Bilder

Andrei Vorobiev, docent, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Chalmers

Andrei Vorobiev, docent, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Chalmers

2017-10-31 07:03 CET

Andrei Vorobiev, docent, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik , Chalmers

Jan Stake, professor, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers

Jan Stake, professor, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers

2017-10-31 07:03 CET

Jan Stake, professor, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Chalmers

Xinxin Yang, doktorand, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Chalmers

Xinxin Yang, doktorand, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Chalmers

2017-10-31 07:03 CET

Xinxin Yang, doktorand, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Chalmers. Forskningen kring en flexibel grafenbaserad terahertz-detektor är också en del av Xinxin Yangs licentiatavhandling som presenteras på Chalmers den 22 november 2017.

Flexibel grafenbaserad terahertz-detektor

Flexibel grafenbaserad terahertz-detektor

2017-10-31 07:03 CET

Med hjälp av det tvådimensionella materialet grafen har den första flexibla terahertzdetektorn utvecklats av forskare på Chalmers. Möjligheterna är stora för nya typer av sensorer och inom Internet of Things.

Fokusområden inom Stena Industrial Innovation Lab

Fokusområden inom Stena Industrial Innovation Lab

2017-10-23 08:30 CEST

I SII-Lab kan man utnyttja spetsteknik för att snabbt göra prototyper genom 3D-utskrift, utforma, styra och följa upp produktions- och logistikflöden och planera förebyggande underhåll, människa och maskin tillsammans.

Fokusområden inom Stena Industrial Innovation Lab (med skyltar)

Fokusområden inom Stena Industrial Innovation Lab (med skyltar)

2017-10-23 08:30 CEST

I SII-Lab kan man utnyttja spetsteknik för att snabbt göra prototyper genom 3D-utskrift, utforma, styra och följa upp produktions- och logistikflöden och planera förebyggande underhåll, människa och maskin tillsammans.

Åsa Fast-Berglund och Johan Stahre i SII-Lab

Åsa Fast-Berglund och Johan Stahre i SII-Lab

2017-10-23 08:30 CEST

Docent Åsa Fast-Berglund och professor Johan Stahre, Chalmers, i det labb där investeringarna nu tredubblas. I SII-Lab skapas en kreativ och innovativ miljö där den senaste tekniken och de senaste metoderna inom digitalisering testas tillsammans av industri, studenter, ungdomar och forskare.

Ramkumar Nair

Ramkumar Nair

2017-10-23 08:30 CEST

Forskar inom resursåtervinning.

Ramkumar Nair

Ramkumar Nair

2017-10-23 08:30 CEST

Forskar inom resursåtervinning.