Bilder

Resultatdiagram över ingenjörers syns på om vindkraft kan ersätta kärnkraft eller ej

2014-05-29 08:19 CEST Talentum Sverige Bilden visar ett digram med resultat från en undersökning av Talentums och MarketDirections B2B-opinion, utförd bland läsare på Ny Teknik. I undersökningen framgår det att vindkraften inte kommer att kunna ersätta kärnkraft pga av svenska normer gällande natur och respekt för hav och land.

Resultatdiagram gällande digitala valutor och bitcoin

2014-05-29 08:19 CEST Talentum Sverige Bilden visar ett digram med resultat från en undersökning av Talentums och MarketDirections B2B-opinion. I undersökningen framgår det att många är positivt inställda till digitala valutor som BitCoin att stor osäkerhet råder.

Resultatdigram över ingenjörers syn på försvarsinvesteringar

2014-05-29 08:19 CEST Talentum Sverige Bilden visar ett digram med resultat från en undersökning av Talentums och MarketDirections B2B-opinion som genomförts på Ny Tekniks läsare. I undersökningen framgår det att Jas-Gripen är det försvarsprojekt som flest tycker att Sverige ska investera mest pengar i.

JAK Medlemsbanks Logotyp i svart

2014-04-02 15:44 CEST JAK Medlemsbank JAK Medlemsbanks Logotyp i svart och i eps format

JAK Medlemsbanks Logotyp i färg

2014-04-02 15:00 CEST JAK Medlemsbank JAK Medlemsbanks Logotyp i färg, EPS format

Investering på en "normalt" värderad börs

2014-02-13 12:19 CET Lancelot Asset Management AB

Portföljförvaltning, kundhandel

2013-11-01 10:52 CET Modity Energy Trading AB

Hydrobalans och elpriser sedan 2007

2013-10-15 11:17 CEST Modity Energy Trading AB

JAK Medlemsbank

2013-10-02 17:53 CEST JAK Medlemsbank Huvudkontor JAK Medlemsbank i Skövde, Vasagatan 14.

JAK Medlemsbank

2013-10-02 17:51 CEST JAK Medlemsbank Huvudkontor JAK Medlemsbank i Skövde, Vasagatan 14.