Pressmeddelanden

X-ets konstverk tillbaka efter rengöring

2015-05-26 13:00 CEST Higab Sven X-et Erixons monumentala bildväv Melodier vid torget hängs upp igen i Göteborgs Konserthus 28 maj efter att i drygt två månader varit ivägskickad på rengöring och restaurering.

Bygge igång för avancerad forskningsanläggning i Alnarp

2015-05-26 09:10 CEST Akademiska Hus Den nya forskningsanläggningen Biotronen ska ge Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) en ny profilbyggnad på Campus Alnarp och möjlighet för universitetet att ytterligare stärka sin världsledande forskning kring växtodling.

Nordic PM får nytt tekniskt förvaltningsuppdrag av Nordic Real Estate Partners

2015-05-25 13:00 CEST Nordic PM Nordic PM och NREP har ingått avtal avseende teknisk förvaltning av NREPs förvaltade fonder i Sverige.

Fokus på 0 allvarliga olyckor

2015-05-25 11:48 CEST Veidekke i Sverige Den 1 juni inleds Veidekkes årliga HMS*-vecka. En vecka där alla som arbetar i och med Veidekke sätter strålkastarljuset lite extra lite extra på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Målet är att på sikt skapa helt skadefria arbetsplatser. Det är en tuff utmaning men absolut möjligt att uppnå med ett personligt ansvar och engagemang från alla.

MKB Fastighets AB omvandlar lokaler till bostäder

2015-05-25 08:00 CEST MKB Fastighets AB Behovet av nya bostäder i Malmö är stort. MKB Fastighets AB har som mål att möjliggöra färdigställande av 500 nya bostäder per år. Under 2015 och 2016 är avsikten att bolagets ordinarie nyproduktion kompletteras med ombyggnation av lokaler till bostäder, inredning av vindar samt en upphandling av modulbostäder. Flera av bolagets kontor i Rosengård byggs om till bostäder.

Satsning på nybyggnation i Arboga - kommunen erbjuder attraktiv mark till sänkta priser under 1,5 år

2015-05-22 09:23 CEST Arboga kommun Arboga kommun erbjuder nu attraktiv mark för bostäder, industri och handel till sänkta priser för att stimulera nybyggnation i kommunen. Erbjudandet gäller under ett och ett halvt år och innebär att all planlagd mark kostar 50 kronor kvadratmetern.

2015-05-21 16:47 CEST Corporate Classifieds (Bolagsplatsen.se, Lokaler.nu, Hyresdata.se) Bolagsplatsen.se, dotterbolag till Corporate Classifieds AB, expanderar och har anställt en ny Key Account Manager. Vi välkomnar Emma Albertsson till Bolagsplatsen!

Hållplats för framtidens elektrifierade kollektivtrafik invigd i Göteborg

2015-05-21 12:15 CEST Akademiska Hus I dag, torsdagen den 21 maj, invigde Göteborg Energi, Akademiska Hus och IMCG/Tysta Offentliga Rum en av de två hållplatser för elbusslinje 55 där bussarna laddas med grön förnybar el. Linje 55 (ElectriCity) kommer att trafikera sträckan Chalmers-Lindholmen med trafikstart den 15 juni. Hållplatsen som invigdes ligger på Svens Hultins plats på Chalmersområdet.

Nybyggnad med park för fler gröna mötesplatser på KTH Campus

2015-05-21 09:31 CEST Akademiska Hus När Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH i Stockholm växer och utvecklas investerar Akademiska Hus 193 miljoner kronor i nya lokaler på området. Som ett led i att göra campus mer levande och hållbart skapas också solceller på taket och en terrasserad park i direkt anslutning till huset.

Det kyliga vädret lockar till bostadsköp utomlands

2015-05-21 08:00 CEST Bovision AB