Kontaktpersoner

Sebastian Forsén

WellTrips Delägare i WellTrips och arbetar med utveckling kring samtliga områden.

Robin Bäckström

WellTrips Grundare till WellTrips och jobbar aktivt med utveckling inom alla områden.

Malin Alenius
Alf Lundin
Susanne Berg

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Susanne har ansvar för STILS pågående utvecklingsarbete för att stärka medlemmarnas självbestämmande och för att utveckla nya verksamheter inom föreningen.

Jan Olov Sundström
Malin Waldemarsson
Claes Wallman