Pressmeddelanden

Almi Invest säljer sitt innehav i Tanomed

2015-05-25 11:00 CEST Almis mediarum Köpare är det svenska börsnoterade bolaget Karo Bio som förvärvar 100 % av aktierna i Tanomed AB från Almi Invest och övriga delägare. Företaget har utvecklat en unik produkt mot förkylningssjukdom. Den är baserad på enzymet glukosoxidas och glukos. Via en kemisk reaktion bildas väteperoxid som är effektivt mot förkylningsvirus.

ABI tävlar med företaget BioCool i Dagens Industris gasellsprång som avgörs i Göteborg

2015-05-25 08:58 CEST ABI - Arctic Business Incubator ABI företaget BioCool är en av de två finalisterna som möts i gasellsprångsfinalen i Göteborg. "Att komma så långt som till final i ett sådant här sammanhang är ett kvitto på att vi på ABI har medlemsföretag med mycket stor potential och intressanta produkter. De har också vattenreningen med enorm potential som fyller ett stort behov på marknaden, säger Katarina Öquist affärsrådgivare vid ABI.

Kriskommunikationsförsäkring ger kunskap och beredskap

2015-05-24 14:15 CEST Uhrvis Den mediala krisen kommer snabbt och utan förvarning. För att hantera mediekrisen eller olyckor måste du vara förberedd. Uhrvis unika Kriskommunikationsförsäkring säkerställer att organisationen är förberedd och tränad för kommande krishantering och andra kommunikativa utmaningar.

2015-05-22 11:49 CEST Almis mediarum

Ganeida Security kommenterar buggningen av Industrivärden i TV4 Nyheterna

2015-05-22 09:32 CEST Ganeida Security Consulting AB Med anledning av den misstänkta avlyssningen av företaget Industrivärden har TV4 Nyheterna de senaste kvällarna visat två inslag där Ganeida Security Consultings vd Johan Östlund förevisar olika buggar, instrument och metoder samt ger sina kommentarer till det aktuella ärendet.

Inkubatorn ABI söker talanger till medlemsföretagen via Luleå regionens rekryteringsmässa i Stockholm

2015-05-22 09:12 CEST ABI - Arctic Business Incubator ABI var med på Luleåregionens rekryteringsmässa i Stockholm. "Vi vill synliggöra de 30 spännande bolagen som vi arbetar med just nu. Alla dessa bolag har behov av att bygga sina team och rekrytera talanger. Det handlar om allt från programmerare, säljare till någon som vill axla vd rollen eller vill gå med som delägare och investera en slant, säger Jens Lundström VD ABI"

2015-05-22 08:00 CEST Region Örebro län Region Örebro län har låtit analysföretaget Bisnode göra en näringslivsstudie av tillväxten i Örebroregionens företag. Sammantaget visar studien att företagen har god tillväxt, men att det finns skillnader mellan branscher, företag och delar av länet.

2015-05-21 16:47 CEST Corporate Classifieds (Bolagsplatsen.se, Lokaler.nu, Hyresdata.se) Bolagsplatsen.se, dotterbolag till Corporate Classifieds AB, expanderar och har anställt en ny Key Account Manager. Vi välkomnar Emma Albertsson till Bolagsplatsen!

Sex tips för bättre kriskommunikation

2015-05-21 13:33 CEST Uhrvis Plötsligt utan förvarning måste du kommunicera dåliga nyheter eller hantera en medial kris. För att lyckas med det måste du vara förberedd. Men det är något som inte gäller för huvuddelen av svenska företag och organisationer. Hanterar du den mediala krisen dåligt riskerar du ert varumärke och bolagets värde. För att lyckas hantera den mediala krisen så ska du börja med att följa Uhrvis sex tips

Ny betalkoncern utmanar krånglig bransch

2015-05-21 10:00 CEST Bambora Idag lanseras Bambora – en nordisk betalkoncern som förenklar handlarnas vardag och kan bidra till ökad försäljning. Bambora består av några av betalbranschens främsta innovatörer, ingenjörer, marknadsförare och digitala utvecklare, med det gemensamma målet att förenkla handel i butik såväl som på nätet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men koncernens ambition är global.