Nyheter

2014-08-27 13:31 CEST Janssen I denna film berättar professor Bengt Jönsson hur han vill förbättra dagens cancervård med utgångspunkt från IHE-rapporten “Access to high-quality oncology care across Europe”.

Barnombudsmannen lanserar Unga Direkt på webben – ett verktyg för alla som arbetar med frågor som rör barn och unga

2014-08-27 11:00 CEST Barnombudsmannen Nu lanserar vi webbplatsen Unga Direkt för att inspirera dig som arbetar med frågor som rör barn och unga att använda metoden.

Fredrik Weibull from Imagine that completes the ALS ice bucket challenge for ALS research

2014-08-26 15:27 CEST Imagine that Fredrik Weibull from Imagine that completes the ALS ice bucket challenge and nominates Mikael Wallsbeck to complete the challenge in support for ALS research.

Nordic Life Science Days 7-9 Sept, 2014

2014-08-26 15:24 CEST Medeon AB Medeon kommer att vara representerad på NLSD mellan den 7-9 september, Stockholm Waterfront. Ses vi där?

Chromalytica identifierar sjukdomar genom utandningsluft

2014-08-26 15:21 CEST Medeon AB Medeonbolaget Chromalytica har utvecklat ett träffsäkert instrument som genom utandningsluft kan ge underlag för att diagnosticera utbredda sjukdomar som cancer. På så sätt är det möjligt för vården att ge en diagnos i ett tidigt skede samt sätta in rätt behandling.

2014-08-25 12:00 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mer än en tredjedel av alla planerade operationer inom ortopedisk kirurgi ombokas, skjuts upp eller avbokas helt. Bättre information och mer förberedda patienter skulle kunna minska problemet.

2014-08-25 10:52 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Tre medarbetare har utsetts att representera Läkemedelsverket i en nationell samverkansgrupp mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

2014-08-22 13:12 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten (tidigare Apotekens Service AB) har sedan 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram ett elektroniskt system för licensansökningar. Lanseringen av den nya kommunikationslösningen som var planerad till den 1 oktober, senareläggs till uppskattningsvis tidigast andra kvartalet 2015.

Akademiska först med ny metod som minskar avstötningsrisk vid transplantation

2014-08-21 13:24 CEST Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset är först i världen med att introducera en ny behandling som eliminerar akut avstötningsrisk vid njurtransplantation genom att inaktivera så kallade HLA-antikroppar, något som tidigare utgjort ett direkt hinder för transplantation. I Sverige berörs ungefär en tredjedel av drygt 600 patienter som väntar på njurtransplantation.

2014-08-19 11:09 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Kajsa Huddlestone har levt som anhörig hela sitt vuxna liv. Både till sin mamma och till sin CP-skadade son. Hon har blandade känslor till det stöd hon har fått av samhället och personer runt omkring henne. Hon arbetar idag på Nordström assistans och har flera kollegor i samma situation som henne själv. Hon upplever en stor förståelse från sin arbetsgivare.