Pressmeddelanden

Folkpartiet fördömer oskuldskontroller

2015-10-06 21:49 CEST Folkpartiet Liberalerna Skåne "Region Skåne måste ta ansvar för att se till att denna myt begravs på allvar"

ADHD-ungdommar utvecklas till Zoombies?

2015-10-06 19:00 CEST Lifecap AB Leg. Sjuksköterska oroar sig över att vi medicinerar istället för att tillvarata barnens resurser. Hon menar att vi i många fall inte hanterar de underliggande problemen, utan att läkemedel ordineras alltför lättvindigt. Nu söker Åsa Nilsson medel för att bygga en WEB-kurs med syfte att hjälpa utsatta ungdomar att tillvarata sin kapacitet utan medicinering.

2015-10-06 18:08 CEST Röda Korset Under de senaste dagarna har ambulanspersonal attackerats på Västbanken, en hälsoarbetare skjutits i Jemen och ett sjukhus bombats i Afghanistan. Dessvärre är detta bevis för en oroande utveckling: sjukvården hamnar allt oftare i skottlinjen.

#41 TIS: Familjejuridik under utveckling

2015-10-06 17:40 CEST Feministiskt Perspektiv Det finns tusentals sätt att bilda familj, men familjejuridiken är baserad på bara ett av dem. Många familjer och barn kommer i kläm där lagen brister. Det menar Erik Mägi, som tillsammans med Lina-lea Zimmerman ligger bakom nyutkomna Stjärnfamiljejuridik. Maria Ramnehill om boken som både är en normkritisk analys och en handbok.

Hur ska läkare och vårdpersonal möta ensamkommande barn?

2015-10-06 17:01 CEST Svenska Läkaresällskapet Allt fler inom hälso- och sjukvården kommer att möta de ensamkommande barn som söker sig till Sverige. Fram till augusti i år hade drygt 9 300 barn kommit utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare och sökt asyl i Sverige. I slutet av september har siffran stigit till 14 058, vilket kan jämföras med totalt cirka 7 000 under 2014. Angeläget program under årets Medicinska riksstämma.

Inriktningsbeslut taget om samgående av tandvårdskliniker

2015-10-06 16:56 CEST Landstinget Dalarna ​Tisdagen den 6 oktober tog Tandvårdsnämnden enigt ett inriktningsbeslut om att arbeta för att förbättra flera av folktandvårdsklinikerna med Folktandvården Örnen i Avesta som modell.

”Jag har väldigt svårt att förstå hur samhället kan låta en familj leva så här i flera år”

2015-10-06 16:43 CEST RFSL Kammarrätten i Göteborg har i en dom kommit fram till att en person som bytt juridiskt kön från kvinna till man också ska ha rätt att registreras som far till sitt barn i folkbokföringen. Kammarrätten bekräftar därmed en dom i förvaltningsrätten i Göteborg från november förra året som hade överklagats av Skatteverket.

Ordberoende förlag springer Mental Health Run 10 oktober

2015-10-06 16:06 CEST Ordberoende Förlag - böcker som berör Mental Health Run är ett fem kilometer långt välgörenhetslopp i Stockholm där hela anmälningsavgiften går till Psykiatrifonden. Loppet är den 10 oktober, då WHO:s stora satsning i världen på World Mental Health Day får genomslag runt om på vår jord. Vi ser fram emot en kul dag som synliggör psykisk ohälsa och bidrar till att ta bort fördomar mot personer med psykisk sjukdom. Kom med!

”Bombattacken i Kunduz ett uppenbart krigsbrott”

2015-10-06 14:43 CEST Läkare Utan Gränser ​Attacken mot vårt sjukhus i Kunduz kan inte avfärdas som ett rent misstag eller en oundviklig konsekvens av krig. Uttalanden från afghanska och amerikanska styrkor är liktydiga med ett erkännande av krigsbrott, konstaterar Läkare Utan Gränsers internationella ordförande Joanne Liu.

2015-10-06 14:43 CEST Medborgarskolan