Bilder

Grafik 1

Grafik 1

2016-07-21 07:30 CEST

Figure 1 Kvalitetsjusterat bostadsprisindex (utgångspriser) för Centrala Stockholm och Göteborg från Januari 2010 till December 2014. De streckade linjerna markerar införandet av accepterat pris i respektive region.

Grafik 2

Grafik 2

2016-07-21 07:30 CEST

Figure 2 Kvalitetsjusterat bostadsprisindex (försäljningspriser) för Centrala Stockholm och Göteborg från Januari 2010 till December 2014. De sträckade linjerna markerar införandet av accepterat pris i respektive region.

Christina Rudén. Foto: Eva Dalin

Christina Rudén. Foto: Eva Dalin

2016-07-14 11:02 CEST

SEQR bild RÄTT

SEQR bild RÄTT

2016-07-13 12:20 CEST

Snäckan

Snäckan

2016-07-13 08:00 CEST

Toppen på pincetten pekar på örats snäcka. En del av benet runt snäckan har avlägsnats, så att det ska vara möjligt att se den.

Forskaren Anders Fridberger

Forskaren Anders Fridberger

2016-07-13 08:00 CEST

Anders Fridberger i labbet där en del av mätningarna är utförda.

Kyckling av djungelhöns

Kyckling av djungelhöns

2016-07-12 10:10 CEST

Blåsippa

Blåsippa

2016-07-12 07:14 CEST

Skuggtåliga växter som blåsippa gynnades när gamla gräsmarker växte igen. Foto: Alistair Auffret

Skärgårdsöar

Skärgårdsöar

2016-07-12 07:14 CEST

Öarnas storlek och placering är väldigt betydelsefullt för vilka sorters växter klarar landskapsförändringar. Foto: Sara Cousins

Betande kor

Betande kor

2016-07-12 07:14 CEST

Att återuppta bete skulle gynna gräsmarksväxter och kan vara speciellt viktigt på mindre och mer isolerade öar. Foto: Alistair Auffret