Pressmeddelanden

LKAB rekryterar ny vd från Boliden

2015-05-27 18:30 CEST SveMin ​Efter flera år med intensiva investeringar och höga järnmalmspriser befinner sig LKAB sedan en tid tillbaka i ett nytt skede med lägre prisnivåer som kräver stora besparingsåtgärder. Som en konsekvens av detta har LKABs styrelse beslutat att byta vd då skifte av företagsinriktning ofta kräver ny ledning. Nye vd:n, Jan Moström, kommer närmast från tjänsten som direktör för Boliden Gruvor

Så här tar du reda på om du fått rätt material

2015-05-26 08:30 CEST Inspecta Trots noggrant specificerade krav vid beställningen av materialet blir många ändå tveksamma när leveransen kommer. Konsekvenserna av att använda ett material du inte är 100 % säker på kan bli både stora och kostsamma. Går det i efterhand att kontrollera materialet?

Multifunktionsskåp ger nya möjligheter vid lastning

2015-05-25 07:36 CEST Berco Produktion Hur många gånger har man inte varit i den situationen, att tänk om taket hade varit lite högre eller tänk om jag kunde lastat från sidan istället. Berco utvecklar nu ett skåp som ska kunna ta de flesta typer av last samt möjligheten att kunna lasta från tre olika håll: bak, sida och uppifrån.

​Mer kraft i mindre förpackning

2015-05-21 14:02 CEST Bosch Rexroth AB De nya kraftöverföringarna i produktfamiljen HYDROTRAC GFT 8000 ger en tioprocentig förbättring av drivlineprestanda för mobila arbetsmaskiner tack vare en modulär design där Rexroth kombinerar två- och trestegs planetväxlar med axialkolvmotorer för att på bästa sätt möta behovet hos arbetsmaskiner som ofta är ute på uppdrag.

Nya Diplomutbildningar höjer ribban för svensk industri

2015-05-20 08:20 CEST Inspecta För första gången är det nu möjligt att skaffa sig en diplomutbildning inom industrin i Sverige. Tre nya diplomutbildningar höjer utbildningsnivån inom inspektion och underhåll, processäkerhet och konstruktion.

Kunskap minskar risk för brand i gruvan

2015-05-18 08:21 CEST Inspecta Gruvbranschen är kanske den näringsgren som visat den mest positiva säkerhetsutvecklingen. Tidigare skördade gruvolyckor tusentals liv och i Sverige omkom i snitt 15 gruvarbetare per år under sextiotalet. Nu är dödsfallen tack och lov betydligt färre men det innebär inte att arbetet är riskfritt. På Inspectas gruvseminarium i Luleå stod personsäkerheten i fokus, särskilt med tanke på brand.

Geology students – the key to an innovative and competitive Mining Industry in Sweden

2015-05-12 15:42 CEST Encubator AB ​The 8th of May a workshop supported by the Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry (STRIM) took place at Minalyze. The aim with the workshop was to inspire students who soon will become professional geologists to innovate and shape the industry of the future.

Elforest Technologies största elhybridprojekt presenteras på MaskinExpo

2015-05-09 22:03 CEST MaskinExpo Sweden AB Huddig AB har utvecklat en unik elhybriddriven grävlastare. Med hjälp av Elforest Technologies erfarenhet och spetskompetens inom elhybridteknik presenteras en miljövänligare, tystare och kraftfullare konceptmodell av det nya fordonet. Elforest Technologies och Huddig presenterar tekniken och samarbetet på MaskinExpo, den 28-30 maj.

Utbyggnad av test– och beläggningsverksamhet

2015-05-07 22:26 CEST Gleitmo TECHNIK AB För att stärka konkurrenskraften internationellt bygger Gleitmo en egen lokal vilket innebär att man kan erbjuda snabbare tribologiska tester, limtester och provbeläggningar av tribologiska smörjfilmer.

Vinst för ProppaBort mot AdBlue-tillverkaren Yara efter mångårig patentstrid om tillsatsmedel.

2015-05-07 11:51 CEST Arom-dekor Kemi AB Det svenska bolaget, ProppaBort AB, har vunnit en mångårig strid mot AdBlue-tillverkaren Yara. Bakgrund Ett allvarligt problem inom fordonsindustrin har varit förstörda katalysatorer på lastbilar till följd av klumpbildning i katalysatorn. Detta fick sin lösning 2010 när forskare från KTH upptäckte att tillsats av en mycket liten mängd av ett ämne förhindrade klumpbildning.