Pressmeddelanden

2014-12-18 11:40 CET Independent Living Institute Assistanskoll Försäkringskassan backar från sin hållning att assistansersättning inte betalas ut om assistenter hos egna arbetsgivare arbetar mer än 40 tim/vecka. Om det finns kollektivavtal gäller villkoren i det, om kollektivavtal saknas godkänns nu viss övertid för assistenterna.

2014-12-18 11:19 CET SKL Kommentus AB Rekryteringsprocesser är omfattande och tidskrävande samtidigt som de ska vara effektiva. Här finns nu ett nytt ramavtal där kommuner och landsting får tillgång till alla eller enskilda delar av de 15 olika moment som rekryteringsprocessen kan delas upp i.

19 ton mindre mat i soporna

2014-12-18 08:33 CET Vårdbolaget TioHundra I mars inledde vårdbolaget TioHundra i Norrtälje ett arbete för att minska mängden mat som varje dags slängs i soporna. Åtta månader senare har matavfallet minskat med en tredjedel.

2014-12-17 11:49 CET Independent Living Institute Assistanskoll Tystnaden om sexualitet och assistans är ett långt större problem än att en viss grupp inte har samma tillgång till sex som andra. Det handlar om existentiella frågor som identitet och självbild. Det menar Julia Bahner som forskar i ämnet.

2014-12-17 11:49 CET Independent Living Institute Assistanskoll Bo Gunnar Karlsson drev ett privat assistansföretag med ett tiotal kunder mellan 2006 och 2011. Han är även far till och ombud för en son som har assistansersättning och som är egen arbetsgivare. Den privata branschen har påverkat assistansen på gott och ont anser han.

2014-12-17 10:54 CET SKL Kommentus AB Mölndals stad är första kommun att göra avrop från SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal för e-arkiv. Formpipe blev vinnande leverantör med den egenutvecklade produkten Long-Term Archive.

2014-12-16 10:20 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat ramavtal för HPV-vaccin med Sanofi Pasteur MSD.

2014-12-15 17:43 CET Humana Natalie är 18 år gammal och lever med en fysisk CP-skada sedan födseln. Den påverkar hennes tal och hennes motorik men den hindrar inte hennes drömmar. Hon uppmärksammades i serien ”This is how I roll” på SVT och nu börjar hon blogga för Humana.

Nordiska kommuner i utvecklingssamarbete på missbruksområdet

2014-12-15 10:15 CET Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenters (NVC) jämförande utvecklings- och forskningsprojekt Nordiskt utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården (NoLoM) kommer år 2015 att arbeta vidare med verksamheter för skolungdomar med riskkonsumtion, tidiga insatser för personer med dolt alkoholmissbruk och personer i substitutionsbehandling med komplexa problem.