Nyheter

​Hur kan vi inom Science parks och inkubatorer jobba snabbare med innovation utifrån ett öppet förhållningssätt?

​Hur kan vi inom Science parks och inkubatorer jobba snabbare med innovation utifrån ett öppet förhållningssätt?

2017-03-23 16:24 CET

Dessa frågor lyftes under onsdagen vid SISP:s, Swedish Incubators & Science parks, tema...

Nka:s nyhetsbrev nr 3 2017

Nka:s nyhetsbrev nr 3 2017

2017-03-22 14:06 CET

Nyhetsbrev från Nationellt kompetenscentrum anhöriga om forskning, aktuella händelser o...

Ökade krav på anhöriga när LSS-insatser till barn minskar

Ökade krav på anhöriga när LSS-insatser till barn minskar

2017-03-21 15:14 CET

Intervju med Karin Flyckt, funktionshindersamordnare på Socialstyrelsen, om lägesrappor...

Läkemedelsverket medverkar på seminariet Din produkt, ditt ansvar

Läkemedelsverket medverkar på seminariet Din produkt, ditt ansvar

2017-03-20 10:56 CET

Läkemedelsverket deltar som föreläsare och utställare på seminariet ”Din produkt ditt a...

Översikt över nya läkemedel för behandling av lungcancer

Översikt över nya läkemedel för behandling av lungcancer

2017-03-17 09:00 CET

Läkemedelsverket publicerar en översikt som innefattar nya läkemedel för behandling av ...

Snarkar du eller din partner? Ett nytt informationsmaterial om snarkning & sömnapné

Snarkar du eller din partner? Ett nytt informationsmaterial om snarkning & sömnapné

2017-03-17 09:00 CET

I samband med World Sleep Day 17 mars har ResMed tagit fram ett nytt informationsmateri...

Studenter inom socialpsykiatri är efterfrågade

Studenter inom socialpsykiatri är efterfrågade

2017-03-14 14:44 CET

Många företag och verksamheter inom det sociala fältet söker ständigt efter personal. I...

Webbinarium: Frivilligengagemangets betydelse

Webbinarium: Frivilligengagemangets betydelse

2017-03-14 13:08 CET

Nka bjuder in till webbinarium, den 30 mars kl. 14:00-15:30 med Signe Isaksson och Sofi...

Webbinarium: Handtag, famntag, klapp eller kyss

Webbinarium: Handtag, famntag, klapp eller kyss

2017-03-10 10:33 CET

Vad händer med närheten, sinnligheten och sexualiteten när relationen mellan människor ...

Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2017)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2017)

2017-03-09 10:10 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (C...