Pressmeddelanden

Sandvik continues to roll out primelog globally - for control and efficient logistics processes on a global level

2014-04-16 13:59 CEST Primelog Software AB Primelog and Sandvik Mining began a partnership in 2006 in which the purpose was to establish a global control tower to manage and follow up on Sandvik’s global flow. Primelog is used to make Sandvik’s total flow visible. The system is used to plan, book and consolidate freight loads. In addition, invoice control is used to reconcile invoices against contracts and orders.

Primelog following Getinge across the Atlantic - a further step to controls in more markets

2014-04-16 13:52 CEST Primelog Software AB Getinge chose Primelog as its partner in 2012 in order to increase control and transparency of the flow of goods, information and financing. After implementing Primelog’s control tower solution for the European market, Getinge is now taking Primelog across the Atlantic for a rollout in the North American market.

Vinnare och förlorare på fritidshusmarknaden: Jönköping i toppen – Kronoberg i botten

2014-04-16 08:00 CEST Fastighetsbyrån Nu är högsäsongen för fritidshus här i hela landet. Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarkedja, presenterar därför statistik som visar prisutvecklingen på fritidshus. På fem år har priserna på fritidshus stigit med 15 procent i Sverige. Men i vilka områden har priserna gått upp och ner mest?

Svensk modell skapar träffsäkra prognoser om framtida priser

2014-04-16 07:30 CEST Almis mediarum Calejo Future Intelligence AB har utvecklat en modell, som ska hjälpa industrin att förutse hur världsmarknadspriser för bl a olika råvaror kommer att utvecklas. För en företagsledning, som ska fatta beslut om anpassning av produktion och lagerhållning, är behovet av noggranna och tillförlitliga prognoser oerhört viktigt.

PSA presenterar framtidsplanen "Back in the race"

2014-04-15 15:33 CEST Peugeot Sverige Carlos Tavares, som nyligen tagit över posten som koncernchef för PSA Peugeot Citroën efter Philippe Varin, presenterar koncernens framtidsplan ”Back in the Race”.

2014-04-15 08:30 CEST Allra Sverige AB Allra upphör med att tillhandahålla den diskretionära förvaltningstjänsten av premiepensionen till sina kunder via telefon och satsar på utveckling av kunderbjudandet och rådgivningen.

2014-04-14 11:13 CEST Medius Markus Gerdien har utsetts till ny styrelseordförande för Medius Group. Lars Karlsson som varit styrelseordförande kvarstår i styrelsen. Markus har suttit i Medius styrelse i ett år och har mer är 20 års internationell erfarenhet från teknologibranschen. Han har bl a varit COO på Orc Software samt Executive VP på Nasdaq OMX. Markus sitter även i styrelsen i IAR Systems, Pricer AB och Emric AB.

Novotek - Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2013

2014-04-11 11:12 CEST Novotek Sverige AB Novotek har alltid hjälpt sina kunder att lagra, strukturera och förvandla information till kunskap. Vi har idag oerhört effektiva verktyg som i en enorm hastighet kan ordna och struktuera data för att den skall kunna användas. I vår årsredovisning kan du läsa mer om Novotek och se hur det gått för oss under 2013.

2014-04-10 17:36 CEST Naturvetarna Naturvetarna är det första fackförbundet som investerar delar av sitt kapital i socialt och miljömässigt hållbara projekt i utvecklingsländer. Samarbetspartner är Oikocredit som är världens största finansiär av utvecklingsprojekt genom privatkapital.

2014-04-10 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Jämfört med ESV:s prognos som publicerades 3 april räknar regeringen med ett betydligt starkare finansiellt sparande för samtliga prognosår. Det förklaras främst av högre skatteintäkter men även av lägre offentliga utgifter. Regeringens prognos för det finansiella sparandet 2014 är 28 miljarder kronor högre än ESV:s prognos.