Nyheter

Semper i Almedalen: Världens svåraste uppdrag 2016 – föräldraskapet

Semper i Almedalen: Världens svåraste uppdrag 2016 – föräldraskapet

2016-06-23 13:19 CEST

Svenska föräldrar är mest stressade i Europa och förväntningarna som ställs på föräldra...

Semper i Almedalen: Vad är bra mat för små barn?

Semper i Almedalen: Vad är bra mat för små barn?

2016-06-23 13:10 CEST

Vad vi ger våra barn att äta under de tidiga småbarnsåren påverkar deras hälsa senare i...

Veterinärmedicinsk biverkningsrapportering 2015

Veterinärmedicinsk biverkningsrapportering 2015

2016-06-23 10:27 CEST

Under 2015 har 486 biverkningsrapporter för läkemedel till djur sänts in till Läkemedel...

Nka:s nyhetsbrev nr 5 2016

Nka:s nyhetsbrev nr 5 2016

2016-06-23 09:19 CEST

Nka:s nyhetsbrev om forskning, aktuella händelser och nyheter inom anhörigområdet.

Nummer 4 av Information från Läkemedelsverket ute nu

Nummer 4 av Information från Läkemedelsverket ute nu

2016-06-23 09:08 CEST

Neuroleptika är en grupp läkemedel med stor betydelse för behandlingen av allvarliga ps...

Roches engagemang i Almedalen 2016

Roches engagemang i Almedalen 2016

2016-06-22 16:46 CEST

Roche är på plats under årets Almedalsvecka på Gotland. Se nedan för information om vår...

CTF Nyhetsbrev nr 3, 2016, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

CTF Nyhetsbrev nr 3, 2016, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

2016-06-22 12:39 CEST

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta...

Svensk ny vice ordförande i Europafarmakopékommissionen

Svensk ny vice ordförande i Europafarmakopékommissionen

2016-06-22 11:22 CEST

​Läkemedelsverkets Torbjörn Arvidsson valdes igår till ny 1:e vice ordförande i Europaf...

Ny kunskapsöversikt från Nka: Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa

Ny kunskapsöversikt från Nka: Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa

2016-06-22 09:11 CEST

Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa är ett tämligen outforskat område. Med ...

Kurs i metoden Enneagrammet

Kurs i metoden Enneagrammet

2016-06-22 09:00 CEST

​Vill du lära känna dig själv och andra bättre? I höst erbjuder Familjeterapeuterna Syd...