Kontaktpersoner

Johan Wingestad
Margaretha Rudner
Maria Johansson

Strömbäcks Folkhögskola

Camilla Lundmark
Victoria Henriksson
Jessica Gustafsson
Monica Klasén McGrath
Maria Sjöberg

Specialpedagogiska skolmyndigheten Maria Sjöberg är kommunikatör hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mellersta regionen. Hon samordnar den regionala interna och externa kommunikationen. Maria Sjöberg ansvarar också för regionens presskontakter samt förmedlar information och kontakter för journalister och andra med intresse för lokala eller regionala nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och Mellersta regionen. ...

Patrik Ulander