Nyheter

2015-05-13 13:27 CEST Arbetslivsresurs Nu startar även Arbetslivsresurs upp sin verksamhet i Norge vilket innebär att Arenakoncernens samtliga bolag nu finns etablerade i både Sverige och Norge.

Debattreplik: IF Metall utmanar den svenska bemanningsmodellen

2015-05-08 14:26 CEST Bemanningsföretagen ​Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall, föreslår att bemanningsanställda maximalt ska vara inhyrda tolv månader för att sedan erbjudas tillsvidareanställning hos industriföretaget. Min bedömning sammantaget blir att IF-Metalls förslag på sikt kommer att minska tryggheten på arbetsmarknaden.

Lena Hallengren gäst i nya Lärarpodden

2015-05-08 11:18 CEST Lärarnas Riksförbund Lena Hallengren är Socialdemokrat, utbildad lärare och idag ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Hör hennes historia om varför hon utbildade sig till lärare och hur hon vill förbättra möjligheterna för unga att gå från utbildning till jobb.

Barclays kan bli första arbetsgivare att betala levnadslön globalt

2015-04-28 16:04 CEST Finansförbundet Banken Barclay har åtagit sig att betala levnadslön till sin personal i Storbritannien och är nu också beredda att diskutera möjligheten till ett globalt initiativ som omfattar alla anställda. Frågan drivs i samarbete med UNI, Union Network International, där Finansförbundet är medlem

TCO startar ny tankesmedja

2015-04-14 09:38 CEST Finansförbundet Nu är det klart att TCO tillsammans med de 14 TCO-förbunden startar en ny tankesmedja. Målsättningen är tankesmedjan ska ha en ledande roll i den svenska samhällsdebatten och idéutvecklingen i frågor som rör tjänstemännens framtida utmaningar på arbetsmarknaden. Den fackliga tankesmedjan blir den första av sitt slag i Sverige som är partipolitiskt obunden.

Debattreplik: Långa uppdrag avgörande för bemanningsföretagen

2015-03-30 12:48 CEST Bemanningsföretagen På ekuriren.se replikerar förbundsdirektör Henrik Bäckström på en debattartikel från IF Metall. De verkar överväga en stor kursändring där bemanningsbranschen och dess anställda ska marginaliseras till korta uppdrag. Möjligheten till långa kunduppdrag möjliggör långa anställningsförhållanden, skriver Bäckström. Är normen korta uppdrag blir följden naturligtvis korta anställningar.

EU-domstolen; bemanningsjobb får inte begränsas

2015-03-27 13:08 CET Bemanningsföretagen Medlemsstaterna måste säkra att oskäliga hinder vid inhyrning av bemanningspersonal inte förekommer: Europeiska unionens domstol (EU-domstolen), har den 17 mars 2015 (C-533/13) kommit med den första domen gällande tolkningen av Artikel 4:1 i Bemanningsdirektivet.

Debatt: Gemensamt avtal grunden för bemanningsbranschen

2015-03-27 09:42 CET Bemanningsföretagen Den svenska bemanningsmodellen är unik med sitt lönesystem och sina fasta anställningar. Att LO-förbunden tecknat gemensamt kollektivavtal har varit en förutsättning, skriver Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen, på arbetet.se

Personalpooler är inte bemanningsföretag

2015-03-26 15:01 CET Bemanningsföretagen Debattartikel i tidningen Journalisten 2015-03-26 I Journalistens ledare den 12 feb 2015 skriver Helena Giertta om olika företeelser och begrepp på arbetsmarknaden. Beklagligtvis finns det en viss otydlighet om vad bemanningsföretag är och hur det är att vara anställd i ett sådant. Vi ser att det är viktigt att visa på skillnaderna mellan koncerninterna bemanningspooler och bemanningsföretag.

Nordea Banking Sweden tilldelades Anna-priset för bästa jämställdhetsarbete 2014

2015-03-25 09:18 CET Finansförbundet Anna-priset för 2014-års bästa jämställdhetsarbete delades ut till Nordea Banking Sweden för projektet 50/50. Målet med projektet är att uppnå god balans mellan könen i alla arbetsgrupper. Ett projekt som redan efter 12 månader har gett resultat.