Nyheter

2014-10-28 17:28 CET Wake Up Publishing Mirakelpastorn Jens Garnfeldt säger sig ha förmågan att med guds hjälp utföra mirakel. Min bok har möjligheten att motverka sådan vidskepelse, säger Jakob Ståhle som är författaren bakom den nya religionskritiska boken Tokiga Bibelord. Boken innehåller citat från bibeln vars tvivelaktiga budskap blir ännu tydligare med livfulla satiriska illustrationer av Fredrik Andersson.

2013-07-01 15:20 CEST Frälsningsarmén Samtliga medlemskyrkor i Sveriges kristna råd - SKR, publicerar i dag ett gemensamt manifest för en ny tidsanda i migrationens, medmänsklighetens och mångfaldens tecken. Frälsningsarmén och dess ledare kommendör Marie Willermark är en av undertecknarna. Läs här manifestet i sin helhet.