Kontaktpersoner

Margaretha Rudner
Maria Johansson
Camilla Lundmark
Victoria Henriksson
Jessica Gustafsson
Monica Klasén McGrath
Maria Sjöberg

Specialpedagogiska skolmyndigheten Maria Sjöberg är kommunikatör hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mellersta regionen. Hon samordnar den regionala interna och externa kommunikationen. Maria Sjöberg ansvarar också för regionens presskontakter samt förmedlar information och kontakter för journalister och andra med intresse för lokala eller regionala nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och Mellersta regionen. ...

Patrik Ulander
Birgitta Olsson-Tapper

Specialpedagogiska skolmyndigheten Birgitta Olsson-Tapper är kommunikationschef på Specialpedagogiska skolmyndigheten med ansvar för myndighetens interna och externa kommunikation.