Bilder

Levande celler (gröna) växer på polymeten TQ1 (röda fibrer)

2015-07-21 09:56 CEST Linköpings universitet (LiU)

Ko på Vreta Naturbruksgymnasium

2015-07-16 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Lugna kor mjölkar bäst

Kylmekanism för elektronik med grafenbaserad film

2015-07-10 06:00 CEST Chalmers tekniska högskola Silanbindning mellan grafen och kislet i en elektronikkomponent. Genom uppvärmning och hydrolys av molekylen (3-Aminopropyl) trietoxysilan (APTES) blir kisel och syre kvar. De bildar kovalenta bindningar, vilket ger mekanisk styrka och god värmeledningsförmåga.

Grafenbaserad film på en elektronikkomponent

2015-07-10 06:00 CEST Chalmers tekniska högskola Grafenbaserad film på en elektronikkomponent med hög värmeintensitet.

Växter bryter ner läkemedelssubstanser

2015-07-09 09:11 CEST Högskolan i Halmstad Nedbrytningen av läkemedel i en våtmark sker på flera olika sätt, till exempel via biofilm (det som bildas på den delen av växten som är under ytan och på sedimentet), av solljus och av själva växten som tar upp och bryter ner läkemedlet.

Våtmarksforskning – Per-Magnus Ehde

2015-07-09 09:09 CEST Högskolan i Halmstad Per-Magnus Ehde mäter mängden vatten som har flödat genom en av våtmarkerna. I projektet ska forskarna studera vilken vegetation i en våtmark som är mest effektiv för nedbrytning av läkemedelssubstanser. Nedbrytningen av läkemedel i en våtmark sker på flera olika sätt, bland annat genom växtens metabolism.

Våtmarksforskning

2015-07-09 09:08 CEST Högskolan i Halmstad Forskning vid Högskolan i Halmstad undersöker hur våtmarker bryter ner läkemedel.

Per-Magnus Ehde

2015-07-09 09:06 CEST Högskolan i Halmstad Per-Magnus Ehde, universitetslektor i kemi vid Högskolan i Halmstad. Han är en av de ansvariga forskarna för projektet “Removing pharmaceutical residues: phyto remediation in constructed wetlands”.

Friendbase en virituell chattvärld

2015-07-07 15:13 CEST Innovatum Friendbase är en virtuell chattvärld där användare kan träffas och interagera. Den är gratis att ladda ner och intäkter genereras genom försäljning av kläder, accessoarer och VIP medlemskap som tillåter användaren att besöka VIP-rum. Appen som har sedan lanseringen i augusti 2013 fått fler än 1.2 miljoner användare ser nu en kraftig tillväxt av dagliga aktiva användare.

Friendbase tar emot pris på Israels ambassad

2015-07-07 15:13 CEST Innovatum Från vänster: DCM Rothman, CEO Andreas Rehnberg och ambassadör Bachman