Dokument

Purus Garden produktblad

2015-04-17 10:00 CEST Purus AB

Vad kostar ett Attefallshus, egentligen?

2015-04-15 03:15 CEST Sommarnöjen Sommarnöjen har undersökt skillnaden i kostnaden mellan byggvaruhusens lockpriser på byggsatser och vad ett färdigt hus faktiskt kostar för konsumenten. Vi utgick från en typisk byggsats på ett "komplett Attefallshus" från ett av Sveriges största byggvaruhus och kontaktade byggfirmor över hela landet för att få ett totalpris.

Folder Monark Sport Classic

2015-04-07 14:24 CEST Cycleurope Sverige AB

Kompan kampanj

2015-03-30 13:40 CEST KOMPAN Barnland AB

SP testrapport bekräftar att vissa bränsledunkar släpper ut alldeles för mycket ångor!

2015-03-30 10:00 CEST Målmarks International AB Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) visar att det finns en stor skillnad i kvalitet mellan bränsledunkar som säljs i Sverige hos stora detaljister. Visa av dessa dunkar innebär stora risker för brand samt olyckor för allmänheten.

2015-03-30 10:00 CEST Målmarks International AB Kalkylen gör en jämförelse mellan den befintliga lagstiftningen betraktade kolväteutsläpp mellan bränsledunkar (ADR-S) och personbilar (Euro 2005). Siffrorna i kalkylen baseras på SP testrapport nr 3P07073. Filen visar att det finns bränsledunkar som säljs hos stora aktörer inom Sverige som har alldeles för högt utsläpp som kan jämföras med utsläppet av 5 personbilar per år.

IKSU 2014 |  Verksamhetsberättelse och årsredovisning

2015-03-18 15:31 CET IKSU

Resiabarometern Sommaren 2015

2015-03-09 20:47 CET Resia AB Konsumtionen av semesterresor ökar med 7 procent i år. Sol och bad lockar mest, men det är storstadsresor och kryssningar som ökar snabbast. Italien är uppstickaren, medan Spanien, Turkiet och Grekland fortfarande lockar till sig flest svenskar. Sommarens resetrender sammanfattas i Resiabarometern, en trendrapport som tagits fram av Resia i samarbete med TNS-Sifo.

2015-03-06 12:08 CET Elmia AB Kvinnor går stadigt fram i skogen som jägare. Var femte som klarar jägarexamen är kvinna och 6 procent av alla utfärdade jaktkort innehas av kvinnor. Utvecklingen har varit stabil under flera år. Samtidigt står kvinnorna också för en stor del av skogsägandet, i dag är nästan 40 procent av de privata skogsägarna kvinnor och har i och med det tillgång till jaktmark.

2015-03-06 08:34 CET Kläppen Ski Resort