Kontaktpersoner

Sebastian Forsén

WellTrips Delägare i WellTrips och arbetar med utveckling kring samtliga områden.

Robin Bäckström

WellTrips Grundare till WellTrips och jobbar aktivt med utveckling inom alla områden.

Johan Hagström
Malin Alenius
Alf Lundin
Susanne Berg

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Susanne har ansvar för STILS pågående utvecklingsarbete för att stärka medlemmarnas självbestämmande och för att utveckla nya verksamheter inom föreningen.

Jan Olov Sundström
Malin Waldemarsson