Bilder

Berit Edvardsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för allmänmedicin och epidemiologi

2015-12-01 10:02 CET Umeå universitet

Vinterväglag
Mattias Hjort
Bastviken och Gålfalk

2015-12-01 08:00 CET Linköpings universitet (LiU) David Bastviken och Magnus Gålfalk. Foto: LiU

Metamätning

2015-12-01 08:00 CET Linköpings universitet (LiU)

Klimatexpert: Martin Persson

2015-11-30 15:22 CET Chalmers tekniska högskola Martin Persson föreläser om internationella klimatavtal och har följt förhandlingarna inom FN:s klimatkonvention under många år. Under klimatmötet i Paris kan Martin Persson svara på frågor kring markanvändning och klimat, som tex klimateffekterna av tropisk avskogning, hur avskogningen påverkas av internationell handel, samt hur politiska styrmedel påverkar. Martin forskar på Chalmers.

Klimatexpert: Björn Sandén

2015-11-30 15:17 CET Chalmers tekniska högskola Under klimatmötet i Paris kan Björn Sandén svara på frågor om tekniska lösningar på klimatproblemet, som om förnybar energi helt kan ersätta fossila bränslen, och den teknikutveckling som sker. Sammantaget kan han kommentera vilka politiska styrmedel som behövs för att det skall ske på än större skala och vad detta kan betyda för industrin. Björn är professor på Chalmers, Miljösystemanalys.

Klimatexpert: Filip Johnsson

2015-11-30 15:13 CET Chalmers tekniska högskola Under klimatmötet i Paris kan Filip Johnsson svara på frågor om åtgärder för att minska klimatpåverkan från energisystemet; dels tekniska frågeställningar avseende el- och värmeproduktion, dels hur hela energisystemet kan ställas om till år 2050 – baserat på hur klimatpåverkan från energisystemet kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt.
 Filip är professor på Chalmers, Energiteknik.

Klimatexpert: Fredrik Hedenus

2015-11-30 15:10 CET Chalmers tekniska högskola Under klimatmötet i Paris kan Fredrik Hedenus svara på frågor om strategier för att minska klimatpåverkan från energi och matproduktion. Forskningen är inriktad på såväl styrmedel som effekter av olika tekniska och beteendemässiga åtgärder. Fredrik är docent och avdelningschef på Chalmers avdelning för fysisk resursteori.

Klimatexpert: Göran Berndes

2015-11-30 15:08 CET Chalmers tekniska högskola Under klimatmötet i Paris kan Göran Berndes svara på frågor om Görans forskning omfattar markanvändning och energisystem, på såväl lokal som global nivå. Speciellt fokus ligger på analys av bioenergisystem; till exempel effektivitet, resursanvändning, och miljöeffekter. Han är medförfattare i kapitlet om bioenergi i den tredje delrapporten från FN:s klimatpanel. Göran forskar på Chalmers.