Bilder

Professor Göran Broman, BTH

2015-09-04 11:19 CEST Blekinge Tekniska Högskola

Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

2015-09-03 10:56 CEST Hjärt-Lungfonden

Proton Group 25 år

2015-09-03 10:00 CEST Proton Group

Olympus WS853 E Black

2015-09-03 07:00 CEST Olympus Sverige AB

Olympus VP-10 Lifestyle

2015-09-03 07:00 CEST Olympus Sverige AB

Olympus VN-741PC Black

2015-09-03 07:00 CEST Olympus Sverige AB

Olympus WS852 Silver

2015-09-03 07:00 CEST Olympus Sverige AB

Interaktivt patientverktyg i form av en ”app”

2015-09-02 09:10 CEST AstraZeneca SUPPORT-studien visade att de patienter som fick ett interaktivt patientverktyg i form av en ”app” i sin mobiltelefon i högre grad tog sitt blodproppshämmande läkemedel ticagrelor enligt läkarens ordination.

Anna Jalkéus, tidigare student vid KMH och Monica Zetterlundstipendiat 2015. Foto: Nina Fridell.

2015-09-01 15:56 CEST Kungl. Musikhögskolan (KMH) Anna Jalkéus, tidigare student vid KMH och Monica Zetterlundstipendiat 2015. Foto: Nina Fridell.

Kristin Jörnsved

2015-09-01 13:30 CEST Venture Cup Fotograf: Emmy Jonsson