Nyheter

Wellnets nya blogg - Hälsa som affärsstrategi

2015-05-25 12:41 CEST Wellnet På Wellnets nya blogg tipsar vi om hur hälsa kan användas som konkurrensfördel för företag, kommuner och andra typer av organisationer. Vi presenterar även våra vassa leverantörer och ger hälsosamma vardagstips. Besök bloggen och lär dig allt om hur god hälsa lönar sig!

Goodtech har överlämnat ny kraftförsörjning till Centralsjukhuset i Karlstad

2015-05-25 10:40 CEST Goodtech Sverige Centralsjukhuset i Karlstad genomgår idag en stor om- och tillbyggnad. I anslutning till den omfattande moderniseringen har Goodtech bidragit med sin kompetens och sitt engagemang för att säkerställa att sjukhuset blir ett av de mest driftsäkra i Sverige. Ett uppdrag som nu är slutfört i samband med slutbesiktningen och överlämnandet av nytt kraftförsörjningssystem.

Ny patientterminal - ultraskarp, ultrakompakt, ultrastark.

2015-05-25 09:15 CEST BEST Med helt nya MediaPAD LX ges patienterna möjlighet att själva interagera med vården vid sin sjukhusvistelse. Man styr själv sin underhållning och söker information via internet eller sjukhusets interna informationskanaler. Integrerat finns även Service Calls™- en funktion där patienten medverkar till resursbesparingar genom att påkalla uppmärksamhet av endast rätt personal (mat, dryck, toalett).

​Uppskattade ”cykelambulanser” på plats under Göteborgsvarvet

2015-05-22 11:23 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Satsningen på ”cykelambulanser” fick stor uppskattning under förra Göteborgsvarvet. I år är de på plats igen för att snabbt kunna hjälpa till.

BESTcore™ - en framgång på årets Vitalis.

2015-05-22 09:15 CEST BEST Årets mötesplats för innovationer och IT i vården samlade mer besökare än någonsin. På mässan drog BESTs helhets-koncept för smartare vårdkommunikation till sig stort intresse bland besökarna. Med otaliga möjligheter och nyheter inom både hårdvara och mjukvara för det dagliga arbete på sjukhus visar BEST återigen varför man är marknadsledande i Norden.

​Radioaktivt tillskott ska mer än fördubbla antalet cancerundersökningar

2015-05-21 18:04 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Inom bara några år kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset att kunna utföra mer än dubbelt så många avancerade cancerundersökningar. Detta tack vare en avancerad partikelaccelerator som ger sjukhuset tillgång till egentillverkade radioaktiva läkemedel.

Team Olivia är med och bidrar till en bättre värld

2015-05-21 09:58 CEST Team Olivia Under 2014 förlängde vi vårt samarbete med hjälporganisationen Hand in Hand i ytterligare två år. Vi har nu fått ta del av den första 6-månaders rapporten som visar att vårt bidrag gör skillnad.

Linda Wahlberg utvecklar vår verksamhet med Integrativ Psykoterapi

2015-05-18 09:00 CEST Familjeterapeuterna Syd AB Integrativ psykoterapi innebär att man apassar terapin efter den hjälpsökandes problematik och målsättning med terapin genom att integrera olika psykoterapeutiska metoder och arbetssätt som till exempel affektfokuserad, kognitiv och psykodynamisk terapi, där terapin alltid genomsyras av ett relationellt perspektiv och förhållningssätt.

​För tidigt födda slipper påfrestande transporter tack vare nya lokaler

2015-05-13 17:51 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Nu är neonatalvårdens nya lokaler invigda och i september samlas alla vårdplatser till för tidigt födda och svårt sjuka nyfödda barn på Östra sjukhuset. Därmed minskar smittrisken, behovet av påfrestande transporter och föräldrarna blir mer delaktiga i barnets vård.

2015-05-13 13:27 CEST Arbetslivsresurs Nu startar även Arbetslivsresurs upp sin verksamhet i Norge vilket innebär att Arenakoncernens samtliga bolag nu finns etablerade i både Sverige och Norge.