Kontaktpersoner

Roy Jeppsson

NÄRA AB personlig assistans Arbetar med marknadsföring, kommunikation och varumärkesutveckling, har arbetat på NÄRA sen januari 2014. Arbetade under sin studietid på ett gruppboende för autistiska barn samt ett äldreboende. Ansvarig för www.nara.nu

Anna K Lejon

Comfort Audio AB Anna K Lejon ansvarar för studier och utvärdering av Comfort Audios produkter samt för internationell utbildning till dotterbolag och distributörer.

Nanna Wedar
Marie-Louise Löfdahl
Jeanette Renman

Specialpedagogiska skolmyndigheten Jeanette Renman är marknadsassistent och arbetar med marknadsföring och kommunikation av Specialpedagogiska skolmyndighetens egenproducerade läromedel. Hon förmedlar kontakter mellan journalister och myndighetens projektledare samt ansvarar för läromedelskatalog och läromedelsbutik.

Anders Green

Comfort Audio AB Anders Green är ansvarig för Comfort Audios exportavdelning som arbetar med distributörer i ett 20-tal länder runtom i världen.