Pressmeddelanden

Psykiatriker gipsade fast armarna på en kvinna – 34 gånger

2015-10-09 21:09 CEST KMR Polisen håller nu på att utreda om den rättspsykiatriska kliniken i Växjö gjort något olagligt då man sövde ner och tvångsgipsade en kvinnas armar.

2015-10-08 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Sverige har allmän skolplikt och föräldrar är skyldiga att se till att deras barn går i skolan. Trots det stannar en grupp barn och unga hemma i långa perioder. Den 8 oktober genomför Specialpedagogiska skolmyndigheten en konferens i Härnösand där temat är att vända elevernas frånvaro till närvaro.

TioHundra permanentas

2015-10-07 16:39 CEST Vårdbolaget TioHundra TioHundraprojektet blir permanent, meddelade Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun på onsdagen. Ett kvitto på att TioHundra AB jobbat på rätt sätt, menar VD Peter Graf.

Östervångsskolan öppnar för tidigare elever och lärare

2015-10-07 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Inför den förestående flytten av Östervångsskolans verksamhet till nya lokaler, passar skolan på att välkomna sina tidigare elever och lärare samt allmänheten till öppet hus kl 14.00–16.00 den 9 och 23 oktober. Media är välkomna till Öppet-husdagarna på Östervångsskolan, Östervångsvägen 14 i Lund.

2015-10-06 12:30 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Högsta förvaltningsdomstolens dom om det femte grundläggande behovet strider mot tidigare politiskt fattade beslut. Ett regeringsförslag som Socialutskottet röstade ner 1996 får nu bifall i högsta rätt. Det menar Mathias Blomberg, advokat på IGNE Advokatbyrå.

2015-10-06 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Sverige har allmän skolplikt och föräldrar är skyldiga att se till att deras barn går i skolan. Trots det stannar en grupp barn och unga hemma i långa perioder. Den 6 oktober genomför Specialpedagogiska skolmyndigheten en konferens i Luleå där temat är att vända elevernas frånvaro till närvaro.

Utan anhöriga stannar Sverige!

2015-10-05 11:03 CEST Anhörigas Riksförbund På Nationella Anhörigdagen den 6 oktober anordnar Anhörigas Riksförbund en anhörigmanifestation på Sergels torg, Plattan i Stockholm. Anhörigmanifestationen anordnas i syfte att visa vad anhöriga gör för samhället och att utan anhöriga så skulle Sverige stanna.

UNGA VUXNA MED NEDSATT ARBETSFÖRMÅGA - En beskrivning av trygghetssystemen i Norden

2015-10-05 10:06 CEST Nordens Välfärdscenter Vilka konkreta delar av de ekonomiska och sociala trygghetssystemen i Norden är aktuella för gruppen unga med psykisk ohälsa? Vilka regler styr och hur administreras trygghetssystemen? Den här rapporten visar att samtliga nordiska länder har välfärdssystem riktade till gruppen unga med psykisk ohälsa, men att systemen i de olika länderna skiljer sig åt i sin uppbyggnad.

Forskningsstudie och media bekräftar KMR: antidepressiva skapar våld

2015-10-02 21:03 CEST KMR LA Times och Reuters och andra medier rapporterar nu om det som KMR sagt i över 30 år: psykiatriska droger, och i synnerhet antidepressiva, skapar våldsbenägna människor.

Frösö Park planerar för nya hotellrum

2015-10-02 12:27 CEST Quality Hotel Frösö Park Frösö Park Fastighets AB har lämnat in ansökan om planändring för att möjliggöra en utbyggnad av det nyöppnade Quality Hotel Frösö Park med ytterligare totalt cirka 200 rum i två etapper. I första etappen planeras cirka 105 tillgänglighetsanpassade rum.