Nyheter

EMA föreslår nya riktlinjer för att förbättra säkerheten i First in human-prövningar

EMA föreslår nya riktlinjer för att förbättra säkerheten i First in human-prövningar

2016-07-21 13:17 CEST

Den europeiska läkemedels läkemedelsmyndigheten EMA föreslår en ny riktlinje för genomf...

Our CEO Mathias Myrén Talk About the Power of Gamification on TEDx

Our CEO Mathias Myrén Talk About the Power of Gamification on TEDx

2016-07-20 09:07 CEST

Our CEO Mathias Myrén was invited to lead a TEDX in June 7th 2016. He is talking about ...

EMA rekommenderar indragning av Velactis i hela EU

EMA rekommenderar indragning av Velactis i hela EU

2016-07-19 15:07 CEST

Efter att allvarliga biverkningar har setts vid användning av Velactis, en produkt för ...

Sven Kylén ny verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi

Sven Kylén ny verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi

2016-07-14 08:08 CEST

Sven Kylén blir ny verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi. Han arbetar idag som f...

Roche sammanfattade de viktiga vårdfrågorna i Almedalen 2016

Roche sammanfattade de viktiga vårdfrågorna i Almedalen 2016

2016-07-13 10:03 CEST

Roche var på plats under årets Almedalsvecka på Gotland. Här kan du se videos från semi...

EMA utvidgar granskning av SGLT2-hämmare

EMA utvidgar granskning av SGLT2-hämmare

2016-07-11 15:22 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC utvidgar en gransknin...

Granskning av faktor VIII-läkemedel och risken för utveckling av antikroppar hos patienter som påbörjar behandling vid hemofili A

Granskning av faktor VIII-läkemedel och risken för utveckling av antikroppar hos patienter som påbörjar behandling vid hemofili A

2016-07-11 14:33 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har påbörjat en gransking ...

EMA inleder översyn av läkemedel som innehåller retinoider

EMA inleder översyn av läkemedel som innehåller retinoider

2016-07-11 13:52 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en översyn av läkemedel som innehål...

EMA granskar paracetamol med modifierad frisättning

EMA granskar paracetamol med modifierad frisättning

2016-07-11 13:03 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kommer att utvärdera nytta och risker med para...

Trots slarv med märkning följer solskyddsmedlen i huvudsak regelverket

Trots slarv med märkning följer solskyddsmedlen i huvudsak regelverket

2016-07-11 12:02 CEST

Läkemedelsverkets rapport visar att solskyddsprodukterna på den svenska marknaden i sto...