Nyheter

2015-07-29 17:57 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fem barn som vårdas på neonatalavdelningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset har smittats med den resistenta bakterien MRSA. Detta upptäcktes efter screening-kontroller.

En barndom med missbruk och psykisk ohälsa i familjen – hur gör vi skillnad?

2015-07-29 11:27 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Svårigheter under uppväxten påverkar hälsa, skolgång och arbetsliv. Hur kan vi bryta mönstret och ge barnen en bättre framtid? Vilka insatser är det som fungerar? Hur går vi framåt i nästa steg?

2015-07-28 14:29 CEST Familjeterapeuterna Syd AB I DN debatt (28/7) skriver professor Rolf Holmkvist i en artikel om rehabiliteringsgarantin och dess icke utvärderade resultat. Han kopplar påståendet att rehabiliteringsgarantin är dåligt utvärderad till mängden miljarder som staten via organisationsorganet för Sveriges kommuner och landsting, SKL, har satsat på behandling av psykisk ohälsa.

Sanning och myt om högt blodtryck

2015-07-22 09:51 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Runt en tredjedel av den vuxna svenska befolkningen har högt blodtryck. Men vad är egentligen sant om högt blodtryck och vad är myt? Vi har frågat experten Karin Manhem, överläkare på akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset och professor i medicin.

Regionråd med anhörigfrågor på agendan

2015-07-20 06:03 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Eva Olofsson är regionråd på VG region, ordförande i SKL:s beredning för primärvård och äldrevård samt oppositionsråd. Anhörigas insatser är viktiga och Eva tycker att den internationella anhörigkonferensen i Göteborg den 3-6 september är viktig.

Högtryck på könsmottagningen i sommar

2015-07-15 07:00 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Många söker sig till könsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under sommaren för att testa sig för smittsamma könssjukdomar. Ibland alldeles för tidigt. Först tio dagar efter man haft oskyddat sex kan man identifiera smittoämnen i kroppen

2015-07-13 09:32 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en översyn av HPV-vacciner för att ytterligare klargöra aspekter gällande deras säkerhetsprofil. De HPV-vacciner som är godkända i Sverige är Gardasil/Silgard, Gardasil 9 och Cervarix. Att nyttan med HPV-vacciner överväger riskerna ifrågasätts inte, och under pågående översyn är rekommendationerna för användningen av vaccinerna oförändrade.

Etik, egenvård och anhörigas roll som stödjare på den internationella anhörigkonferensen

2015-07-13 06:00 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga ​Professor Lars Sandman, Högskolan i Borås, etiker, kommer att tala om aktuella trender inom egenvård och den viktiga roll som anhöriga har.

2015-07-10 15:46 CEST Humana Humana Hemtjänst söker nu en engagerad och driven regionchef som både operativt och strategiskt leder och utvecklar arbetet i en av våra två regioner. Vi söker dig som är utbildad socionom, sjuksköterska eller motsvarande inom t.ex. social omsorg. Du har ca 5 års dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt ledarskap inom hemtjänst samt erfarenhet av framgångsrikt budgetansvar.

Nyhetsbrev 2 2015: Samarbete om innovation, entreprenörskap och forskningssamarbete

2015-07-09 13:58 CEST Janssen I maj presenterade Karolinska Institutet och Johnson & Johnson tillsammans med Janssen två viktiga och spännande samarbeten om innovation och entreprenörskap samt ett forskningssamarbete kring ”Real World Evidence”. Läs mer om detta i vårt nyhetsbrev.