Bilder

Stefano Bonetti

Stefano Bonetti

2017-12-14 10:05 CET

Maria Hermanns

Maria Hermanns

2017-12-14 10:05 CET

Johanna Rickne

Johanna Rickne

2017-12-14 10:05 CET

Rike Stelkens

Rike Stelkens

2017-12-14 10:05 CET

Dan Petersen

Dan Petersen

2017-12-14 10:05 CET

Jiayin Yuan

Jiayin Yuan

2017-12-14 10:05 CET

Claudia Mohr

Claudia Mohr

2017-12-14 10:05 CET

Olof Östergren

Olof Östergren

2017-12-12 07:00 CET

Porträttbild

Toxoplasma gondii, signalering

Toxoplasma gondii, signalering

2017-12-07 20:01 CET

Illustration av hur Toxoplasma gondii invaderar en värdcell genom cellmembranet. En signalkaskad aktiveras via klorid, GABA och calcium. Signalen leder till att den infekterade immuncellen börjar röra sig.