Videor

Anhöriga i fokus - Samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer

Anhöriga i fokus - Samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer

2017-02-20 09:14 CET

Utbildningen är tillgänglig för alla och ger kunskap och idéer om hur du kan underlätta...

Längd  1:23

Introduktion till webbutbildningen Anhöriga i fokus

Introduktion till webbutbildningen Anhöriga i fokus

2017-02-20 09:00 CET

Webbutbildningen Anhöriga i fokus har tagits fram av Nationellt kompetenscentrum anhöri...

Längd  1:23

Rösta på Kaustik vid European Business Awards

Rösta på Kaustik vid European Business Awards

2017-01-09 11:18 CET

Kaustik AB har utsetts representera Sverige i European Business Awards, EBA. EBA, som ä...

Längd  3:22

Ny rapport om anhörigas syn på äldreomsorg

Ny rapport om anhörigas syn på äldreomsorg

2017-01-02 06:00 CET

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har tagit fram rapporten "Kvalitet i äldreom...

Längd  5:40

Framtidens trygghetslarm utvecklas i samarbete med TioHundra AB

Framtidens trygghetslarm utvecklas i samarbete med TioHundra AB

2016-12-16 10:30 CET

TioHundra AB samverkar med Användarföreningen och Teknikmarknad, en avknoppning från Ku...

Längd  2:19

Intervju med Anki Sandberg, styrelseordförande för NSPH

Intervju med Anki Sandberg, styrelseordförande för NSPH

2016-12-05 10:37 CET

– Den svenska vården har ett tydligt individperspektiv och är inte anpassad till att vi...

Längd  3:51

We are Survivors: Filmen om Tatelicious

We are Survivors: Filmen om Tatelicious

2016-11-29 11:00 CET

”Jag fick ett paket med tre patroner och meddelandet: Vi ser dig". Se filmen om Tatelic...

Längd  2:25

Drygt sju till åtta procent av barn i Europa är omsorgsgivare

Drygt sju till åtta procent av barn i Europa är omsorgsgivare

2016-11-10 09:37 CET

Vi har intervjuat Saul Becker, professor och dekan för The School of Sociology and Soci...

Längd  3:17

"Med tidigt stöd i förskola och skola kan vi minska kostnaderna och bidra till bättre förutsättningar för barn och unga"

"Med tidigt stöd i förskola och skola kan vi minska kostnaderna och bidra till bättre förutsättningar för barn och unga"

2016-11-10 09:37 CET

Ingvar Nilsson är Nationalekonom och han beskriver hur man med tidigt stöd i förskola ...

Längd  2:35

Barn och unga berättar

Barn och unga berättar

2016-11-10 09:37 CET

Den 29-31 maj anordnas konferensen 2nd International Conference "Every Child has the Ri...

Längd  4:09