Bilder

TreeWell - Biologisk avloppsrening för känsliga miljöer

TreeWell - Biologisk avloppsrening för känsliga miljöer

2017-01-16 14:31 CET

TreeWell är en innovativ biologisk avloppsrening och resultatet från decennier av såväl svensk som internationell forskning och erfarenheter från VA-projekt i världen. Systemet har mycket hög reningsgrad, reducerar läkemedel och hormonrester. TreeWell kräver ingen slamtömning och är fritt från kemikalier. TreeWell är flexibelt och lämpar sig mycket väl för kustområde och skärgård.

Lipider skyddar funktionaliteten hos natriumhissproteiner.

Lipider skyddar funktionaliteten hos natriumhissproteiner.

2017-01-12 13:10 CET

Lipider (vita) skyddar funktionaliteten hos natriumhissproteiner. Proteinernas form och vikt mättes med hjälp av masspektrometri och användes sedan som grund för beräkningsmodeller. Utan lipiderna förlorar proteinerna sin struktur (vänster). När lipider stödjer natriumhissens rörliga delar förblir proteinet intakt (höger).

Elin Vimefall och Magnus Lodefalk, forskare på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Elin Vimefall och Magnus Lodefalk, forskare på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

2017-01-10 15:30 CET

Elin Vimefall och Magnus Lodefalk, forskare på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Ulf Ericsson

Ulf Ericsson

2017-01-09 11:58 CET

Ulf Ericsson, docent i arbetsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. FRI ANVÄNDNING. Foto: Högskolan Kristianstad.