Pressmeddelanden

INBJUDAN: Nyckelfonden 25 år

2014-04-16 14:48 CEST Universitetssjukhuset Örebro Det är 25 år sedan stiftelsen Nyckelfonden startade för att stärka och utveckla den kliniska forskningen vid USÖ. Forskningen har inneburit stor nytta för våra patienter på USÖ. Vi uppmärksammar dagen med att bjuda in till en offentlig föreläsning där några av våra forskare presenterar aktuella forskningsrön.

2014-04-16 08:30 CEST Samtrafiken i Sverige AB Samtrafiken har genomfört en miljöcertifiering enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Miljöarbetet innebär för Samtrafiken att de målmedvetet arbetar med miljöfrågor genom att skapa egna förbättringar samt att miljökrav ställs på leverantörer. Miljö och hållbar utveckling vägs in i alla beslut som fattas på Samtrafiken.

2014-04-16 08:03 CEST Kommunförbundet Västernorrland -Vi ska förstärka brukarnas delaktighet och inflytande, och då särskilt för barn och unga med funktionsnedsättning, berättar Elisabeth Högberg, utvecklingsledare på Kommunförbundet Västernorrland. Huvudsyftet med länets satsning är helt enkelt att ge personer med funktionsnedsättning de bästa förutsättningarna att leva som alla andra, säger Elisabeth.

2014-04-15 14:14 CEST Handikappförbunden Inför valet till EU-parlamentet den 25 maj har Handikappförbunden gjort en enkätundersökning bland de svenska EU-kandidaterna och de partier som kandiderar till Europaparlamentet. Frågorna har rört tillgänglighet, likabehandling och den särskilda strategi för sysselsättning, social integration och fattigdomsbekämpning som kallas Europa 2020-strategin.

Svenska optiker hjälpte närmare 3000 peruaner  – behovet av glasögon var störst hos kvinnor och barn

2014-04-15 13:38 CEST Synoptik Sweden AB 2865, så många personer ser bra igen efter Optiker utan gränsers senaste hjälpresa till Peru. Organisationen som hjälper fattiga människor med glasögon och synundersökningar, har under sina resor hjälpt närmare 12 000 människor och kom precis hem efter sin fjärde resa. Det finns enligt WHO drygt 240 miljoner människor i världen med så dålig syn att den försämrar deras vardagliga liv*.

2014-04-14 08:30 CEST Hjärnkoll Den framgångsrika amerikanska insatsen NECT testas nu för första gången i Sverige. Insatsen syftar till att bryta självdiskriminering bland personer med psykisk ohälsa. Bakom initiativet står kampanjen Hjärnkoll, Sahlgrenska och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala insatser.

Psykdroger bakom dödsskjutning på militärbas

2014-04-11 21:07 CEST KMR Amerikanska militären översvämmas av internt våld och självmord. Media rapporterar nu att den soldat som låg bakom den nyliga dödsskjutningen på militärbasen Fort Hood även gick på en cocktail av psykiatriska droger. Misstankar kvarstår också om knivattacken i en skola, där en 16-årig elev skadade 20 andra.

Tillgänglighetsrörelsen vill bjuda näringslivstoppar på kaffe.

2014-04-11 08:49 CEST Förbundet Unga Rörelsehindrade Svensk näringsliv motsätter sig en utökning av diskrimineringslagen. Nu vill Förbundet Unga Rörelsehindrade bjuda in näringslivstopparna att ta en fika på söder i Stockholm. - Att vara emot utökningen av diskrimineringslagen är som att motsätta sig personer med funktionsnedsättnings rätt att ta en kaffe, kommenterar Mikael Berghman, ordförande för Unga Rörelsehindrade.

Jonas Ludvigsson blir ordförande i Svenska barnläkarföreningen

2014-04-10 18:09 CEST Universitetssjukhuset Örebro Jonas Ludvigsson, barnläkare i Örebro, valdes på torsdagen till ordförande i Svenska barnläkarföreningen (BLF). Han är vald på två år.

2014-04-09 14:13 CEST Svenska Golfförbundet Den svenske världstrean Henrik Stenson blir ambassadör för Svenska Golfförbundets handigolfverksamhet. De personer med funktionshinder som i dag tävlar eller spelar golf för nöjes skull får därmed stöd och uppmuntran från en av världens bästa golfare.