Pressmeddelanden

Hur lyckas vi med fastighetsnära källsortering?

2015-04-17 13:30 CEST Teknologisk Institut På konferensen Avfallshantering och återvinning kommer vi under två dagar att ta ett helhetsgrepp om avfallsfrågan. Hur kan vi arbeta för att förebygga och minimera avfallsmängden i samhället? Och hur ska vi på bästa sätt hantera avfallet som ändå uppstår.

FC Rosengårds Marta Vieira da Silva och Therese Sjögran medverkar på Business Arena Malmö den 7 maj

2015-04-17 13:27 CEST Business Arena

Energiminister Baylan åter till Power Circle Summit på Svenska Mässan i Göteborg

2015-04-17 12:20 CEST Svenska Mässan Nu har energiminister och ansvarig för Energikommissionen, Ibrahim Baylan åter valt att tala i samband med Power Circle Summit i Göteborg den 5 maj 2015. Konferensen har fokus på frågor om hur ny teknik nära kund och inom förnybart kan bygga det nya Energisverige.

2015-04-17 10:31 CEST Energimyndigheten Hur effektiva vita certifikat kan bli beror på syftet och målformuleringen för den energieffektivisering som ska åstadkommas, visar en utredning från Energimyndigheten.

2015-04-17 09:31 CEST Sörmlands Sparbank Sörmlands Sparbanks resultat 2014 uppgick till 181 mkr 2014 innebar en ökad affärsvolym, förstärkning av kapitalsituationen, en låg kreditförlustnivå och stigande intäkter. Av vinsten avsätts 15 miljoner kr för allmännyttiga ändamål med satsningarna för att bidra till lokalsamhällets utveckling inom områden som främst berör våra ungdomar, miljön och näringslivstillväxt.

Bokslutskommuniké Sörmlands Sparbank

2015-04-17 09:31 CEST Sörmlands Sparbank Sörmlands Sparbanks resultat 2014 uppgick till 181 mkr 2014 innebar en ökad affärsvolym, förstärkning av kapitalsituationen, en låg kreditförlustnivå och stigande intäkter. Av vinsten avsätts 15 miljoner kr för allmännyttiga ändamål med satsningarna för att bidra till lokalsamhällets utveckling inom områden som främst berör våra ungdomar, miljön och näringslivstillväxt.

2015-04-17 09:03 CEST AstraZeneca Uppdaterade data som presenterades vid European Lung Cancer Conference 2015 visar en fördröjning av tumörprogression på över ett år

2015-04-17 08:01 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced that the US Food and Drug Administration has granted Orphan Drug Designation for the MEK inhibitor selumetinib, for the treatment of uveal melanoma.

Exeger Årets nanoföretag 2015!

2015-04-16 22:58 CEST SwedNanoTech ​För tredje året i rad delade föreningen SwedNanoTech ut sin utmärkelse Årets nanoföretag. Vinnaren korades på konferensen NanoForum: 2015 som hölls den 16 april i Stockholm. Årets vinnare blev Exeger som utvecklar en ny och innovativ typ av solceller.

Rekordåret 2014!

2015-04-16 15:33 CEST Tekniska Verken i Kiruna AB ​Förra året var ett fantastiskt år för Tekniska Verken i Kiruna inom många områden, inte minst ekonomiskt då vi gjorde vårt allra bästa resultat i bolagets historia. 2014 var också året då stadsomvandlingen blev mer synlig för varje Kirunabo genom olika projekt. Det vi behöver hjälp att förbättra i år är sorteringen av vårt gemensamma avfall vi producerar i samhället, där måste vi alla bli bättre.