Bilder

Koldioxid-utsläpp från tropisk avskogning kopplade till global handel

2014-10-22 16:00 CEST Chalmers tekniska högskola EU och Kina är de största importörerna av koldioxid-utsläpp kopplade till avskogning för produktion av nötkött, soja, palmolja och timmer mellan åren 2000-2009. Forskarna har fokuserat på sju länder (Argentina, Bolivia, Brasilien, Paraguay, Indonesien, Malaysia och Papua Nya Guinea), som alla är stora exportörer av de varor som bidrar till avskogning.

Max Rånge och Mikael Sandberg.

2014-10-22 14:58 CEST Högskolan i Halmstad Max Rånge och Mikael Sandberg vid Högskolan i Halmstad är först i världen att analysera alla länders politiska system, från 1700-talet fram till idag. Deras forskningsprojekt, liksom datamängden, kallas för MaxRange efter sin skapare Max Rånge.

Martin Persson, forskarassistent vid avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers

2014-10-21 14:40 CEST Chalmers tekniska högskola

Sändarchippet för 140 GHz

2014-10-21 08:00 CEST Chalmers tekniska högskola Fotot visar sändarchippet som innehåller en förstärkare, modulator, och en frekvensmultiplikator för lokaloscillatorn. Kretsarna är designade av Sona Carpenter, Herbert Zirath, och Mingquan Bao. Data-transmissions-mätningar är utförda av Simon He. Chipstorlek 1.6x1.2 mm2.

Ola Uhrqvist, tema Miljöförändringar

2014-10-20 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) I decennier har forskare utvecklat allt mer komplicerade modeller som förutsäger och visar konsekvenserna av globala miljöförändringar, modeller som ligger till grund för miljöpolitiska beslut. I den första avhandlingen från nya Tema Miljöförändringar vid Linköpings universitet visar Ola Uhrqvist hur modellerna växt fram, format och formats av sin tids rådande tankesätt.

Trafik
Martin Berg

2014-10-17 14:28 CEST Högskolan i Halmstad Martin Berg, universitetslektor och forskningsledare vid Centrum för samhällsanalys vid Högskolan i Halmstad.

Vaike Fors

2014-10-17 14:28 CEST Högskolan i Halmstad Vaike Fors, projektledare och universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad.

Dansaren Frauke

2014-10-17 08:00 CEST Chalmers tekniska högskola Föreställningen Airborne från 2012 med dansaren Frauke, som kommer till Aha-festivalens tredje dag.

Philippe Tassin, forskarassistent vid Teknisk fysik

2014-10-16 15:14 CEST Chalmers tekniska högskola