Pressmeddelanden

Hala Mohammed blir ny vice ordförande i Svenska Röda Korsets styrelse

2015-08-28 15:35 CEST Röda Korsets Ungdomsförbund På riksstämman togs i juni det historiskt viktiga beslutet att ändra Röda Korsets stadgar så att Ungdomsförbundets ordförande numera har en permanent ledamotsplats i Svenska Röda Korsets styrelse. Idag hade styrelsen sitt första möte sedan riksstämman i juni. Styrelsen beslöt att även välja Hala Mohammed, ordförande i Röda Korsets Ungdomsförbund, till ny vice ordförande, för det kommande året.

Dags att nominera ny second hand-profil

2015-08-28 07:10 CEST Erikshjälpen ​Elsa Billgren fick i våras ta emot utmärkelsen Sveriges Second Hand Profil. Nu är det dags att nominera nya kandidater som främjar second hand och återbruk. Utmärkelsen delas ut av Erikshjälpen Second Hand Butiker. Pristagaren ska vara en person som genom sitt engagemang bidrar till ett ökat intresse för second hand. Det kan handla om nytänkande idéer eller enträget miljöarbete genom återbruk.

Tryggare mänskliga möten för icke-psykiatriker

2015-08-27 12:07 CEST Teknologisk Institut Den uppskattade konferensen Psykiatri för Icke-psykiatriker är tillbaka med syfte att stärka de som i sitt yrke träffar människor och därför kan behöva kännedom om hur de bäst bemöter någon som har tunga upplevelser i bagaget eller någon form av psykisk diagnos.

2015-08-26 15:13 CEST Frälsningsarmén Lördag 29/8 kl 16.00 är det välkomstgudstjänst för årets kadetter på Frälsningsarméns kår Templet, Östermalmsgatan 69 i Stockholm. •Kadett kallas man under sin utbildning för att bli frälsningsofficer

Sök medel ur Kungsbackafonden

2015-08-21 06:50 CEST Erikshjälpen Nu är det dags för barn- och ungdomsföreningar att söka pengar ur Erikshjälpens Kungsbackafond. Sista ansökningsdag är söndag den 6 september. Erikshjälpens Kungsbackafond är ett samarbete mellan Erikshjälpen och Kungsbacka kommun. En del av överskottet från Erikshjälpen Second Hand i Kungsbacka går till fonden och syftet är att uppmuntra insatser för barn och ungdomar i kommunen.

2015-08-18 12:21 CEST Mind Regeringen måste satsa på att minska antalet självmord. Det finns kunskap och planer, det finns en nollvision, det finns människor som vill engagera sig. Nu är det regeringens tur att engagera sig. Det säger Mind i en kommentar till Socialstyrelsens senaste statistik som visar att 1531 personer dog i självmord, mer än 5 gånger fler än i trafiken.

Frälsningsarméns insatser i Malawi hjälper bönderna få tio gånger större skördar.

2015-08-18 11:15 CEST Frälsningsarmén Malawi i södra Afrika är ett av världens minst utvecklade länder och 90 % av landets befolkning är direkt beroende av jordbruket. Men på grund av bristande kunskap, överutnyttjade jordar och omoderna verktyg blir böndernas skörd varken speciellt stor eller vinstgivande. Detta leder till fattigdom. En fattigdom vars konsekvenser kräver många människors liv.

Ny studie: Vatten och sanitet bör vara högsta prioritet på FN-toppmötet i New York om svenska ungdomar får bestämma

2015-08-18 08:00 CEST WaterAid Nio av tio svenska ungdomar anser att tillgång till rent vatten och sanitet är den största globala utmaningen idag. Det bör därför, enligt dem, vara högst på agendan i september då världens ledare ska besluta om de 17 nya hållbara utvecklingsmål som ersätter FN:s milleniemål. Det visar en undersökning genomförd av analysinstitutet YouGov på uppdrag av WaterAid och H&M Conscious Foundation.

Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn har beviljats 90-konto

2015-08-14 08:00 CEST Svensk Insamlingskontroll Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn.

Amnesty står inte längre för mänskliga rättigheter

2015-08-11 19:21 CEST Sveriges Kvinnolobby ​ Amnesty International röstade idag ja till legalisering av sexköp, hallick- och bordellverksamhet. Förslaget har tidigare lags fram av organisationens sekretariat inför kongressen i Dublin som avslutades ikväll. Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med kvinnoorganisationer och överlevare från prostitution runt om i världen under de senaste månaderna vädjat till Amnesty att stoppa förslaget.