Nyheter

Brist på digitala läromedel i skolan

2014-11-20 11:19 CET Lärarnas Riksförbund IT i undervisningen ökar i snabb takt. Drygt en tredjedel av lärarna använder nu IT i de flesta av sina lektioner. Men när det gäller IT-baserade läromedel är missnöjet stort. Det visar en undersökning som Tidningen Skolvärlden gjort.

Kollektivavtal ger möjlighet att påverka

2014-11-19 13:01 CET Finansförbundet Glenn Axelsson är förbundsstyrelseledamot och även vice ordförande i klubben på Forex bank. På mindre än tio år har klubben tillsammans med klubben för dotterbolaget X-change växt från ett 50-tal medlemmar till över 600 stycken. Med kollektivavtalet som tecknades har en hel del förbättrade villkor tillkommit, som rätten att få vara med och bestämma.

Även finansanställda har rätt till trygga villkor

2014-11-14 15:32 CET Finansförbundet Just nu pågår en strejk på elva av företaget Svea Exchanges växlingskontor i Stockholm. Finansförbundet har utlyst strejken eftersom arbetsgivaren vägrar att teckna kollektivavtal för sina anställda. Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius skriver om vanföreställningen att alla som jobbar inom finansbranschen har höga löner och goda arbetsvillkor.

Ny vision ska föra arkitekturen framåt

2014-11-11 08:56 CET Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter höll förbundsstämma i helgen den 8–9 november. Där klubbades en ny vision och fyra långsiktiga mål som är ryggrad i ett verksamhetsprogram för de kommande två åren. Stämmans tema var framtidens arkitekt.

- Det känns viktigt med kollektivavtal

2014-11-07 14:57 CET Finansförbundet Vi har pratat med två anställda på Svea Exchange som inte själva är fackligt aktiva men som ändå tycker att tryggheten i ett kollektivavtal känns viktig. Ingen av dem vi har pratat med vill ställa upp med namn och bild, bland annat av rädsla för hur arbetsgivaren ska reagera. Därför har vi gett dem fingerade namn.

Strejk för schysta villkor

2014-11-07 11:54 CET Finansförbundet Idag står det strejkvakter utanför elva av Svea Exchanges växlingskontor i Stockholm. Det är Finansförbundet som strejkar för att de anställda ska få samma schysta villkor som övriga finansbranschen.

Ulrika Boëthius omvald som vice ordförande i NFU

2014-11-05 15:44 CET Finansförbundet Den 23 oktober valde NFUs högsta beslutande organ, Unionsrådet, Michael Budolfsen till ordförande för NFU samt Ulrika Boëthius till vice ordförande. Båda valdes på två år.

2014-11-03 10:19 CET Bemanningsföretagen Auktorisationen av Bemanningsföretagens medlemmar ger en bransch med ordning och reda och sunda affärer. Utfallet från auktorisationsnämndens senaste möte resulterade i förändringar för ett antal företag. Auktorisationsarbetet resulterar i att 5 företag utesluts och 22 får auktorisation.

2014-10-29 16:02 CET Finansförbundet Finansförbundet och Svea Exchange har idag, den 29 oktober, kommit överens om att förutsättningslöst fortsätta diskussionerna om villkor och kollektivavtal för de anställda på företaget. Detta innebär att det strejkvarsel som Finansförbundet tidigare lagt skjuts upp.

Ökad ungdomsarbetslöshet efter slopad reduktion av sociala avgifter

2014-10-27 09:46 CET Bemanningsföretagen Borttagandet av reduktionen av sociala avgifter för ungdom kommer att ge färre antal ungdomar i jobb. En väl fungerande instegsväg för ungdomar till arbetsmarknaden tas bort. Samtidigt tas även en effektiv exitväg från arbetsmarknaden bort då de sociala avgifterna för äldre personer höjs, vilket resulterar i färre äldre personer är aktiva på arbetsmarknaden.