Bilder

Makt utan mandat

2015-03-31 08:28 CEST Institutet för Framtidsstudier Bok utgiven vid Dialogos förlag. Grafisk form Patrik Sundström.

Omslag

2015-03-31 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU)

USA-stipendium till Johan Grip

2015-03-30 15:38 CEST Ratio Johan Grip,doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet, får årets stipendium för studier vid George Mason University, i Washington DC. Johan har tidigare varit gästforskare på New York University, vid nationalekonomiska institutionen Graduate School of Arts and Science. Stipendiet omfattar 175 000 kronor för att bedriva en termins studier i USA och delas ut av Ratio sedan 2006.

CD 20 antigen - Monoklonala antikroppar

2015-03-30 13:14 CEST Roche AB

Lymfystemet (lågupplöst)

2015-03-30 13:09 CEST Roche AB Lymfsystemet – en del av immunförsvaret. Lymfsystemet är en viktig del av immunförsvaret. Genom lymfsystemet flyter lymfan, en ljus vätska som består av proteiner, fetter och vita blodkroppar (lymfocyter).

Cochlear trådlösa tillbehör; TV-streamer, MiniMikrofon och TelefonClip

2015-03-30 09:38 CEST Cochlear Nordic AB

Cochlear trådlösa TV-streamer

2015-03-30 09:36 CEST Cochlear Nordic AB

Cochlear trådlösa MiniMikrofon

2015-03-30 09:34 CEST Cochlear Nordic AB

Johanna Simmons, doktorand i genus och medicin

2015-03-30 09:25 CEST Linköpings universitet (LiU) Ett övergrepp följs ofta av fler. Studier vid Linköpings universitet visar att många som uppger att de blivit slagna, våldtagna eller förföljda har också utsatts för andra former av våld och av mer än en förövare, och det gäller både kvinnor och män. Resultaten publiceras i Johanna Simmons doktorsavhandling.

Maja Willén. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

2015-03-30 07:00 CEST Stockholms universitet