Nyheter

2014-04-15 16:40 CEST Janssen Janssen har tillsammans med IHE tagit fram en rapport som undersöker tillgången till bra cancervård i Europa. Den visar att tillgången till bra och kvalitativ cancervård skiljer mycket mellan de olika EU-länderna och att det krävs mer satsning på innovativa lösningar för att få bukt med problemet.

2014-04-11 16:20 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon och som används för behandling av opiatberoende. Anledningen är rapporter om att missbruk genom injicering istället för intag via munnen kan ha lett till njursvikt.

2014-04-11 15:58 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency EMA:s säkerhetskommitté PRAC har granskat riskerna när olika typer av läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet (RAS) kombineras. Dessa läkemedel tillhör grupperna angiotensinreceptorblockerare (ARB), angiotensin converting enzymhämmare (ACE-hämmare) och reninhämmare så som aliskiren bör inte kombineras.

Nordic MedTest upphandlar ramavtal för konsultstöd

2014-04-11 08:33 CEST Nordic MedTest Nordic MedTest upphandlar ramavtal (2+1+1 år) för konsultstöd inom test av vård-IT.

Från Ax till Limpa del 1 av 6

2014-04-08 08:00 CEST Runius Design Företag, entreprenörer och innovatörer ser varje dag nya behov och möjligheter. Det finns fullt med idéer där ute som bara väntar på att få realiseras och bli en kommersiell succé. Jag driver företaget Runius Design, är produktdesigner och har skrivit artikelserien Från Ax till Limpa i sex delar om processen från idé till kommersiell produkt.

Möt Nordic MedTest på Vitalis 2014

2014-04-08 07:00 CEST Nordic MedTest Peter Furster, Henrik Emilsson och Leif Carlson på Nordic MedTest deltar som föredragshållare på Vitalis - Nordens ledande mötesplats för eHälsofrågor - som hålls i Göteborg 8-10 april.

Comfort Audio firar 20-årsjubileum

2014-04-07 14:59 CEST Comfort Audio AB 1994 grundades det svenska företaget Comfort Audio. Idag är Comfort Audio ledande i branschen med en unik digital ljudbehandlingsteknik för hörselprodukter som övervinner både avstånd till ljudkällan och störande bakgrundsljud, vilket ger en oslagbar ljudkvalitet.

Två års stöd till by i Indien via Hand in Hand

2014-04-07 13:20 CEST Team Olivia

Hälsofrågor måste få stor plats inför riksdagsvalet

2014-04-07 09:31 CEST Forska!Sverige Det är vår övertygelse att de rena plånboksfrågorna inte engagerar medborgarna lika mycket som sjukdomar och tillgång till högkvalitativ vård. Partierna måste utarbeta trovärdiga svar på hur de vill lösa våra stora utmaningar inom hälsoområdet. Detta skriver Forska!Sverige tillsammans med Nobelpristagare, andra forskare och patientrepresentanter i Expressen den 6/4.

2014-04-07 07:05 CEST Barnombudsmannen Den 8-9 april samlar Barnrättsdagarna drygt 800 personer från hela landet på Conventum i Örebro. I år är temat psykisk ohälsa hos barn.