktionsdag för strejkrätten

2015-02-17 15:54 CET Finansförbundet Rätten till strejk är ett av fackförbundens viktigaste vapen. Kommer man inte överens med arbetsgivaren om schysta arbetsvillkor på andra sätt kan strejken vara sista utvägen. Denna rätt uppmärksammas genom aktionsdagen för strejkrätten runt om i världen den 18 februari.

Senast nytt från Bemanningsbranschen (se videon!) - Bemanningsindikatorn Q1 2015 - Våt filt ger dödläge på arbetsmarknaden

2015-02-17 13:58 CET Bemanningsföretagen ​Senast nytt från Bemanningsbranschen – i Bemanningsindikatorn ser vi den bild som bemanningsföretagen har på den kommande utvecklingen på arbetsmarknaden. Se och hör förbundsdirektör Henrik Bäckström kommentera bilden av arbetsmarknaden. "Det ligger en våt film över arbetsmarknaden".

Vägen in på arbetsmarknaden via bemanningsföretag – informationspaket till unga via yrkesvägledare

2015-02-12 11:39 CET Bemanningsföretagen För många unga går första kontakten med arbetsmarknaden via ett bemanningsföretag. Alla skolungdomar känner inte till vilka möjligheter som finns och vad ett bemanningsföretag är. Därför genomförs nu en rikstäckande informationskampanj riktad till alla yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet.

Förhandlingarna med BAO fortsätter

2015-02-10 11:45 CET Finansförbundet Avtal2015: Avtalsförhandlingarna mellan Finansförbundet och BAO fortsätter. Som tidigare rapporterats är det framför allt frågan om individgarantier som delar parterna. Finansförbundet kräver individgarantier på anständiga nivåer. Arbetsgivarna hänvisar till den låga inflationen.