Pressmeddelanden

Dom: Socialnämnd har inte rätt att genomdriva medicinering med ADHD-preparat mot förälders vilja

2015-02-27 21:04 CET KMR Högsta förvaltningsdomstolen har i ny dom avvisat den ”tvångsmedicinering” med narkotikaklassad psykostimulantia som en socialnämnd, med stöd av psykiatriker ville genomdriva, mot förälders vilja. Domen stärker, med hänvisning till föräldrabalken, barn- och Europakonventionen, en förälders rätt att avvisa icke nödvändiga och oproportionerliga ingrepp av den typ det här är fråga om.

2015-02-26 14:34 CET DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Svenskt Näringsliv säger till Sveriges Radio att det skulle vara förödande för små företag om diskrimineringsskyddet mot bristande tillgänglighet skulle stärkas. DHRs förbundsstyrelse ställer sig kritisk till hur Svenskt Näringsliv resonerar.

2015-02-25 12:30 CET Independent Living Institute Assistanskoll Dagens lagstiftning för god man och förvaltare är föråldrad anser Torbjörn Odlöw. Att en ensam person är ställföreträdare riskerar leda till att den enskilde inte får det stöd som behövs. Han anser också att anhöriga som är assistenter till sitt barn ibland kan vara den lämpligaste att välja som god man.

Fler äldre kan bo kvar  hemma med nya hisslösningar

2015-02-25 10:15 CET Cibes Lift AB Sveriges befolkning blir allt äldre och många äldre bor utan hiss och har svårt att bo kvar hemma. Med hjälp av kostnadseffektiva hisslösningar skulle livskvaliteten enkelt kunna höjas för många äldre. Det menar Cibes Lift, en ledande leverantör av hisslösningar för att förbättra tillgängligheten i offentliga och privata miljöer, som har tittat närmare på situationen.

​Soran Ismail åker till Tanzania med Come Together-ambassadörerna

2015-02-25 06:00 CET Riksförbundet FUB På lördag åker Soran Ismail och fyra ambassadörer med lindrig utvecklingsstörning till Tanzania. -Det känns oerhört roligt att få vara en del av det här projektet och vara side-kick till de fantastiska ambassadörerna. Att få gå i skolan är det mest grundläggande för chansen till ett drägligt liv. I många delar av världen är det långt ifrån en självklarhet för många, säger Soran Ismail.

2015-02-24 09:52 CET Independent Living Institute Assistanskoll Maj Karlsson säger att en kommande utredning om personlig assistans måste ha direktiv att se HUR en lagändring av § 9a ska göras, inte OM den ska göras. Hon anser även att många politiker har gett dubbla budskap om assistansbedömningarna. Samtidigt som de sagt att situationen är oacceptabel och bör ändras har de inte agerat.

Lansering WellTrips Gold!

2015-02-24 08:00 CET WellTrips Äntligen kan vi presentera WellTrips Gold där vi favoritmarkerar de hotell som vi gillar extra mycket. Första hotellet är Palazzo Belfiore Firenze som är ett fantastiskt lägenhetshotell i Florens, Italien.

2015-02-24 07:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Kristinaskolan har ett ansvar att erbjuda en kommunikativ miljö som är tvåspråkig, det vill säga svenska och svenskt teckenspråk. Den 24 februari kommer lärare, rektorer och föräldrar att få veta hur skolan arbetar för att anpassa utbildningen för barn och elever som har en hörselnedsättning.

Socialstyrelsens psykiatriska experter går emot FN:s barnrättskommitté om ADHD-preparat

2015-02-20 21:02 CET KMR FN:s barnrättskommitté är starkt bekymrad över den ökade förskrivningen av psykostimulantia till barn i Sverige och de skadliga effekterna av de narkotiska preparaten. Man uppmanar regeringen att följa barnkonventionen och se till att andra åtgärder ges prioritet. Men Socialstyrelsens psykiatriska experter går i motsatt riktning och kräver ökad utskrivning.

​Vardagskompassen – ett stöd för att underlätta vardagen för barn med ojämna förmågor

2015-02-20 07:02 CET Gothia Fortbildning Barn med ojämna förmågor har svårt att klara vardagens alla krav och har ofta dålig självkänsla. För att hjälpa dessa barn att utvecklas behöver man förstå de bakomliggande orsakerna till själva beteendet. Nu släpper Gothia Fortbildning boken Vardagskompassen, ett kartläggningsmaterial som ger överblick och strategier för att kravanpassa och kompensera olika situationer i vardagen.