Nyheter

Kajsa Rives och Sophie Hemne de Robien om vägen från ansvar till värdeskapande

2015-12-01 17:45 CET Goodpoint AB Idag, den 1 december, deltog Kajsa Rives i Mentor Onlines seminarium om den nya "Hållbarhetslagen" som förutspås träda ikraft den 1 juli 2016.

2015-12-01 16:17 CET SundaHus i Linköping AB (publ) Eftersom nanomaterial kan innebära faror för hälsa och miljö och det finns kunskapsbrister på området, har Kemikalieinspektionen föreslagit att företag ska bli skyldiga att anmäla kemiska produkter som innehåller nanomaterial.

Miljöstandardisering

2015-12-01 15:42 CET SEK Svensk Elstandard Miljöstandardisering av elektriska och elektroniska produkter och system klättrar allt högre upp på storföretagens agendor.

Förenklingsresan på Nybergs Deli i Stockholm

2015-12-01 15:37 CET Tillväxtverket Förenklingsresan för tillväxt och export i livsmedelsindustrin gör sitt tredje besök, den här gången på Nybergs Deli i Johanneshov, Stockholm. Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket genomför resan tillsammans för att uppmärksamma företag i livsmedelsbranschen i hela landet.

EkoBalans återvinner fosfor åt mejerijätte

2015-12-01 15:04 CET EkoBalans Fenix AB Lundabolaget Ekobalans Fenix har nyligen ingått en avsiktsförklaring med ett stort svenskt mejeri. I vår inleds pilotstudien som innebär att Ekobalans etablerar en fosforåtervinningsanläggning på mejeriet.

Det bästa från ÅF Green Day 2015

2015-12-01 13:00 CET ÅF För fjärde året i rad bjöd ÅF in till konferensen ÅF Green Day. Nu kan du se en kort film som sammanfattar dagen samt läsa en sammanfattande rapport om dagens diskussioner.

Jonsereds trädgårdar får byggpris

2015-11-30 15:29 CET Partille kommun Jonsereds trädgårdar - med trädgårdsmästare Peter Svenson och arbetsledare Thomas Aaröe i spetsen - har tilldelats Byggpris 2015 av Partille kommun. Återskapandet av Jonsereds herrgårds 1800-talsträdgård får utmärkelsen bland annat för sina kulturhistoriska, hantverksmässiga och sociala värden. Priset överlämnas vid bygg- och miljönämndens möte den 14 december.

Forskningsstudie om traumabearbetning i DR Kongo på Dr Mukweges initiativ

2015-11-30 14:58 CET Yennenga Progress ​I oktober var Docent Gunilla Berglund åter i DR Kongo för att undervisa vid den pågående masterskursen i klinisk psykologi som Doktor Mukwege tagit initativ till. På schemat stod forskningsmetodik och besök på studenternas arbetsplatser. Till våren fortsätter utbildningen och arbetet med att sammanstäla patientdata vid Panzi-sjukhuste för en planerad större forskningsstudie kommer att påbörjas.

Nissan levererar nollutstläpp till COP21

2015-11-30 09:05 CET Mobility Motors Sweden AB Med start idag samlas världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Mötet är särskilt viktigt eftersom länderna där ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

​Polarbröd – från ord till handling i bok om jämställdhet

2015-11-27 16:00 CET Polarbröd AB Allt att vinna – från ord till handling för jämställda arbetsplatserär en bok om lärande exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete. Den är skriven av Ann-Katrine Roth på uppdrag av fackförbundet Unionen som också ger ut boken. I boken berättar företrädare för Boliden, Coca-Cola, IKEA, Polarbröd och Ramböll om respektive företags aktiva och systematiska jämställdhetsarbete.