Kontaktpersoner

Anna-Lena Carling
Niclas Gerdsling
Farhad Mazi Esfahani
Morgan Rosenberg

WellTrips Ansvarar för all försäljning. Ska hjälpa till att bibehålla tidigare kunder och arbeta med att bredda kundportföljen.

Sebastian Forsén

WellTrips Delägare i WellTrips och jobbar aktivt med utveckling inom alla områden.

Robin Bäckström

WellTrips Grundare till WellTrips och jobbar aktivt med utveckling inom alla områden.

Michael Eriksson

Share Music Sweden

Johan Hagström