Nyheter

Välkommen till nya Wellnet.se

2014-09-22 14:38 CEST Wellnet Med en ny fräsch, uppdaterad hemsida som fungerar lika bra oavsett vilken enhet du tittar i, vill vi på Wellnet förenkla för både nya som gamla kunder, samarbetspartners och användare.

Rätt behandling i samband med kolorektal kirurgi minskar komplikationer

2014-09-22 13:26 CEST Danderyds sjukhus Rätt behandling före, under och efter kolorektal kirurgi minskar komplikationer och förkortar vårdtider. ERAS-konceptet innebär att vårdpersonalen följer ett program för att optimera bland annat vätske- och näringstillförsel, smärtlindring och eftervård för att minska komplikationer och korta vårdtiderna.

Nyhetsbrev nr 2, 2014 - Psykisk ohälsa

2014-09-22 11:19 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nu finns nyhetsbrev nr 2 inom området psykisk ohälsa att läsa.

Tillgänglighetsanpassat boende: tysk-svenskt mötesforum i Stockholm

2014-09-18 14:16 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren Befolkningen i Sverige blir allt äldre. Var tredje svensk kan idag se fram emot att få fira sin 90-årsdag. Många äldre bor dock i bostäder som inte är särskilt anpassade till deras behov. Dessa utmaningar och möjliga lösningar kommer att diskuteras på Tysk-Svenska Handelskammarens mötesforum om tillgänglighetsanpassat boende den 30 september 2014.

Omegapoint och QTEMA utvalda av Nordic Medtest

2014-09-18 11:51 CEST Compare Karlstad Två Compare-företag - Omegapoint och QTEMA - har i samverkan valts ut som leverantörer till Nordic Medtest.

Move & Walk behöver Din hjälp!

2014-09-17 13:02 CEST Move & Walk Move & Walk behöver Din hjälp! Är du, eller någon du känner, intresserad av att börja på Move & Walk Skola i Solna från ht 2015? Hör av dig till oss snarast!

Jämtland först med beslut om nivåstrukturerad peniscancer

2014-09-17 11:11 CEST Regionala cancercentrum i samverkan Jämtland har som första landsting beslutat anta och tillämpa RCCs rekommendation om nationell koncentration av kirurgi vid peniscancer. Från årsskiftet kommer Jämtlands läns landsting remittera alla patienter som ska opereras för peniscancer till de två rekommenderade nationella vårdenheterna; de urologiska klinikerna vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro.

2014-09-16 14:39 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Nyheter från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommittés (PRAC – Pharmacovigilance risk assessment committee) möte i september 2014. Fullständig agenda, nyheter och minnesanteckningar från mötet publiceras på EMA:s webbplats.

Mötesdag för anhöriga i Västra Götaland 2014

2014-09-16 08:43 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Du som anhörig till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning är välkommen till en dag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten. Välkommen till Grand Hotell i Borås lördagen den 8 november 2014 kl 09.30-16.00.

2014-09-15 16:55 CEST Humana I år pågår ett projekt inom Humana Omsorg som fokuserar på anhöriga till personer i behov av omsorg. Under vecka 39 inbjuder Humana anhöriga till föreläsningar med författaren Ola Polmé i Staffanstorp, Huskvarna och Kungsbacka. Alla är välkomna så långt platserna räcker.