Pressmeddelanden

2015-09-02 09:34 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Skånska skoldatatek får på torsdag den 3 september för första gången någonsin en skräddarsydd fortbildningsdag kring hur de kan ge stöd till elever med andra behov än läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller adhd.

"Positivt att Socialstyrelsen tagit fasta på STILs rapport"

2015-09-01 19:59 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Socialstyrelsen fick tidigare i år i uppdrag att utreda hur villkoren för assistansanvändare skiljer sig åt mellan kommunerna i landet. Idag publicerar Socialstyrelsen som resultat av detta en kritisk rapport, som visar att skillnaderna mellan kommunerna är stora. STIL ser positivt på att Socialstyrelsen har tagit till sig av STILs alternativrapport, som belyste detta.

2015-08-31 12:39 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Försäkringskassans interna meddelanden och vägledningar får inte användas som grund för att ändra lagtolkningen vid bedömningar av assistansersättning. Istället ska lagstiftningens målsättning styra anser Lennart Erlandsson, lektor i juridik vid Högskolan i Kristianstad.

Pressinbjudan: Ekeskolan firar 50 år

2015-08-31 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Ekeskolan i Örebro fyller 50 år och det firar vi onsdag den 2 september. Vi hälsar elever, tidigare elever, personal, föräldrar och andra intresserade välkomna till öppet hus. Även media är välkomna då. Det blir bland annat jubileumstal med sång och musik, rundvandring och information om Ekeskolan.

2015-08-29 06:00 CEST Neuroförbundet BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att bland annat testa koordinationsförmågan.

Varning för psykiatrin

2015-08-28 21:04 CEST KMR Med över 600 000 000 recept per år så är psykiatrin en av världens mest lukrativa verksamheter. Men hur är det med de mer än 470 000 biverkningarna varje år? Eller de 90 000 akutbesöken – och de 25 000 självmorden? Och var, var, VAR är resultaten? Hjälp oss att avsluta psykiatriska övergrepp. Se senaste videon från KMRs (CCHRs) internationella högkvarter…

2015-08-27 13:52 CEST Sveriges Dövas Riksförbund Döva Anna Edenås som är 97 år gammal ansökte om plats på äldreomsorg för döva och dövblinda i Malmö men Skurup kommun sa nej och nekade henne. Hennes situation har engagerat många, bland annat Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Pensionärsförbund, Skånes Dövas Distriktförbund, Skånes Dövas Pensionärsförening och Malmö Dövas Pensionärsförening.

KMR fyllde i hålen i ”kunskapsluckor” på ADHD-dagen

2015-08-27 12:07 CEST KMR Under temat ”vi fyller i kunskapsluckorna vid ADHD-behandling” anordnade tidningen Dagens Medicin en temadag om ADHD-behandling onsdagen 26 augusti. KMR var naturligtvis där och demonstrerade.

2015-08-27 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Imorgon invigs Hällsboskolan i Stockholm, en statlig specialskola från förskoleklass till åk 10 för elever med grav språkstörning. Skolan, som ligger i Campus Konradsberg på Kungsholmen, finns för barn och unga i behov av en undervisning som är särskilt utformad för att ge elever med grav språkstörning förutsättningar att nå kunskapsmålen och vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang.

Pressinbjudan. Utställningen med hjärna besöker Stockholm

2015-08-27 06:00 CEST Neuroförbundet BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att bland annat testa koordinationsförmågan.