Pressmeddelanden

Sam Manaberi utsedd till Årets sociala entreprenör

2015-10-07 16:44 CEST TRINE

Groth & Co finns på plats hos Minc i Malmö

2015-10-07 09:16 CEST Groth & Co ​Immaterialrättsrådgivarna Groth & Co intar plats på inkubatorn Minc i Malmö. Från och med 1 oktober 2015 kommer Groth & Co att finnas på plats på Minc några dagar i veckan. Satsningen är ett steg i Groth & Co’s ökade närvaro i den expansiva Öresundsregionen.

10 miljoner till klimatsmarta husbyggen

2015-10-07 07:30 CEST Almis mediarum Byggföretaget IsoTimber har tagit in 10 miljoner kronor från Ekonord Invest och Almi Invest. Investeringen ska hjälpa IsoTimber igenom den starka expansionsfas som den snabbt ökande efterfrågan lett till. – Vi ska försöka tredubbla omsättningen under nästa år, säger vd Mikael Östling.

Monyx förvärvar majoriteten i Norrfinans & Försäkring AB

2015-10-06 12:58 CEST Monyx Financial Group Monyx Financial Group AB har förvärvat majoriteten av aktierna i Norrfinans & Försäkring AB, som är ett väletablerat fristående försäkringsförmedlarbolag med verksamhet i Norrbotten. Genom förvärvet vill Monyx bidra till att Norrfinans blir en ännu starkare aktör i norra Sverige.

2015-10-06 09:40 CEST Keystone Advisers Alstom Transport acquires Motala Train from Motala Verkstad Group. Motala Train specialises in refurbishment, heavy maintenance and repair of passenger trains. Keystone Advisers advised the seller in the transaction.

2015-10-06 08:20 CEST Entropics Asset Management AB ​Entropics Asset Management etablerar representation i Finland i syfte att stärka dialogen med finländska institutionella investerare. Mika Mäkinen, med lång bakgrund som chefsaktuarie och verkställande direktör i flera bolag i försäkringsbranschen, blir Entropics representant i Finland genom sitt bolag Helsingin Aktuaarikonsultointi Oy.

2015-10-03 07:30 CEST Almis mediarum Almi och NyföretagarCentrum utser Årets Mentorer: Årets Mentorer i Norrbotten utsedda Luleåföretagaren Peder Hansson har utsetts till Årets Mentor i Norrbotten i kategorin befintliga företag. Till Årets Mentor i kategorin blivande företagare har utsetts Hans Sammelin.

Photocat A/S förlänger anmälningstiden för teckning av aktier inför notering på Nasdaq First North

2015-10-01 13:52 CEST Redeye AB Mot bakgrund av det stora intresset från investerare och media i samband med biltillverkares hantering av kväveoxidutsläpp (NOx), meddelar idag Photocat att man beslutat att förlänga anmälningstiden inför noteringen på First North. Photocat är verksamt inom luftrening av kväveoxider (NOx) och lättflyktiga organiska ämnen (VOC). Sista dag för teckning förlängs till onsdagen 14 oktober 2015.

2015-10-01 08:47 CEST GTS En ansökan för utveckling av en nyskapande och hållbar helhetslösning för våra resor och transporter lämnas nu in till EU:s stora forskningsprogram Horizon 2020. Nuvarande transportsystem är inne i en återvändsgränd och kostar mycket för liten nytta. - Vårt alternativ - GTS - är ett flexibelt och automatiskt generellt transportsystem för en global standard, säger Kjell Dahlström projektledare.

Launchpad ska inspirera studenter till entreprenörskap

2015-10-01 07:30 CEST Chalmers Ventures AB Launchpad är en fysisk mötesplats för studenter som är intresserade av entreprenörskap. Där erbjuds studenter de en kontorsplats där de kan arbeta med sina egna idéer, träffa andra entreprenörer och få stöttning av Chalmers Ventures affärscoacher. Syftet är att inspirera till en alternativ karriärbana, och att nå målet att alla chalmerister ska ha en entreprenöriell erfarenhet om fem år.