Nyheter

Vinnare av Utstickarpriset korades igår på en helhjärtad tillställning

2014-11-26 16:50 CET Polarbröd AB Igår delade Polarbröd ut Utstickarpriset 2014. Det var en helhjärtad tillställning på Restaurang Hjerta på Skeppsholmen i Stockholm. Årets tema var ”ett helhjärtat engagemang”. Det tog sig i uttryck under kvällen i form av berättelser, mat och musik.

Utrustning för smarta elnät

2014-11-25 17:21 CET SEK Svensk Elstandard SS-EN 61850-3 för elektronikutrustning för placering i ställverk och liknande nu i ny utgåva.

Rabatt för hamnavgiften för miljöfartyg

2014-11-25 10:14 CET Preem Nu ger Preem en rabatt på hamnavgiften för fartyg som uppfyller vissa miljökrav.

 Behöver du stöd i substitutionsarbetet?

2014-11-25 09:53 CET EcoOnline AB Riskerar de kemikalier ni använder idag att hamna på ECHAs Kandidatlista? Riskerar ni att vid substitution välja snarlika kemikalier som senare kan visa sig farliga? Många verksamheter väljer idag att ligga steget före när det gäller val av kemikalier och kemiska produkter.

Five steps towards a credible and efficient whistleblowing service

2014-11-25 09:41 CET Whistleblowing Centre Read the White Paper "Five steps towards a credible and efficient whistleblowing service" by WhistleB - Whistleblowing Centre

Technix sport fjädring Volvo

2014-11-24 09:11 CET Risetrade Technix sport fjädring Volvo

SVU-rapport 2014-17: Vattenskydd – inventering av vägledningar och riktlinjer (dricksvatten)

2014-11-21 16:03 CET Svenskt Vatten AB Det finns ett behov av vägledning till kommuner, vattentjänstföretag och miljömyndigheter vad gäller tillämpning av inrättade vattenskyddsområden. En inventering har gjorts av de riktlinjer, vägledningar och liknande som finns framtagna i Sverige. Författare: Cristina Frycklund, Tyréns AB

SVU-rapport 2014-16: Reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk – kunskapssammanställning (avlopp och miljö)

2014-11-21 15:56 CET Svenskt Vatten AB Kunskapssammanställning gällande metoder för reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk som Stockholm Vatten AB och VA-teknik vid Lunds Tekniska Högskola uppnådde i två stora projekt Läkemedel – förekomst i vattenmiljön, förebyggnade åtgärder och möjliga reningsmetoder och MISTRA-programmet MistraPharma fas 1. Författare: M Hörsing, C Wahlberg, P Falås, G Hey, A Ledin, J la Cour Jansen.

SVU-rapport 2014-15: Att säkerställa täthet och kvalitet hos skarvar i PE-ledningar (rörnät och klimat)

2014-11-21 15:50 CET Svenskt Vatten AB Rapporten kartlägger och analyserar olika tähetsprovningsprocedurer varvid svällningseffekter i PE-materialet särskilt har studerats. Med digitalröntgen i kombination med ultraljud och mikrosvågstekniker är det möjligt att på ett oförstörande sätt säkra skarvarnas kvalitet i en ny ledning. Författare: Gunnar Bergman, Thomas Blomfeldt

​Dags att söka exjobb hos Ragn-Sells

2014-11-20 11:59 CET Ragn-Sells AB För oss på Ragn-Sells är det viktigt att säkerställa vår framtida kompetens. Därför erbjuder vi varje år högskolestudenter spännande och viktiga exjobb.